نمایه نویسندگان

آ

 • آذریان، سحر تحلیل تاثیر کاربری اراضی درپایداری محله های شهری مطالعه موردی شهر زابل [دوره 27، شماره 85، 1402]

ا

 • ابراهیمیان نجف آبادی، مریم ارزیابی آلودگی فلزات سنگین در رسوبات رودخانه گاماسیاب با استفاده از روش درون‌یابی در GIS [دوره 27، شماره 83، 1402، صفحه 1-11]
 • ابوالحسنی، نسیم بررسی مداخلات کالبدی در بافت‌های تاریخی و تاثیر آن بر انسجام و پیوستگی سازمان فضایی مطالعه موردی: بافت تاریخی شهر تبریز [دوره 27، شماره 83، 1402، صفحه 117-131]
 • احمدیان، مینو بررسی اثر نوسانات آب و هوایی بر میزان عملکرد سیب درختی(مطالعه موردی: ایستگاه‌های ارومیه و سمیرم) [دوره 27، شماره 85، 1402]
 • احمدی دهرشید، پارسا ارزیابی عوامل تاثیرگذار بر کیفیت پیاده‌راه‌ها براساس دیدگاه شهروندان (مطالعه موردی: دو فاز اجراء شده پیاده‌راه شهر رشت) [دوره 27، شماره 83، 1402، صفحه 27-38]
 • احمدزاده، حسن واکاوی پیشران‌های کلیدی موثر بر گسترش اسکان غیررسمی با رویکرد آینده پژوهی، نمونه موردی سکونت‌گاه‌های غیررسمی کلانشهر تبریز [دوره 27، شماره 83، 1402، صفحه 13-26]
 • احمدی ملاوردی، مجید اندیشه جغرافیایی اساس مکان‌یابی بهینه برای پروژه‌های حساس (مطالعه موردی: پسماندهای ویژه در استان کرمانشاه) [دوره 27، شماره 84، 1402، صفحه 11-23]
 • ارگانی، میثم توسعه یک سامانه توصیه‌گر مکانی جهت پیشنهاد مرکز واکسیناسیون کووید 19 مبتنی بر روش فازی نوع دوم (منطقه مورد مطالعه: منطقه 6 شهرداری تهران) [دوره 27، شماره 85، 1402]
 • اسکندری عین الدین، هادی ارز‌ش‌گذاری و اولویت‌بندی عوامل موثر بر انتخاب برج‌های مسکونی به عنوان خانه از دیدگاه ساکنان در منطقه2شهر اردبیل [دوره 27، شماره 84، 1402، صفحه 145-158]
 • اکبری نامدار، شبنم تبیین سناریو های محتمل و عوامل کلیدی موثر بر مشارکت شهروندان در مدیریت پسماند شهری (نمونه موردی: کلانشهر تبریز) [دوره 27، شماره 85، 1402]
 • ایلدرمی، علیرضا ارزیابی آلودگی فلزات سنگین در رسوبات رودخانه گاماسیاب با استفاده از روش درون‌یابی در GIS [دوره 27، شماره 83، 1402، صفحه 1-11]
 • امجدیان، امیرمحمد واکاوی راهبردهای توسعه شهرهای پشتیبان خدمات کشاورزی (مطالعه موردی : شهر سنقر) [دوره 27، شماره 85، 1402]
 • امیدی، آناهیتا توسعه یک سامانه توصیه‌گر مکانی جهت پیشنهاد مرکز واکسیناسیون کووید 19 مبتنی بر روش فازی نوع دوم (منطقه مورد مطالعه: منطقه 6 شهرداری تهران) [دوره 27، شماره 85، 1402]

ب

 • بلیلان اصل، لیدا تبیین شاخص‌ها و پهنه‌بندی ریخت شناسی شهری از منظر توسعه پایدار؛ مطالعه موردی: منطقه یک شهرتبریز [دوره 27، شماره 85، 1402]
 • بلوری، زهره تحلیل عوامل مؤثر بر میزان زیست پذیری محله های متراکم شهر بر اساس نقشه شناختی فازی(مورد مطالعه شهر آمل) [دوره 27، شماره 84، 1402، صفحه 45-55]
 • بهرامی، رحمت شناسایی عوامل آلودگی محیط زیست سکونتگاه های روستایی و تاثیر آن بر سلامت روستاییان مورد: روستاهای استان کردستان [دوره 27، شماره 84، 1402، صفحه 1-9]

پ

 • پاکدل فرد، محمدرضا تبیین سیما و منظر شهری به مثابه منفعت عمومی در کیفیت زندگی [دوره 27، شماره 85، 1402]
 • پروین‌زاد، محمود واکاوی پیشران‌های کلیدی موثر بر گسترش اسکان غیررسمی با رویکرد آینده پژوهی، نمونه موردی سکونت‌گاه‌های غیررسمی کلانشهر تبریز [دوره 27، شماره 83، 1402، صفحه 13-26]
 • پوراحمد، مهدی تغییرات عمق اپتیکی گردوغبار در ارتباط با تغییرات کاربری اراضی در زاگرس مرکزی [دوره 27، شماره 85، 1402]
 • پورمحمدی، دکتر محمدرضا ارزیابی فضای باز شهری و نقش آن در کاهش آسیب پذیری در مواقع بحران با رویکرد پدافند غیرعامل (نمونه موردی: شهر تبریز) [دوره 27، شماره 85، 1402]
 • پورمحمدی، دکتر محمدرضا تبیین الگوهای شکل گیری شهر خلاق با تاکید بر نقش فضاهای عمومی [دوره 27، شماره 84، 1402، صفحه 111-120]
 • پورمحمدی، محمدرضا تحلیلی بر رابطه بین تغییرات سبک زندگی و الگوی مسکن اسلامی مطالعه موردی: کلان‌شهر تبریز [دوره 27، شماره 83، 1402، صفحه 143-150]

ت

 • تقی پور، میلاد ارزیابی آثار زیست محیطی اجرای طرح احیای اراضی در استان خوزستان؛ مورد مطالعه شبکه آبیاری و زهکشی میاناب شوشتر [دوره 27، شماره 84، 1402، صفحه 95-109]
 • تقی‌پور، علی‌اکبر ارزیابی عوامل تاثیرگذار بر کیفیت پیاده‌راه‌ها براساس دیدگاه شهروندان (مطالعه موردی: دو فاز اجراء شده پیاده‌راه شهر رشت) [دوره 27، شماره 83، 1402، صفحه 27-38]
 • توفیقی سردرودی اصل، پریا بررسی نقش گوشی هوشمند در شکل‌گیری تصویر مقصد از منظر شهروندان کلانشهر تبریز [دوره 27، شماره 83، 1402، صفحه 39-48]

ج

 • جامی الاحمدی، نفیسه اندیشه جغرافیایی اساس مکان‌یابی بهینه برای پروژه‌های حساس (مطالعه موردی: پسماندهای ویژه در استان کرمانشاه) [دوره 27، شماره 84، 1402، صفحه 11-23]
 • جباری، ایرج اندیشه جغرافیایی اساس مکان‌یابی بهینه برای پروژه‌های حساس (مطالعه موردی: پسماندهای ویژه در استان کرمانشاه) [دوره 27، شماره 84، 1402، صفحه 11-23]
 • جعفری، غلام حسن شناسایی، تراکم و خصوصیات فیزیوگرافی دولین‌ها در طبقات ارتفاعی مختلف (مناطق کارستی زاگرس) [دوره 27، شماره 84، 1402، صفحه 25-34]
 • جهانبخش، سعید معرفی و مطالعه‌ی ابرهای خزری (مطالعه موردی روزهای 20 تا 31 ماه جولای سال 2013) [دوره 27، شماره 84، 1402، صفحه 71-79]
 • جهانبخش، سعید بررسی اثر نوسانات آب و هوایی بر میزان عملکرد سیب درختی(مطالعه موردی: ایستگاه‌های ارومیه و سمیرم) [دوره 27، شماره 85، 1402]

ح

 • حجاریان، احمد تحلیل شاخص های اجتماعی روستایی تاثیر پذیر از کرونا برپایه روش های سناریوپردازی و تحلیل اثرات متقاطع (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان زاهدان) [دوره 27، شماره 84، 1402، صفحه 35-44]
 • حسن‌زاده باغی، بنیامین ارزیابی عوامل تاثیرگذار بر کیفیت پیاده‌راه‌ها براساس دیدگاه شهروندان (مطالعه موردی: دو فاز اجراء شده پیاده‌راه شهر رشت) [دوره 27، شماره 83، 1402، صفحه 27-38]
 • حسین زاده دلیر، کریم تبیین الگوهای شکل گیری شهر خلاق با تاکید بر نقش فضاهای عمومی [دوره 27، شماره 84، 1402، صفحه 111-120]
 • حسین زاده دلیر، کریم تبیین سیما و منظر شهری به مثابه منفعت عمومی در کیفیت زندگی [دوره 27، شماره 85، 1402]
 • حسین‌زاده دلیر، کریم واکاوی پیشران‌های کلیدی موثر بر گسترش اسکان غیررسمی با رویکرد آینده پژوهی، نمونه موردی سکونت‌گاه‌های غیررسمی کلانشهر تبریز [دوره 27، شماره 83، 1402، صفحه 13-26]
 • حمیدی، امین تبیین شاخص‌ها و پهنه‌بندی ریخت شناسی شهری از منظر توسعه پایدار؛ مطالعه موردی: منطقه یک شهرتبریز [دوره 27، شماره 85، 1402]

خ

 • خاکپور، براتعلی تحلیل عوامل مؤثر بر میزان زیست پذیری محله های متراکم شهر بر اساس نقشه شناختی فازی(مورد مطالعه شهر آمل) [دوره 27، شماره 84، 1402، صفحه 45-55]
 • خزایی، مصطفی تحلیل و ارزیابی شاخص‌هایِ راهبرد توسعه شهری ملارد با استفاده از مدل کوداس [دوره 27، شماره 84، 1402، صفحه 57-70]
 • خمر، غلامعلی تحلیل تاثیر کاربری اراضی درپایداری محله های شهری مطالعه موردی شهر زابل [دوره 27، شماره 85، 1402]
 • خورشیددوست، علی محمد معرفی و مطالعه‌ی ابرهای خزری (مطالعه موردی روزهای 20 تا 31 ماه جولای سال 2013) [دوره 27، شماره 84، 1402، صفحه 71-79]
 • خوشنواز، باقر تبیین سناریو های محتمل و عوامل کلیدی موثر بر مشارکت شهروندان در مدیریت پسماند شهری (نمونه موردی: کلانشهر تبریز) [دوره 27، شماره 85، 1402]

د

 • دارایی، سحر توسعه یک سامانه توصیه‌گر مکانی جهت پیشنهاد مرکز واکسیناسیون کووید 19 مبتنی بر روش فازی نوع دوم (منطقه مورد مطالعه: منطقه 6 شهرداری تهران) [دوره 27، شماره 85، 1402]
 • داوری، رقیه تحلیل عوامل مؤثر بر میزان زیست پذیری محله های متراکم شهر بر اساس نقشه شناختی فازی(مورد مطالعه شهر آمل) [دوره 27، شماره 84، 1402، صفحه 45-55]

ر

 • راشدی، شهناز معرفی و مطالعه‌ی ابرهای خزری (مطالعه موردی روزهای 20 تا 31 ماه جولای سال 2013) [دوره 27، شماره 84، 1402، صفحه 71-79]
 • راهدارپودینه، سمیه سنجش وضعیت زیست‌پذیری در قلمرو مسکن (مطالعه موردی: محله های محروم شهر زابل) [دوره 27، شماره 84، 1402، صفحه 81-93]
 • راهدارپودینه، سمیه تحلیل تاثیر کاربری اراضی درپایداری محله های شهری مطالعه موردی شهر زابل [دوره 27، شماره 85، 1402]
 • رجبی، معصومه بررسی و پایش تغییرات کاربری اراضی حوضه آبریز رود زرد با استفاده از سنجش از دور و مدل زنجیره مارکوف [دوره 27، شماره 83، 1402، صفحه 49-61]
 • رحمانی، مجید تبیین سیما و منظر شهری به مثابه منفعت عمومی در کیفیت زندگی [دوره 27، شماره 85، 1402]
 • رخشانی نسب، حمیدرضا سنجش وضعیت زیست‌پذیری در قلمرو مسکن (مطالعه موردی: محله های محروم شهر زابل) [دوره 27، شماره 84، 1402، صفحه 81-93]
 • رستم زاده، هاشم ارزیابی اثرات تغییرات جهانی اقلیم بر عناصر اقلیمی دما و بارش در نواحی مختلف آب و هوایی ایران با استفاده از سناریوهای RCP [دوره 27، شماره 83، 1402، صفحه 63-71]
 • رضایی بنفشه، مجید ارزیابی اثرات تغییرات جهانی اقلیم بر عناصر اقلیمی دما و بارش در نواحی مختلف آب و هوایی ایران با استفاده از سناریوهای RCP [دوره 27، شماره 83، 1402، صفحه 63-71]
 • رضا پور، علی اندیشه جغرافیایی اساس مکان‌یابی بهینه برای پروژه‌های حساس (مطالعه موردی: پسماندهای ویژه در استان کرمانشاه) [دوره 27، شماره 84، 1402، صفحه 11-23]
 • رضائی مقدم، محمد حسین بررسی و پایش تغییرات کاربری اراضی حوضه آبریز رود زرد با استفاده از سنجش از دور و مدل زنجیره مارکوف [دوره 27، شماره 83، 1402، صفحه 49-61]
 • رمضان‌پور نرگسی، قاسم ارزیابی توسعه‌یافتگی استان‌های کشور بر اساس شاخص‌های زیربنایی [دوره 27، شماره 83، 1402، صفحه 103-116]
 • روستایی، شهریور بررسی مداخلات کالبدی در بافت‌های تاریخی و تاثیر آن بر انسجام و پیوستگی سازمان فضایی مطالعه موردی: بافت تاریخی شهر تبریز [دوره 27، شماره 83، 1402، صفحه 117-131]
 • روستایی، شهریور تحلیلی بر رابطه بین تغییرات سبک زندگی و الگوی مسکن اسلامی مطالعه موردی: کلان‌شهر تبریز [دوره 27، شماره 83، 1402، صفحه 143-150]
 • روستایی، شهریور شناسایی نیروهای کلیدی مؤثر بر زیست پذیری شهری کودکان با رویکرد آینده‌نگاری (مطالعه موردی: منطقه 3 تبریز) [دوره 27، شماره 85، 1402]

ز

 • زارعی، یوسف ارزیابی اثرات تغییرات جهانی اقلیم بر عناصر اقلیمی دما و بارش در نواحی مختلف آب و هوایی ایران با استفاده از سناریوهای RCP [دوره 27، شماره 83، 1402، صفحه 63-71]
 • زینالی، بتول ارزیابی تغییرات کاربری اراضی حوضه کیوی چای و تحلیل روند تغییرات بارش و دمای آن در دوره های آتی با مدل های CMIP5 [دوره 27، شماره 85، 1402]
 • زندی، رحمان تحلیل فضایی میزان جابه جایی گنبدهای نمکی و نقش آن بر افت آب زیرزمینی مطالعه موردی جنوب شرق فارس [دوره 27، شماره 85، 1402]
 • زنگنه اسدی، محمدعلی تحلیل فضایی میزان جابه جایی گنبدهای نمکی و نقش آن بر افت آب زیرزمینی مطالعه موردی جنوب شرق فارس [دوره 27، شماره 85، 1402]

س

 • ساسان پور، فرزانه تحلیل و ارزیابی شاخص‌هایِ راهبرد توسعه شهری ملارد با استفاده از مدل کوداس [دوره 27، شماره 84، 1402، صفحه 57-70]
 • سالاری پور، علی اکبر واکاوی راهبردهای توسعه شهرهای پشتیبان خدمات کشاورزی (مطالعه موردی : شهر سنقر) [دوره 27، شماره 85، 1402]
 • سبحانی، بهروز بررسی اثر نوسانات آب و هوایی بر میزان عملکرد سیب درختی(مطالعه موردی: ایستگاه‌های ارومیه و سمیرم) [دوره 27، شماره 85، 1402]
 • ستار زاده، داریوش تبیین شاخص‌ها و پهنه‌بندی ریخت شناسی شهری از منظر توسعه پایدار؛ مطالعه موردی: منطقه یک شهرتبریز [دوره 27، شماره 85، 1402]
 • سجادزاده، حسن سنجش و ارزیابی نقش پارکلت‌ها در جهت افزایش سرزندگی بلوارهای شهری (نمونه موردی: بلوار ارم همدان) [دوره 27، شماره 83، 1402، صفحه 85-101]
 • سعیدی، علی نقش عناصر و عوامل اقلیمی موثر در مکانیابی مراکز نظامی استان آذربایجان شرقی با رویکرد پدافند غیرعامل [دوره 27، شماره 83، 1402، صفحه 73-84]
 • سعیدی زارنجی، سمیرا ارز‌ش‌گذاری و اولویت‌بندی عوامل موثر بر انتخاب برج‌های مسکونی به عنوان خانه از دیدگاه ساکنان در منطقه2شهر اردبیل [دوره 27، شماره 84، 1402، صفحه 145-158]
 • سلیمانی، رضا نقش عناصر و عوامل اقلیمی موثر در مکانیابی مراکز نظامی استان آذربایجان شرقی با رویکرد پدافند غیرعامل [دوره 27، شماره 83، 1402، صفحه 73-84]
 • سلیمانی دامنه، مجتبی سنجش وضعیت زیست‌پذیری در قلمرو مسکن (مطالعه موردی: محله های محروم شهر زابل) [دوره 27، شماره 84، 1402، صفحه 81-93]
 • سهرابی، ندا سنجش و ارزیابی نقش پارکلت‌ها در جهت افزایش سرزندگی بلوارهای شهری (نمونه موردی: بلوار ارم همدان) [دوره 27، شماره 83، 1402، صفحه 85-101]
 • سواری، مسلم اثرات رفتارهای سازگاری کشاورزان کوچک مقیاس در شرایط خشکسالی بر سطح امنیت غذایی خانوار در استان آذربایجان غربی [دوره 27، شماره 86، 1402]

ش

 • شریفی، زینب ارزیابی توسعه‌یافتگی استان‌های کشور بر اساس شاخص‌های زیربنایی [دوره 27، شماره 83، 1402، صفحه 103-116]
 • شفیعی، نجمه تحلیل فضایی میزان جابه جایی گنبدهای نمکی و نقش آن بر افت آب زیرزمینی مطالعه موردی جنوب شرق فارس [دوره 27، شماره 85، 1402]
 • شوکتی آمقانی، محمد اثرات رفتارهای سازگاری کشاورزان کوچک مقیاس در شرایط خشکسالی بر سطح امنیت غذایی خانوار در استان آذربایجان غربی [دوره 27، شماره 86، 1402]

ص

 • صلاحی، برومند ارزیابی تغییرات کاربری اراضی حوضه کیوی چای و تحلیل روند تغییرات بارش و دمای آن در دوره های آتی با مدل های CMIP5 [دوره 27، شماره 85، 1402]
 • صلواتی، سامان ارزیابی فضای باز شهری و نقش آن در کاهش آسیب پذیری در مواقع بحران با رویکرد پدافند غیرعامل (نمونه موردی: شهر تبریز) [دوره 27، شماره 85، 1402]

ع

 • عبدالله‌زاده، غلامحسین ارزیابی توسعه‌یافتگی استان‌های کشور بر اساس شاخص‌های زیربنایی [دوره 27، شماره 83، 1402، صفحه 103-116]
 • عبدشاهی، عباس ارزیابی آثار زیست محیطی اجرای طرح احیای اراضی در استان خوزستان؛ مورد مطالعه شبکه آبیاری و زهکشی میاناب شوشتر [دوره 27، شماره 84، 1402، صفحه 95-109]

غ

 • غنیان، منصور ارزیابی آثار زیست محیطی اجرای طرح احیای اراضی در استان خوزستان؛ مورد مطالعه شبکه آبیاری و زهکشی میاناب شوشتر [دوره 27، شماره 84، 1402، صفحه 95-109]

ف

 • فروزانی، معصومه ارزیابی آثار زیست محیطی اجرای طرح احیای اراضی در استان خوزستان؛ مورد مطالعه شبکه آبیاری و زهکشی میاناب شوشتر [دوره 27، شماره 84، 1402، صفحه 95-109]
 • فلاح حقیقی، نگین ارزیابی توسعه‌یافتگی استان‌های کشور بر اساس شاخص‌های زیربنایی [دوره 27، شماره 83، 1402، صفحه 103-116]

ق

 • قربانی، رسول بررسی مداخلات کالبدی در بافت‌های تاریخی و تاثیر آن بر انسجام و پیوستگی سازمان فضایی مطالعه موردی: بافت تاریخی شهر تبریز [دوره 27، شماره 83، 1402، صفحه 117-131]
 • قربانیان تبریزی، محمدرضا تبیین الگوهای شکل گیری شهر خلاق با تاکید بر نقش فضاهای عمومی [دوره 27، شماره 84، 1402، صفحه 111-120]
 • قنبری، ابوالفضل تحلیلی بر عوامل موثر بر گردشگری خلاق و رفتار آتی گردشگران روستایی و عشایری منطقه ارسباران [دوره 27، شماره 84، 1402، صفحه 121-130]
 • قنبری، ابوالفضل بررسی نقش گوشی هوشمند در شکل‌گیری تصویر مقصد از منظر شهروندان کلانشهر تبریز [دوره 27، شماره 83، 1402، صفحه 39-48]

ک

 • کرمی، فریبا بررسی نقش گوشی هوشمند در شکل‌گیری تصویر مقصد از منظر شهروندان کلانشهر تبریز [دوره 27، شماره 83، 1402، صفحه 39-48]
 • کرمپور، مصطفی تغییرات عمق اپتیکی گردوغبار در ارتباط با تغییرات کاربری اراضی در زاگرس مرکزی [دوره 27، شماره 85، 1402]
 • کریم زاده، حسین تحلیلی بر عوامل موثر بر گردشگری خلاق و رفتار آتی گردشگران روستایی و عشایری منطقه ارسباران [دوره 27، شماره 84، 1402، صفحه 121-130]
 • کوهی قولقاسم، فریبا شناسایی نیروهای کلیدی مؤثر بر زیست پذیری شهری کودکان با رویکرد آینده‌نگاری (مطالعه موردی: منطقه 3 تبریز) [دوره 27، شماره 85، 1402]

م

 • محمدی، غلام حسن معرفی و مطالعه‌ی ابرهای خزری (مطالعه موردی روزهای 20 تا 31 ماه جولای سال 2013) [دوره 27، شماره 84، 1402، صفحه 71-79]
 • محمدپور، صابر اولویت بندی سرمایه گذاری در زیرساخت های حمل و نقل منطقه ای (مطالعه موردی: استان گیلان) [دوره 27، شماره 84، 1402، صفحه 131-143]
 • محمدخورشیددوست، دکتر علی ارزیابی اثرات تغییرات جهانی اقلیم بر عناصر اقلیمی دما و بارش در نواحی مختلف آب و هوایی ایران با استفاده از سناریوهای RCP [دوره 27، شماره 83، 1402، صفحه 63-71]
 • محمدی منش، ابراهیم ارزیابی آلودگی فلزات سنگین در رسوبات رودخانه گاماسیاب با استفاده از روش درون‌یابی در GIS [دوره 27، شماره 83، 1402، صفحه 1-11]
 • محمدنژاد، محمد اندیشه جغرافیایی اساس مکان‌یابی بهینه برای پروژه‌های حساس (مطالعه موردی: پسماندهای ویژه در استان کرمانشاه) [دوره 27، شماره 84، 1402، صفحه 11-23]
 • محمودزاده، حسن ارزیابی فضای باز شهری و نقش آن در کاهش آسیب پذیری در مواقع بحران با رویکرد پدافند غیرعامل (نمونه موردی: شهر تبریز) [دوره 27، شماره 85، 1402]
 • مختاری، داود نقش عناصر و عوامل اقلیمی موثر در مکانیابی مراکز نظامی استان آذربایجان شرقی با رویکرد پدافند غیرعامل [دوره 27، شماره 83، 1402، صفحه 73-84]
 • مرتضوی، ثمر ارزیابی آلودگی فلزات سنگین در رسوبات رودخانه گاماسیاب با استفاده از روش درون‌یابی در GIS [دوره 27، شماره 83، 1402، صفحه 1-11]
 • میرزایی، علی تحلیلی بر رابطه بین تغییرات سبک زندگی و الگوی مسکن اسلامی مطالعه موردی: کلان‌شهر تبریز [دوره 27، شماره 83، 1402، صفحه 143-150]
 • معدنی، جواد منطقه‌بندی سبز: رویکردی نوین برای مقابله با چالش‌های اپیدمی کرونا در مناطق گردشگری سلامت (محدوده جغرافیایی: شهرهای چشمه‌های آب‌گرم دامنه کوه سبلان) [دوره 27، شماره 83، 1402، صفحه 133-141]
 • مهدویان، شیرین ارزیابی تغییرات کاربری اراضی حوضه کیوی چای و تحلیل روند تغییرات بارش و دمای آن در دوره های آتی با مدل های CMIP5 [دوره 27، شماره 85، 1402]
 • موسوی، سیده معصومه بررسی و پایش تغییرات کاربری اراضی حوضه آبریز رود زرد با استفاده از سنجش از دور و مدل زنجیره مارکوف [دوره 27، شماره 83، 1402، صفحه 49-61]
 • موسوی، میر سعید تبیین سناریو های محتمل و عوامل کلیدی موثر بر مشارکت شهروندان در مدیریت پسماند شهری (نمونه موردی: کلانشهر تبریز) [دوره 27، شماره 85، 1402]

ن

 • ناصری، فروزان شناسایی، تراکم و خصوصیات فیزیوگرافی دولین‌ها در طبقات ارتفاعی مختلف (مناطق کارستی زاگرس) [دوره 27، شماره 84، 1402، صفحه 25-34]
 • نصیری، بهروز تغییرات عمق اپتیکی گردوغبار در ارتباط با تغییرات کاربری اراضی در زاگرس مرکزی [دوره 27، شماره 85، 1402]
 • نعیما، سبا اولویت بندی سرمایه گذاری در زیرساخت های حمل و نقل منطقه ای (مطالعه موردی: استان گیلان) [دوره 27، شماره 84، 1402، صفحه 131-143]

و

 • ولیزاده، نیما تبیین شاخص‌ها و پهنه‌بندی ریخت شناسی شهری از منظر توسعه پایدار؛ مطالعه موردی: منطقه یک شهرتبریز [دوره 27، شماره 85، 1402]
 • ولی‌زاده، رضا واکاوی پیشران‌های کلیدی موثر بر گسترش اسکان غیررسمی با رویکرد آینده پژوهی، نمونه موردی سکونت‌گاه‌های غیررسمی کلانشهر تبریز [دوره 27، شماره 83، 1402، صفحه 13-26]
 • ولیزاده کامران، خلیل نقش عناصر و عوامل اقلیمی موثر در مکانیابی مراکز نظامی استان آذربایجان شرقی با رویکرد پدافند غیرعامل [دوره 27، شماره 83، 1402، صفحه 73-84]

ه

 • هاشمی امین، سمیرا تحلیلی بر عوامل موثر بر گردشگری خلاق و رفتار آتی گردشگران روستایی و عشایری منطقه ارسباران [دوره 27، شماره 84، 1402، صفحه 121-130]

ی

 • یزدانی، محمد حسن ارز‌ش‌گذاری و اولویت‌بندی عوامل موثر بر انتخاب برج‌های مسکونی به عنوان خانه از دیدگاه ساکنان در منطقه2شهر اردبیل [دوره 27، شماره 84، 1402، صفحه 145-158]