کلیدواژه‌ها = توسعه میان افزا
بررسی نقش توسعه میان افزا دراصلاح بافت های فرسوده شهری (مطالعه موردی: محله حکم آباد تبریز)

دوره 24، شماره 72، شهریور 1399، صفحه 183-204

10.22034/gp.2020.10834

مهسا خوش سیمای سردرود؛ اکبر اصغری زمانی؛ شهریور روستایی


ارزیابی پتانسیل میان افزایی در محور تاریخی-فرهنگی کلانشهر تبریز

دوره 17، شماره 43، خرداد 1392، صفحه 41-70

محمدرضا پورمحمدی؛ آرزو شفاعتی؛ کیومرث ملکی