نویسنده = شهریور روستایی
تعداد مقالات: 3
1. جستاری بر مفهوم رانت و عوامل کلیدی موثر بر بروز آن در مدیریت شهری ایران(مطالعه موردی شهرداری تبریز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1399

10.22034/gp.2021.41206.2675

اکبر اصغری زمانی؛ شهریور روستایی؛ حجت محمدی ترکمانی


3. سنجش عدالت فضایی خدمات عمومی در بین شهرستان های استان آذربایجان غربی

دوره 24، شماره 71، بهار 1399، صفحه 151-171

شهریور روستایی؛ شیوا علیزاده یوالاری