نویسنده = ابوالفضل قنبری
ارزیابی توسعه فیزیکی شهر جدید سهند با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1401

10.22034/gp.2023.55084.3093

ابوالفضل قنبری؛ میرحسین پورباقر


بررسی نقش امنیت در توسعه‌ی گردشگری خارجی در شهر تبریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1402

10.22034/gp.2023.57581.3170

ابوالفضل قنبری؛ طاها ایمان زاده؛ خاطره عبدی


بررسی علل و عوامل موانع تحقق طرح‌های آمایش در استان آذربایجان‌شرقی

دوره 26، شماره 79، اردیبهشت 1401، صفحه 305-285

10.22034/gp.2021.45172.2809

ابوالفضل قنبری؛ ابوالقاسم تقی زادفانید؛ محمد آبار


مکانیابی سایتهای حیاتی و حساس در شهرستان بجنورد با رویکرد پدافند غیرعامل

دوره 24، شماره 73، آبان 1399، صفحه 257-275

10.22034/gp.2020.10862

فریبا کرمی؛ ابوالفضل قنبری؛ داود حسن دوست فرحانی


بررسی و تحلیل هسته های عملکردی و تأثیر آن بر تعادل ساختار فضایی شهر(مورد: کلانشهر تبریز)

دوره 23، شماره 70، اسفند 1398، صفحه 207-266

زهرا عبدالهی ترکمانی؛ محمد حسن یزدانی؛ ابوالفضل قنبری


ارزیابی شهر تبریز از منظر شاخص های شهر مطلوب سالمندان

دوره 23، شماره 68، شهریور 1398، صفحه 219-244

ابوالفضل قنبری


سنجش ظرفیت برد اجتماعی گردشگری در کلیبر

دوره 22، شماره 65، آبان 1397، صفحه 243-265

ابوالفضل قنبری