کلیدواژه‌ها = ارزیابی اثرات زیست‌محیطی
ارزیابی آثار زیست محیطی اجرای طرح احیای اراضی در استان خوزستان؛ مورد مطالعه شبکه آبیاری و زهکشی میاناب شوشتر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1401

10.22034/gp.2022.50556.2980

منصور غنیان؛ میلاد تقی پور؛ عباس عبدشاهی؛ معصومه فروزانی


ارزیابی اثرات محیط زیستی کارخانه کمپوست همدان به روش تلفیق FANP و RIAM

دوره 23، شماره 70، اسفند 1398، صفحه 279-298

مریم کیانی صدر؛ مهرداد ازانی