کلیدواژه‌ها = تحلیل خوشه ای
تعداد مقالات: 5
1. شناسایی الگوهای همدید روزهای آلوده به ذرات معلق به روش واکاوی خوشه ای شهرتبریز

دوره 25، شماره 75، بهار 1400، صفحه 181-192

10.22034/gp.2021.12787

علی قاسمی بگتاش؛ علی محمد خورشید دوست؛ خلیل ولی زاده کامران


3. بررسی رابطه سامانه های همدید مؤثر در بارش های سنگین پهنه کم بارش شمالی ایران

دوره 18، شماره 50، زمستان 1393، صفحه 305-331

سیدابوالفضل مسعودیان؛ فاطمه جعفری شندی


4. تحلیل فضایی شـاخص های اشتغال با استفاده از تحلیل عاملی و تـحلیل خوشه ای (نمونه موردی شهرستان های استان اصفهان)

دوره 18، شماره 47، بهار 1393، صفحه 197-213

سمانه مسیبی؛ سیداسکندر صیدایی؛ علی زنگی آبادی؛ علیرضا رحیمی


5. مطالعه ویـژگی های اقلیمی استان های کرمانـشاه و کردسـتان بر مبنای تحلیل های عاملی و خوشه ای

دوره 18، شماره 47، بهار 1393، صفحه 215-233

سیدحسین میرموسوی؛ ندا خائفی؛ هوشنگ آبختی گروسی