مکانیابی نیروگاه های بادی در استان آذربایجان شرقی با استفاده از روش AHP

دوره 23، شماره 70، اسفند 1398، صفحه 101-122

مهدی اسدی؛ علی محمدخورشیددوست


بررسی چرخندزایی در بادپناه کوهستان زاگرس (دوره 1999 ـ 2005)

دوره 24، شماره 72، شهریور 1399، صفحه 105-128

10.22034/gp.2020.10818

سعید جهانبخش؛ علی محمد خورشیددوست؛ حمید میرهاشمی


بررسی تغییرات مجرا و فـرسایش کناره ای در رودخانه گاماسیاب از سال 1334 تا 1389

دوره 18، شماره 47، فروردین 1393، صفحه 109-132

محمدحسین رضائی مقدم؛ نوشین پیروزی نژاد


مدت زمان انتظار رخداد بارش در استان کردستان

دوره 21، شماره 60، شهریور 1396، صفحه 1-25

34

محمد دارند؛ بهروز ابراهیمی


توزیع زمانی-مکانی فصلی گردوغبار در شرق و جنوب_شرق ایران بر اساس داده_های ایستگاهی و سنجش ازدور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1399

سعید جهانبخش؛ مجید رضایی بنفشه؛ علی محمد خورسیددوست؛ هاجر فرهمند


ارزیابی توسعه فیزیکی شهر ارومیه به منظور حفظ پوشش گیاهی و اراضی کشاورزی

دوره 19، شماره 54، بهمن 1394، صفحه 83-103

احمد پوراحمد؛ حیدر صالحی-میشانی؛ لیلا وثوقی راد؛ احمد رومیانی


توان های اقلیمی ایران برای کشت سویا

دوره 20، شماره 56، مرداد 1395، صفحه 89-105

حسن ذوالفقاری؛ بهمن فرهادی؛ حمید رحیمی


بررسی آسیب‌پذیری شهرها در برابر زلزله با استفاده از مدل MIHWP (مطالعه موردی منطقه 10 تبریز)

دوره 20، شماره 58، بهمن 1395، صفحه 101-118

2

کیومرث حبیبی؛ محمد عزتی؛ کمال ترابی؛ بختیار عزت پناه


تحلیل روند و تخمین دوره های بازگشت دما و بارش های حدی در تبریز

دوره 18، شماره 50، بهمن 1393، صفحه 107-133

سعید جهانبخش اصل؛ علی محمدخورشیددوست؛ یعقوب دین پژوه؛ فاطمه سرافروزه