سایر زمینه هایی مطالعاتی جغرافیایی و بین رشته ای
ارزیابی تأثیرات کشت و پرورش گل محمدی در جامعه روستایی لاله‌زار کرمان

عباس امینی؛ طیبه زاهدی

دوره 20، شماره 55 ، اردیبهشت 1395، ، صفحه 1-28

https://doi.org/3

چکیده
  چکیده  توسعه اقتصاد روستایی از اهداف مهم در برنامه­ریزی مناطق روستایی است و شناخت توان­های بالقوه و بالفعل هر منطقه­ای ضرورتی تام در این رابطه دارد. پرورش گل محمدی به­عنوان یکی از زیربخش‌های کشاورزی نقش مهمی در ایجاد اشتغال و درآمدزایی در جامعه روستایی لاله‌زار استان کرمان داشته و امرار معاش بسیاری از روستاییان این منطقه وابسته ...  بیشتر