موضوعات = ژئومورفولوژی
ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر مقادیر رسوب معلق در تعدادی از حوزه‌های آبخیز استان اردبیل

دوره 24، شماره 73، آبان 1399، صفحه 47-66

10.22034/gp.2020.11233

نیر آقابیگی؛ اباذر اسمعلی عوری؛ رئوف مصطفی‌زاده؛ محمد گلشن


مدل‌سازی مؤلفه‌های مورفومتری فروچاله های گچی

دوره 24، شماره 73، آبان 1399، صفحه 237-256

10.22034/gp.2020.10796

حمیده غلام حیدری؛ مژگان انتظاری؛ حاجی کریمی؛ محمدحسین رامشت


ارزیابی توانمندی‌های اکوتوریسم دامنه‌های شمالی رشته کوه بزقوش

دوره 24، شماره 72، شهریور 1399، صفحه 129-150

10.22034/gp.2020.10839

سیداسدالله حجازی؛ معصومه رجبی؛ اسماء شعرباف بهتاش


ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر مقادیر رسوب معلق در تعدادی از حوزه‌های آبخیز استان اردبیل

دوره 24، شماره 71، اردیبهشت 1399، صفحه 1-21

10.22034/gp.2020.10518

نیر آقابیگی؛ اباذر اسمعلی عوری؛ رئوف مصطفی‌زاده؛ محمد گلشن


پهنه بندی خطر زمین لغزش در حوضه آبریز طالقان با استفاده از شاخص آنتروپی شانون

دوره 24، شماره 71، اردیبهشت 1399، صفحه 125-150

10.22034/gp.2020.10631

شهرام روستایی؛ داود مختاری؛ زهرا اشرفی فینی


تحلیل ساختار ژئومورفولوژی در مکان یابی و توسعه نقاط شهری (مطالعه موردی: شهر مریوان)

دوره 24، شماره 71، اردیبهشت 1399، صفحه 221-243

10.22034/gp.2020.10538

نگین عالی؛ معصومه رجبی؛ میر اسدالله حجازی؛ شهرام روستایی


مدلسازی GIS و RS پایه تغییرات خط ساحلی شرقی و غربی بندر جاسک در دربازه زمانی سالهای 1989تا 2016

دوره 24، شماره 71، اردیبهشت 1399، صفحه 369-390

10.22034/gp.2020.10544

شبنم محمودی؛ داود مختاری؛ محمد حسین رضایی مقدم؛ عباس مرادی


شبیه سازی فرسایش کرانه ای رودخانه و مخاطرات آن با استفاده از مدل BSTEM(مطالعه موردی: رودخانه گلالی قروه)

دوره 23، شماره 67، اردیبهشت 1398، صفحه 129-149

محمد مهدی حسین زاده؛ سمیه خالقی؛ میلاد رستمی


بررسی پلان قوسی و تنوع در شاخص سینوسی رودخانه کلیبر چای

دوره 22، شماره 64، شهریور 1397، صفحه 81-101

محمد حسین رضایی مقدم؛ محمدرضا نیکجو؛ داود مختاری؛ احمد فاخری فرد؛ کاظم خوشدل


ارزیابی ژئومورفوسایتهای ژئوپارک پیشنهادی غرب خراسان رضوی به روش بریلها به منظور حفاظت از میراث زمین شناختی

دوره 22، شماره 63، خرداد 1397، صفحه 117-137

4-6

محمد علی زنگنه اسدی؛ ابوالقاسم امیراحمدی؛ علی اکبر شایان یگانه


ارزیابی آسیب‌پذیری ذاتی آبخوان دشت اردبیل با استفاده از روش‌های DRASTIC، SINTACS و SI

دوره 21، شماره 61، آذر 1396، صفحه 57-74

2-5

اصغر اصغری مقدم؛ مریم قره خانی؛ عطا الله ندیری؛ مهدی کرد؛ الهام فیجانی


آشکارسازی همدید و هیدرومتئورولوژیک ریشه‌های جوی سیلاب هروچای

دوره 21، شماره 61، آذر 1396، صفحه 203-221

2-13

بتول زینالی؛ مهدی عالی جهان؛ فاطمه دشتبانی؛ رحیم فاضلی


پهنه‌بندی مناطق رویشی پسته از نظر اقلیمی در استان آذربایجان شرقی

دوره 21، شماره 60، شهریور 1396، صفحه 281-298

0.5

جمشید یار احمدی؛ نسرین حاجی حسنی؛ اصغر فرج نیا؛ علی تاج آبادی پور