کلیدواژه‌ها = شهرهای جدید
سنجش وضعیت شاخص‌های توسعه پایدار شهری در شهر جدید سهند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1402

10.22034/gp.2023.53831.3052

محمد شالی؛ سید محمود محامد خسروشاهی؛ پویا جودی


بررسی کارکرد شهرهای جدید ایران در جذب سرریز جمعیت مادر شهرها (مطالعه موردی: شهر جدید سهند)

دوره 16، شماره 40، شهریور 1391، صفحه 47-74

کریم حسین زاده دلیر؛ رسول قربانی؛ ابوالقاسم تقی زادفانید


بررسی ضرورت ایجاد شهرهای جدید در نظام شهری ایران

دوره 16، شماره 38، بهمن 1390، صفحه 1-18

کریم حسین‌زاده دلیر؛ محمدرضا پورمحمدی؛ سیدمجید سیدفاطمی