برنامه ریزی شهری
تحلیل ظرفیت‌های توسعه هوشمند شهر مراغه با به ‌کارگیری اصل توسعه میان‌افزا

فریدون بابایی اقدم؛ حسن آهار؛ حدیثه قیصری؛ فرخ طهماسبی

دوره 21، شماره 61 ، آذر 1396، ، صفحه 75-91

https://doi.org/2-6

چکیده
  هدف از این تحقیق استفاده از رویکرد توسعه میان­افزا به­منظور توسعه آتی شهر مراغه و به­دست آوردن پتانسیل­های هر یک از محلات می­باشد که از چندین شاخص از جمله نرخ فضای باز، کیفیت ابنیه، دسترسی و نفوذناپذیری، فشردگی و ریزدانگی و ... استفاده شده است. محدوده مورد مطالعه در این پژوهش شهر مراغه می­باشد. روش تحقیق میدانی-اکتشافی می­باشد ...  بیشتر