کلیدواژه‌ها = خودهمبستگی فضایی
ارزیابی خودهمبستگی فضایی بارش ایران

دوره 24، شماره 74، بهمن 1399، صفحه 1-11

10.22034/gp.2021.10823

مهدی اسدی؛ علی محمد خورشید دوست؛ عباسعلی داداشی رودباری


بررسی تغییرات زمانی- مکانی ساعات آفتابی در ایران

دوره 22، شماره 64، شهریور 1397، صفحه 229-246

غلامعباس فلاح قالهری؛ مهدی اسدی


تحلیل توزیع فضایی کتابخانه‌های عمومی سطح شهر یزد

دوره 19، شماره 52، تیر 1394، صفحه 1-24

نجما اسمعیل پور؛ فرزانه دستا؛ سمانه ایرجی