نمایه نویسندگان

آ

 • آبار، محمد بررسی علل و عوامل موانع تحقق طرح‌های آمایش در استان آذربایجان‌شرقی [دوره 26، شماره 79، 1401، صفحه 305-285]
 • آقاپور، مهدی شناسایی عوامل کلیدی(پیشران‌های) شهروندی زیست محیطی(مطالعه موردی شهروندان تبریزی) [دوره 26، شماره 80، 1401، صفحه 202-185]

ا

 • احدنژاد روشتی، محسن بررسی تطبیقی مولفه‌های‌ هویت مکان در فضای خیابانی آبرسان و شریعتی تبریز [دوره 26، شماره 81، 1401، صفحه 23-1]
 • احمدزاده، ابراهیم بررسی تغییرات بارش‌های حدی در استان تهران با استفاده از مدل مقادیر اوج های بالاتر از آستانه [دوره 26، شماره 79، 1401، صفحه 1-12]
 • احمدزاده، حسن استراتژی احیای گردشگری شهری برای دوران پسا کرونا (کووید -19) مبتنی بر رویکرد مدلسازی مکانی [دوره 26، شماره 82، 1401، صفحه 26-1]
 • اذانی، مهری تحلیل تطبیقی کیفیت تحقق شاخص های تاب آوری اجتماعی در شهر تهران ( مطالعه ای در مناطق 1، 12 و 20 شهر تهران) [دوره 26، شماره 81، 1401، صفحه 243-227]
 • ایرانی، ویدا بررسی اثرات ژئومورفولوژیکی تکتونیک فعال و پهنه بندی خطر زمین لرزه با تاکید بر توان لزره زایی گسل ها (مطالعه موردی: نمین، آستارا، تالش) [دوره 26، شماره 82، 1401، صفحه 160-145]
 • ایرجی، حسین "بررسی گسترش کالبدی - فضایی کلانشهر شیراز با استفاده از سنجش از دور (Rs)" [دوره 26، شماره 79، 1401، صفحه 186-171]
 • اسفندیاری درآباد، فریبا بررسی اثرات ژئومورفولوژیکی تکتونیک فعال و پهنه بندی خطر زمین لرزه با تاکید بر توان لزره زایی گسل ها (مطالعه موردی: نمین، آستارا، تالش) [دوره 26، شماره 82، 1401، صفحه 160-145]
 • اسکندری، امید ارتباط سنجی و تحلیل فضایی بارش زمستانه ایران از طریق تابش موج بلند خروجی زمین [دوره 26، شماره 81، 1401، صفحه 113-97]
 • اسمعیل پور، مرضیه ارزیابی میزان آسیب‌پذیری مساکن شهر تبریز در برابر مخاطره زلزله (مطالعه موردی: منطقه 10 شهرداری) [دوره 26، شماره 82، 1401، صفحه 48-27]
 • اشلقی، مهدی بررسی تطبیقی مولفه‌های‌ هویت مکان در فضای خیابانی آبرسان و شریعتی تبریز [دوره 26، شماره 81، 1401، صفحه 23-1]
 • اصغری زمانی، اکبر جستاری بر مفهوم رانت و عوامل کلیدی موثر بر بروز آن در مدیریت شهری ایران(مطالعه موردی شهرداری تبریز) [دوره 26، شماره 79، 1401، صفحه 13-37]
 • اصغری زمانی، اکبر بررسی تطبیقی وضعیت خط آسمان شهری با استفاده از تحلیل های سه بعدی GIS، مطالعه موردی: شهرک ولیعصر و رشدیه تبریز [دوره 26، شماره 80، 1401، صفحه 1-26]
 • اکبری، محمود سنجش توسعه پایدار اجتماعی در کلانشهرهای ایران با استفاده از تکنیک های آیداس و میرکا [دوره 26، شماره 79، 1401، صفحه 59-39]
 • اکبری، مهری مقایسه ی تاثیر درختان سوزنی برگ و پهن برگ در تغییرات دمای سطح زمین (مطالعه ی موردی پارک شهید چمران کرج و پارک چیتگر تهران) [دوره 26، شماره 82، 1401، صفحه 95-112]
 • اکبری نامدار، شبنم بررسی میزان تاب آوری اجتماعی- فرهنگی، نهادی- سازمانی، در محلات شهر زنجان [دوره 26، شماره 82، 1401، صفحه 265-251]
 • اکرمی، بهرنگ ارزیابی و سنجش شاخص‌های مسکن اسلامی- ایرانی در محلات قدیم و جدید شهر ارومیه [دوره 26، شماره 81، 1401، صفحه 149-133]
 • ایلدرمی، علیرضا ارزیابی و پهنه‌بندی توانمندی مناطق مستعد توسعه تفرج آبی با تلفیق AHP ،TOPSIS و GISدر منابع آبی شهرستان دورود [دوره 26، شماره 80، 1401، صفحه 155-133]
 • امیدوار، کمال روند تغییرات نیاز سرمایی گیاه پسته و پیش بینی آن با استفاده از مدل SDSM (مطالعه موردی: یزد) [دوره 26، شماره 80، 1401، صفحه 60-45]
 • انتظاری، مژگان ارزیابی رشد فروچاله های گچی و مخاطرات ناشی از آن [دوره 26، شماره 80، 1401، صفحه 43-27]

ب

 • بابایی اقدم، فریدون تحلیل عوامل مؤثر در همه شمولی کلانشهر تبریز [دوره 26، شماره 81، 1401، صفحه 25-41]
 • بابائی، یاور توسعه مکمل گرای گردشگری: رویکردی نوین در توسعه منطقه‌ای [دوره 26، شماره 79، 1401، صفحه 335-307]
 • بیاتی خطیبی، مریم بررسی تاب آوری نواحی روستایی پیراشهری در برابر سیلاب (مطالعه موردی: برخی روستاهای دهستان میدان چای) [دوره 26، شماره 80، 1401، صفحه 251-271]
 • باقری پلمی، ثریا نقش زندان در محدودیت توسعه فضایی محله اوین در شهر تهران [دوره 26، شماره 80، 1401، صفحه 284-273]
 • باکویی، مائده بررسی روند تغییرات کاربری حاشیه شرق دریاچه ارومیه با تاکید بر شوری خاک به روش شی گرا [دوره 26، شماره 82، 1401، صفحه 83-93]
 • بذرافشان، جواد تاثیر طرح 46 هزار هکتاری آبیاری دشت سیستان بر تغییرات مکانی - فضایی پایداری محیطی روستاها [دوره 26، شماره 81، 1401، صفحه 264-245]
 • بردبارگلوی، اعظم بررسی موانع توسعه بنگاه های اقتصادی موجود در محلات اسلام آباد و حسین آباد زابل [دوره 26، شماره 82، 1401، صفحه 175-188]
 • برزکار، محسن سنجش پتانسیل سیل خیزی زیر حوضه ها بر اساس پارامترهای مورفومتری و آزمون همبستگی (مورد: حوضه آبریز زاب تا میرآباد) [دوره 26، شماره 79، 1401، صفحه 139-127]
 • بوستانی، پریمان برنامه‌ریزی همکارانه به منظور دست‌یابی به شهر کم‌کربن در کلانشهر تهران [دوره 26، شماره 81، 1401، صفحه 226-209]

پ

 • پازکی، معصومه نقشِ پیشرانهای انسانی کارآفرینی ِگردشگری در توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی: روستاهای دهستان فیلستان) [دوره 26، شماره 79، 1401، صفحه 77-61]
 • پاشایی، پارسا شناسایی و ارزیابی عملکرد مدیران در توسعه مناطق روستایی (مطالعه موردی: روستاهای دهستان دولت آباد شهرستان مرند) [دوره 26، شماره 82، 1401، صفحه 82-67]
 • پاکدل فرد، محمد رضا بررسی میزان تاب آوری اجتماعی- فرهنگی، نهادی- سازمانی، در محلات شهر زنجان [دوره 26، شماره 82، 1401، صفحه 265-251]
 • پریزادی، طاهر نقش زندان در محدودیت توسعه فضایی محله اوین در شهر تهران [دوره 26، شماره 80، 1401، صفحه 284-273]
 • پریزادی، طاهر توانمندسازی محلات دارای فقر شهری (مطالعه موردی: محله ی اسماعیل آباد، منطقه 19 شهرداری تهران) [دوره 26، شماره 81، 1401، صفحه 171-151]
 • پویان فر، ناصر روند تغییرات نیاز سرمایی گیاه پسته و پیش بینی آن با استفاده از مدل SDSM (مطالعه موردی: یزد) [دوره 26، شماره 80، 1401، صفحه 60-45]
 • پورمحمدی، دکتر محمدرضا ارزیابی تحولات جمعیتی در کانون‌های سکونتی منطقه کلانشهری تبریز و چالش‌های پیش‌روی آن [دوره 26، شماره 82، 1401، صفحه 174-161]
 • پورمحمدی، دکتر محمدرضا "راهبردهای کاهش آسیب‌پذیری مکانی مراکز ثقل تهدید پذیر کلان‌شهر تبریز از منظر پدافند غیرعامل" [دوره 26، شماره 79، 1401، صفحه 91-79]
 • پورمحمدی، محمدرضا مدلسازی ساختاری تئوری شهر هوشمند بر پایه حکمروایی خوب شهری در ایران (مدیریت شهری شهرداری تبریز) [دوره 26، شماره 79، 1401، صفحه 155-169]
 • پورمحمدی، محمد رضا تحلیل تطبیقی زیست پذیری شهری با تاکید بر شاخص های کالبدی مناطق ده گانه کلانشهرتبریز [دوره 26، شماره 81، 1401، صفحه 189-173]
 • پورمرادیان، سامره قابلیت سنجی توسعه گردشگری طبیعی(اکوتوریسم) در استان آذربایجان غربی براساس تحلیل های مکانی GIS [دوره 26، شماره 79، 1401، صفحه 256-243]

ت

 • تابعی، نادر تحلیل عوامل مؤثر در همه شمولی کلانشهر تبریز [دوره 26، شماره 81، 1401، صفحه 25-41]
 • تقی زادفانید، ابوالقاسم بررسی علل و عوامل موانع تحقق طرح‌های آمایش در استان آذربایجان‌شرقی [دوره 26، شماره 79، 1401، صفحه 305-285]
 • تقی زادفانید، ابوالقاسم بررسی رابطه مشارکت مردم و توسعه گردشگری (مطالعه موردی: کلانشهر تبریز) [دوره 26، شماره 80، 1401، صفحه 98-83]
 • تقی زادفانید، ابوالقاسم شناسایی و ارزیابی عملکرد مدیران در توسعه مناطق روستایی (مطالعه موردی: روستاهای دهستان دولت آباد شهرستان مرند) [دوره 26، شماره 82، 1401، صفحه 82-67]
 • تقوایی، مسعود تحلیل پراکنش فضایی برخورداری از ابعاد عملگرا‌های گردشگری خلاق (مطالعه موردی شهرستان‌های استان گلستان) [دوره 26، شماره 82، 1401، صفحه 249-227]
 • تقوایی، مسعود شناسایی شاخص‌های فضای سبز دوستدار کودک (مطالعه موردی: پارک ناژوان اصفهان) [دوره 26، شماره 80، 1401، صفحه 81-61]
 • تقوایی، مسعود توسعه گردشگری خلاق با تأکید بر جاذبه های گردشگری (مطالعه موردی: شهر اصفهان) [دوره 26، شماره 79، 1401، صفحه 113-93]

ج

 • جانانه، کریستینه تحلیل کمی ناپایداری های دامنه ای در دامنه های مشرف بر اتوبان در حال احداث تهران- شمال (تهران- سولقان) با استفاده از روش رگرسیون لجستیک [دوره 26، شماره 80، 1401، صفحه 169-157]
 • جانعلی پور، شیدا توسعه گردشگری خلاق با تأکید بر جاذبه های گردشگری (مطالعه موردی: شهر اصفهان) [دوره 26، شماره 79، 1401، صفحه 113-93]
 • جلالی، مسعود ارتباط گردش هدلی و مولفه‌های جوی با خشکسالی‌های نیوار ایران [دوره 26، شماره 81، 1401، صفحه 79-63]
 • جهانبخش اصل، سعید شناسایی رخدادهای بارش فرین در غرب ایران (2016 – 1965) [دوره 26، شماره 79، 1401، صفحه 125-115]
 • جوادی، سیدمحمدرضا ارزیابی میزان فرونشست در شهرهای غربی استان همدان با استفاده از تصاویر راداری [دوره 26، شماره 81، 1401، صفحه 96-81]

چ

 • چاره جو، فرزین تحلیل نقش پیکربندی فضایی در یکپارچگی و پیوستگی فضاهای شهری با استفاده از روش چیدمان فضا(نمونه موردی: بافت مرکزی شهر کرمانشاه) [دوره 26، شماره 81، 1401، صفحه 131-115]

ح

 • حاتمی نژاد، حسین واکاوی مؤلفه‌های حکمروایی خوب شهری در ایجاد رضایتمندی سکونتی با رویکرد آینده‌پژوهی (مطالعه ‌موردی: شهر رشت) [دوره 26، شماره 81، 1401، صفحه 61-43]
 • حاجی محمدی، حسن بررسی ماهواره ای- همدید بارش های فراگیر برف در غرب ایران [دوره 26، شماره 82، 1401، صفحه 210-819]
 • حبیب زاده، سایه تحلیل آمایشی توسعه منطقه آزاد ماکو: یک رویکرد مبتنی بر پویایی سیستم‌ها به سوی توسعه پایدار [دوره 26، شماره 79، 1401، صفحه 205-187]
 • حجاریان، احمد مدلسازی سرمایه‌های معیشتی خانوارهای روستایی در شرایط خشکسالی (مطالعه موردی :دهستان حومه جنوبی،شهرستان اسلام آباد غرب ) [دوره 26، شماره 82، 1401، صفحه 65-49]
 • حجازی، اسدالله ارزیابی قابلیت‌های اکوتوریسمی با استفاده از روش FUZZY-ANP (مطالعه موردی: دهستان مرگَوَر شهرستان ارومیه) [دوره 26، شماره 80، 1401، صفحه 116-99]
 • حجتی، حمید تحلیل تطبیقی ماهیت و فرایند تهیه طرح ساختاری ـ راهبردی در ایران و طرحهای توسعه شهری کشورهای توسعه‌یافته [دوره 26، شماره 80، 1401، صفحه 249-235]
 • حیدری، سوسن بررسی تغییرات محیطی و جوی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه در دو دهه 2019-2000 [دوره 26، شماره 81، 1401، صفحه 207-191]
 • حیدری چیانه، رحیم تحلیل تطبیقی زیست پذیری شهری با تاکید بر شاخص های کالبدی مناطق ده گانه کلانشهرتبریز [دوره 26، شماره 81، 1401، صفحه 189-173]
 • حسینی، سید محمد بررسی ماهواره ای- همدید بارش های فراگیر برف در غرب ایران [دوره 26، شماره 82، 1401، صفحه 210-819]
 • حسین زاده دلیر، کریم ارزیابی تحولات جمعیتی در کانون‌های سکونتی منطقه کلانشهری تبریز و چالش‌های پیش‌روی آن [دوره 26، شماره 82، 1401، صفحه 174-161]
 • حسینی صدیق، سید محمود ارتباط گردش هدلی و مولفه‌های جوی با خشکسالی‌های نیوار ایران [دوره 26، شماره 81، 1401، صفحه 79-63]
 • حکیمی، هادی تحلیل عوامل مؤثر در همه شمولی کلانشهر تبریز [دوره 26، شماره 81، 1401، صفحه 25-41]

خ

 • خادم الحسینی، احمد تحلیل تطبیقی کیفیت تحقق شاخص های تاب آوری اجتماعی در شهر تهران ( مطالعه ای در مناطق 1، 12 و 20 شهر تهران) [دوره 26، شماره 81، 1401، صفحه 243-227]
 • خداپناه، کیومرث ارزیابی و سنجش میزان تاب‌آوری روستاهای هدف گردشگری(مورد مطالعه: ناحیه اردیبل) [دوره 26، شماره 80، 1401، صفحه 131-117]
 • خضرلو، آرام ارزیابی و سنجش شاخص‌های مسکن اسلامی- ایرانی در محلات قدیم و جدید شهر ارومیه [دوره 26، شماره 81، 1401، صفحه 149-133]
 • خلاقی، هدی قابلیت سنجی توسعه گردشگری طبیعی(اکوتوریسم) در استان آذربایجان غربی براساس تحلیل های مکانی GIS [دوره 26، شماره 79، 1401، صفحه 256-243]
 • خلیلی، امین ارزیابی و سنجش شاخص‌های مسکن اسلامی- ایرانی در محلات قدیم و جدید شهر ارومیه [دوره 26، شماره 81، 1401، صفحه 149-133]

د

 • داداش پور مقدم، مجید استراتژی احیای گردشگری شهری برای دوران پسا کرونا (کووید -19) مبتنی بر رویکرد مدلسازی مکانی [دوره 26، شماره 82، 1401، صفحه 26-1]
 • دارند، محمد ارتباط سنجی و تحلیل فضایی بارش زمستانه ایران از طریق تابش موج بلند خروجی زمین [دوره 26، شماره 81، 1401، صفحه 113-97]
 • درویشی، یوسف تحلیل تغییرات زمانی و مکانی سری زمانی خشکسالی‌ها مبتنی بر تصاویرماهواره ترآ وشاخص (Spi) در دامنه زاگرس با تاکید بر عملکرد اقتصادی جوامع روستایی [دوره 26، شماره 79، 1401، صفحه 221-241]
 • دین پرست، ساجده شناسایی و ارزیابی عملکرد مدیران در توسعه مناطق روستایی (مطالعه موردی: روستاهای دهستان دولت آباد شهرستان مرند) [دوره 26، شماره 82، 1401، صفحه 82-67]
 • دهقانی فیروز آباد، لیلا ارزیابی و پهنه‌بندی توانمندی مناطق مستعد توسعه تفرج آبی با تلفیق AHP ،TOPSIS و GISدر منابع آبی شهرستان دورود [دوره 26، شماره 80، 1401، صفحه 155-133]

ر

 • رجبی، معصومه سنجش پتانسیل سیل خیزی زیر حوضه ها بر اساس پارامترهای مورفومتری و آزمون همبستگی (مورد: حوضه آبریز زاب تا میرآباد) [دوره 26، شماره 79، 1401، صفحه 139-127]
 • رجبی، معصومه ارزیابی میزان فرونشست در شهرهای غربی استان همدان با استفاده از تصاویر راداری [دوره 26، شماره 81، 1401، صفحه 96-81]
 • رحمانی، رباب بررسی تطبیقی وضعیت خط آسمان شهری با استفاده از تحلیل های سه بعدی GIS، مطالعه موردی: شهرک ولیعصر و رشدیه تبریز [دوره 26، شماره 80، 1401، صفحه 1-26]
 • رستمی، رحیمه مکان‌یابی مناطق بهینه توسعه فیزیکی شهر با استفاده از مدل Fuzzy ANP (مطالعه موردی شهر مراغه) [دوره 26، شماره 79، 1401، صفحه 153-141]
 • رستمی، رحیمه بررسی روند تغییرات کاربری حاشیه شرق دریاچه ارومیه با تاکید بر شوری خاک به روش شی گرا [دوره 26، شماره 82، 1401، صفحه 83-93]
 • رستم زاده، هاشم ارتباط سنجی و تحلیل فضایی بارش زمستانه ایران از طریق تابش موج بلند خروجی زمین [دوره 26، شماره 81، 1401، صفحه 113-97]
 • رستمی همای علیا، نرگس بررسی تاب آوری نواحی روستایی پیراشهری در برابر سیلاب (مطالعه موردی: برخی روستاهای دهستان میدان چای) [دوره 26، شماره 80، 1401، صفحه 251-271]
 • رسولی، علی اکبر بررسی تغییرات بارش‌های حدی در استان تهران با استفاده از مدل مقادیر اوج های بالاتر از آستانه [دوره 26، شماره 79، 1401، صفحه 1-12]
 • رسولی، علی اکبر بررسی تأثیر پارامترهای اقلیمی بر میزان افت سطح آبهای زیرزمینی با استفاده از شاخصهای SPI و SWI(مطالعه مورد: آبخوان دشت مرند) [دوره 26، شماره 80، 1401، صفحه 327-317]
 • رسولی، علی اکبر تحلیل روابط تغییرات بارش و سطح آبهای زیرزمینی دشت مرند با روش NRMC [دوره 26، شماره 81، 1401، صفحه 276-265]
 • رضایی آدریانی، سهیلا شناسایی شاخص‌های فضای سبز دوستدار کودک (مطالعه موردی: پارک ناژوان اصفهان) [دوره 26، شماره 80، 1401، صفحه 81-61]
 • رضایی بنفشه، مجید شبیه سازی تبخیر تعرق روزانه گیاه مرجع با استفاده از روش هوش مصنوعی و مقایسه آن با روش‌های تجربی (مطالعه موردی: آذربایجان شرقی) [دوره 26، شماره 80، 1401، صفحه 183-171]
 • رضائی مقدم، محمد حسین ارزیابی قابلیت‌های اکوتوریسمی با استفاده از روش FUZZY-ANP (مطالعه موردی: دهستان مرگَوَر شهرستان ارومیه) [دوره 26، شماره 80، 1401، صفحه 116-99]
 • رفیقی، محمد رضا مقایسه ی تاثیر درختان سوزنی برگ و پهن برگ در تغییرات دمای سطح زمین (مطالعه ی موردی پارک شهید چمران کرج و پارک چیتگر تهران) [دوره 26، شماره 82، 1401، صفحه 95-112]
 • روستایی، دکتر شهرام تحلیل کمی ناپایداری های دامنه ای در دامنه های مشرف بر اتوبان در حال احداث تهران- شمال (تهران- سولقان) با استفاده از روش رگرسیون لجستیک [دوره 26، شماره 80، 1401، صفحه 169-157]
 • روستایی، شهرام سنجش پتانسیل سیل خیزی زیر حوضه ها بر اساس پارامترهای مورفومتری و آزمون همبستگی (مورد: حوضه آبریز زاب تا میرآباد) [دوره 26، شماره 79، 1401، صفحه 139-127]
 • روستایی، شهرام ارزیابی میزان فرونشست در شهرهای غربی استان همدان با استفاده از تصاویر راداری [دوره 26، شماره 81، 1401، صفحه 96-81]
 • روستایی، شهریور مدلسازی ساختاری تئوری شهر هوشمند بر پایه حکمروایی خوب شهری در ایران (مدیریت شهری شهرداری تبریز) [دوره 26، شماره 79، 1401، صفحه 155-169]
 • روستایی، شهریور تحلیلی بر سبک زندگی مسکونی و الگوی سکونت شهری با تأکید بر رضایت، انتخاب و ترجیح (مطالعه موردی: کلان‌شهر تبریز) [دوره 26، شماره 82، 1401، صفحه 113-124]
 • روستایی، شهریور جستاری بر مفهوم رانت و عوامل کلیدی موثر بر بروز آن در مدیریت شهری ایران(مطالعه موردی شهرداری تبریز) [دوره 26، شماره 79، 1401، صفحه 13-37]

ز

 • زیاری، کرامت الله "بررسی گسترش کالبدی - فضایی کلانشهر شیراز با استفاده از سنجش از دور (Rs)" [دوره 26، شماره 79، 1401، صفحه 186-171]
 • زندی، رحمان بررسی ماهواره ای- همدید بارش های فراگیر برف در غرب ایران [دوره 26، شماره 82، 1401، صفحه 210-819]
 • زینی گلدر، فاطمه بررسی تطبیقی تغییرات ساختاری سیمای سرزمین پایه الگوهای توسعه شهری کلان شهر تبریز، ارومیه و شهر مراغه [دوره 26، شماره 82، 1401، صفحه 226-211]

س

 • ساری صراف، بهروز شناسایی رخدادهای بارش فرین در غرب ایران (2016 – 1965) [دوره 26، شماره 79، 1401، صفحه 125-115]
 • ساری صراف، بهروز ارتباط سنجی و تحلیل فضایی بارش زمستانه ایران از طریق تابش موج بلند خروجی زمین [دوره 26، شماره 81، 1401، صفحه 113-97]
 • ستاری ساربانقلی، حسن بررسی میزان تاب آوری اجتماعی- فرهنگی، نهادی- سازمانی، در محلات شهر زنجان [دوره 26، شماره 82، 1401، صفحه 265-251]

ش

 • شادکام تربتی، سمیه کاربرد تحلیل ذی‌نفعان در طراحی چارچوب و شناسایی اولویت‌ها جهت ساماندهی کاربری اراضی در حوضه جنوبی دریاچه ارومیه [دوره 26، شماره 79، 1401، صفحه 284-257]
 • شاهینی فر، مصطفی تحلیل نقش پیکربندی فضایی در یکپارچگی و پیوستگی فضاهای شهری با استفاده از روش چیدمان فضا(نمونه موردی: بافت مرکزی شهر کرمانشاه) [دوره 26، شماره 81، 1401، صفحه 131-115]
 • شیرزاد، منیر شبیه سازی تبخیر تعرق روزانه گیاه مرجع با استفاده از روش هوش مصنوعی و مقایسه آن با روش‌های تجربی (مطالعه موردی: آذربایجان شرقی) [دوره 26، شماره 80، 1401، صفحه 183-171]
 • شریف، مرتضی بررسی تغییرات محیطی و جوی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه در دو دهه 2019-2000 [دوره 26، شماره 81، 1401، صفحه 207-191]
 • شیرمحمدی، سهیلا شناسایی رخدادهای بارش فرین در غرب ایران (2016 – 1965) [دوره 26، شماره 79، 1401، صفحه 125-115]
 • شفیعی، مرجان توسعه گردشگری خلاق با تأکید بر جاذبه های گردشگری (مطالعه موردی: شهر اصفهان) [دوره 26، شماره 79، 1401، صفحه 113-93]
 • شهبازبگیان، محمدرضا تحلیل آمایشی توسعه منطقه آزاد ماکو: یک رویکرد مبتنی بر پویایی سیستم‌ها به سوی توسعه پایدار [دوره 26، شماره 79، 1401، صفحه 205-187]

ص

 • صادقی، حجت الله تحلیل موانع و راهبردهای توسعه گردشگری شهرستان دزپارت [دوره 26، شماره 82، 1401، صفحه 143-125]
 • صفری علی اکبری، مسعود تحلیل موانع و راهبردهای توسعه گردشگری شهرستان دزپارت [دوره 26، شماره 82، 1401، صفحه 143-125]

ض

 • ضیائی، محمود توسعه مکمل گرای گردشگری: رویکردی نوین در توسعه منطقه‌ای [دوره 26، شماره 79، 1401، صفحه 335-307]

ع

 • عابدیان، سحر ارزیابی و پهنه‌بندی توانمندی مناطق مستعد توسعه تفرج آبی با تلفیق AHP ،TOPSIS و GISدر منابع آبی شهرستان دورود [دوره 26، شماره 80، 1401، صفحه 155-133]
 • عابدینی، اصغر ارزیابی و سنجش شاخص‌های مسکن اسلامی- ایرانی در محلات قدیم و جدید شهر ارومیه [دوره 26، شماره 81، 1401، صفحه 149-133]
 • عابدینی، عیسی شناسایی عوامل کلیدی(پیشران‌های) شهروندی زیست محیطی(مطالعه موردی شهروندان تبریزی) [دوره 26، شماره 80، 1401، صفحه 202-185]
 • عابدینی، موسی بررسی فرونشست دشت ماهیدشت استان کرمانشاه با استفاده از روش تداخل‌سنجی راداری [دوره 26، شماره 79، 1401، صفحه 220-207]
 • عابدینی، موسی بررسی اثرات ژئومورفولوژیکی تکتونیک فعال و پهنه بندی خطر زمین لرزه با تاکید بر توان لزره زایی گسل ها (مطالعه موردی: نمین، آستارا، تالش) [دوره 26، شماره 82، 1401، صفحه 160-145]
 • عبادی، الهامه بررسی فرونشست دشت ماهیدشت استان کرمانشاه با استفاده از روش تداخل‌سنجی راداری [دوره 26، شماره 79، 1401، صفحه 220-207]
 • عبداللهی فرد، ابوالفضل اثر انواع هنرعمومی در فضاهای شهری بر نشاط درک شده جوانان [دوره 26، شماره 80، 1401، صفحه 223-203]
 • عربی، زهرا تحلیل تغییرات زمانی و مکانی سری زمانی خشکسالی‌ها مبتنی بر تصاویرماهواره ترآ وشاخص (Spi) در دامنه زاگرس با تاکید بر عملکرد اقتصادی جوامع روستایی [دوره 26، شماره 79، 1401، صفحه 221-241]
 • عزتی، محمد ارزیابی تحولات جمعیتی در کانون‌های سکونتی منطقه کلانشهری تبریز و چالش‌های پیش‌روی آن [دوره 26، شماره 82، 1401، صفحه 174-161]
 • عزیزی، پرویز ارزیابی و سنجش شاخص‌های مسکن اسلامی- ایرانی در محلات قدیم و جدید شهر ارومیه [دوره 26، شماره 81، 1401، صفحه 149-133]
 • عساکره، حسین شناسایی رخدادهای بارش فرین در غرب ایران (2016 – 1965) [دوره 26، شماره 79، 1401، صفحه 125-115]
 • عساکره، حسین ارتباط گردش هدلی و مولفه‌های جوی با خشکسالی‌های نیوار ایران [دوره 26، شماره 81، 1401، صفحه 79-63]
 • عیسی زاده، اسماعیل توانمندسازی محلات دارای فقر شهری (مطالعه موردی: محله ی اسماعیل آباد، منطقه 19 شهرداری تهران) [دوره 26، شماره 81، 1401، صفحه 171-151]
 • عیسی زاده، وحید توانمندسازی محلات دارای فقر شهری (مطالعه موردی: محله ی اسماعیل آباد، منطقه 19 شهرداری تهران) [دوره 26، شماره 81، 1401، صفحه 171-151]
 • علی زاده، غفور "راهبردهای کاهش آسیب‌پذیری مکانی مراکز ثقل تهدید پذیر کلان‌شهر تبریز از منظر پدافند غیرعامل" [دوره 26، شماره 79، 1401، صفحه 91-79]
 • عمرزاده، داوود قابلیت سنجی توسعه گردشگری طبیعی(اکوتوریسم) در استان آذربایجان غربی براساس تحلیل های مکانی GIS [دوره 26، شماره 79، 1401، صفحه 256-243]

غ

 • غلام حیدری، حمیده ارزیابی رشد فروچاله های گچی و مخاطرات ناشی از آن [دوره 26، شماره 80، 1401، صفحه 43-27]
 • غنیان، منصور کاربرد تحلیل ذی‌نفعان در طراحی چارچوب و شناسایی اولویت‌ها جهت ساماندهی کاربری اراضی در حوضه جنوبی دریاچه ارومیه [دوره 26، شماره 79، 1401، صفحه 284-257]

ف

 • فخار، زرین بررسی شبکه آبرسانی و نظام توزیع آب در دوره اسلامی(مطالعه موردی شهر سنقر) [دوره 26، شماره 80، 1401، صفحه 301-285]
 • فخارنیا، محمد حسن مقایسه ی تاثیر درختان سوزنی برگ و پهن برگ در تغییرات دمای سطح زمین (مطالعه ی موردی پارک شهید چمران کرج و پارک چیتگر تهران) [دوره 26، شماره 82، 1401، صفحه 95-112]
 • فرج الهی، عاطفه تحلیل تطبیقی زیست پذیری شهری با تاکید بر شاخص های کالبدی مناطق ده گانه کلانشهرتبریز [دوره 26، شماره 81، 1401، صفحه 189-173]
 • فرخی صومعه، مینا تحلیلی بر سبک زندگی مسکونی و الگوی سکونت شهری با تأکید بر رضایت، انتخاب و ترجیح (مطالعه موردی: کلان‌شهر تبریز) [دوره 26، شماره 82، 1401، صفحه 113-124]
 • فیضی، هاجر شبیه سازی تبخیر تعرق روزانه گیاه مرجع با استفاده از روش هوش مصنوعی و مقایسه آن با روش‌های تجربی (مطالعه موردی: آذربایجان شرقی) [دوره 26، شماره 80، 1401، صفحه 183-171]
 • فیضی زاده، بختیار ارائه پارامترهای مناسب در شناسایی و استخراج ساختمانها و عوارض شهری با استفاده از تکنیکهای پردازش شیء گرای تصاویر هوایی [دوره 26، شماره 80، 1401، صفحه 315-303]
 • فیضی زاده، بختیار قابلیت سنجی توسعه گردشگری طبیعی(اکوتوریسم) در استان آذربایجان غربی براساس تحلیل های مکانی GIS [دوره 26، شماره 79، 1401، صفحه 256-243]

ق

 • قاسمی زادگنبد، زهرا ارزیابی قابلیت‌های اکوتوریسمی با استفاده از روش FUZZY-ANP (مطالعه موردی: دهستان مرگَوَر شهرستان ارومیه) [دوره 26، شماره 80، 1401، صفحه 116-99]
 • قربانی، رسول "راهبردهای کاهش آسیب‌پذیری مکانی مراکز ثقل تهدید پذیر کلان‌شهر تبریز از منظر پدافند غیرعامل" [دوره 26، شماره 79، 1401، صفحه 91-79]
 • قربانی، رسول تحلیلی بر سبک زندگی مسکونی و الگوی سکونت شهری با تأکید بر رضایت، انتخاب و ترجیح (مطالعه موردی: کلان‌شهر تبریز) [دوره 26، شماره 82، 1401، صفحه 113-124]
 • قربانی، رسول تحلیل تطبیقی ماهیت و فرایند تهیه طرح ساختاری ـ راهبردی در ایران و طرحهای توسعه شهری کشورهای توسعه‌یافته [دوره 26، شماره 80، 1401، صفحه 249-235]
 • قربانی سالخورد، رضوان تحلیل تغییرات زمانی و مکانی سری زمانی خشکسالی‌ها مبتنی بر تصاویرماهواره ترآ وشاخص (Spi) در دامنه زاگرس با تاکید بر عملکرد اقتصادی جوامع روستایی [دوره 26، شماره 79، 1401، صفحه 221-241]
 • قلعه، احسان بررسی فرونشست دشت ماهیدشت استان کرمانشاه با استفاده از روش تداخل‌سنجی راداری [دوره 26، شماره 79، 1401، صفحه 220-207]
 • قنبری، ابوالفضل بررسی علل و عوامل موانع تحقق طرح‌های آمایش در استان آذربایجان‌شرقی [دوره 26، شماره 79، 1401، صفحه 305-285]
 • قنبری، حکیمه مدلسازی ساختاری تئوری شهر هوشمند بر پایه حکمروایی خوب شهری در ایران (مدیریت شهری شهرداری تبریز) [دوره 26، شماره 79، 1401، صفحه 155-169]
 • قنبری، سیروس تاثیر طرح 46 هزار هکتاری آبیاری دشت سیستان بر تغییرات مکانی - فضایی پایداری محیطی روستاها [دوره 26، شماره 81، 1401، صفحه 264-245]
 • قنبری، سیروس بررسی موانع توسعه بنگاه های اقتصادی موجود در محلات اسلام آباد و حسین آباد زابل [دوره 26، شماره 82، 1401، صفحه 175-188]

ک

 • کاشکی، عبدالرضا بررسی ماهواره ای- همدید بارش های فراگیر برف در غرب ایران [دوره 26، شماره 82، 1401، صفحه 210-819]
 • کاظمیان شیران، غلامرضا توسعه مکمل گرای گردشگری: رویکردی نوین در توسعه منطقه‌ای [دوره 26، شماره 79، 1401، صفحه 335-307]
 • کانونی، رضا واکاوی مؤلفه‌های حکمروایی خوب شهری در ایجاد رضایتمندی سکونتی با رویکرد آینده‌پژوهی (مطالعه ‌موردی: شهر رشت) [دوره 26، شماره 81، 1401، صفحه 61-43]
 • کرمی، فریبا بررسی تاب آوری نواحی روستایی پیراشهری در برابر سیلاب (مطالعه موردی: برخی روستاهای دهستان میدان چای) [دوره 26، شماره 80، 1401، صفحه 251-271]
 • کریمی، حاجی ارزیابی رشد فروچاله های گچی و مخاطرات ناشی از آن [دوره 26، شماره 80، 1401، صفحه 43-27]
 • کریمی، مصطفی بررسی تغییرات محیطی و جوی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه در دو دهه 2019-2000 [دوره 26، شماره 81، 1401، صفحه 207-191]
 • کمانرودی کجوری، موسی نقش زندان در محدودیت توسعه فضایی محله اوین در شهر تهران [دوره 26، شماره 80، 1401، صفحه 284-273]

گ

 • گندمکار، امیر تحلیل تطبیقی کیفیت تحقق شاخص های تاب آوری اجتماعی در شهر تهران ( مطالعه ای در مناطق 1، 12 و 20 شهر تهران) [دوره 26، شماره 81، 1401، صفحه 243-227]

ل

 • لاله پور، منیژه ارزیابی میزان آسیب‌پذیری مساکن شهر تبریز در برابر مخاطره زلزله (مطالعه موردی: منطقه 10 شهرداری) [دوره 26، شماره 82، 1401، صفحه 48-27]

م

 • مافی، فرزاد بررسی شبکه آبرسانی و نظام توزیع آب در دوره اسلامی(مطالعه موردی شهر سنقر) [دوره 26، شماره 80، 1401، صفحه 301-285]
 • محمدپور سنگانی، زینت بررسی تطبیقی تغییرات ساختاری سیمای سرزمین پایه الگوهای توسعه شهری کلان شهر تبریز، ارومیه و شهر مراغه [دوره 26، شماره 82، 1401، صفحه 226-211]
 • محمدی ترکمانی، حجت جستاری بر مفهوم رانت و عوامل کلیدی موثر بر بروز آن در مدیریت شهری ایران(مطالعه موردی شهرداری تبریز) [دوره 26، شماره 79، 1401، صفحه 13-37]
 • محمدخورشیددوست، دکتر علی بررسی روند تغییرات کاربری حاشیه شرق دریاچه ارومیه با تاکید بر شوری خاک به روش شی گرا [دوره 26، شماره 82، 1401، صفحه 83-93]
 • محمد خورشیددوست، علی مکان‌یابی مناطق بهینه توسعه فیزیکی شهر با استفاده از مدل Fuzzy ANP (مطالعه موردی شهر مراغه) [دوره 26، شماره 79، 1401، صفحه 153-141]
 • محمدزاده، لطیف کاربرد تحلیل ذی‌نفعان در طراحی چارچوب و شناسایی اولویت‌ها جهت ساماندهی کاربری اراضی در حوضه جنوبی دریاچه ارومیه [دوره 26، شماره 79، 1401، صفحه 284-257]
 • محمودزاده، حسن بررسی تطبیقی تغییرات ساختاری سیمای سرزمین پایه الگوهای توسعه شهری کلان شهر تبریز، ارومیه و شهر مراغه [دوره 26، شماره 82، 1401، صفحه 226-211]
 • مختاری، داود تحلیل کمی ناپایداری های دامنه ای در دامنه های مشرف بر اتوبان در حال احداث تهران- شمال (تهران- سولقان) با استفاده از روش رگرسیون لجستیک [دوره 26، شماره 80، 1401، صفحه 169-157]
 • مختاری، داود بررسی تغییرات بارش‌های حدی در استان تهران با استفاده از مدل مقادیر اوج های بالاتر از آستانه [دوره 26، شماره 79، 1401، صفحه 1-12]
 • مختاری، داود بررسی تأثیر پارامترهای اقلیمی بر میزان افت سطح آبهای زیرزمینی با استفاده از شاخصهای SPI و SWI(مطالعه مورد: آبخوان دشت مرند) [دوره 26، شماره 80، 1401، صفحه 327-317]
 • مختاری، داود تحلیل روابط تغییرات بارش و سطح آبهای زیرزمینی دشت مرند با روش NRMC [دوره 26، شماره 81، 1401، صفحه 276-265]
 • مختاری، داود تحلیل تطبیقی زیست پذیری شهری با تاکید بر شاخص های کالبدی مناطق ده گانه کلانشهرتبریز [دوره 26، شماره 81، 1401، صفحه 189-173]
 • مرزبان، افشین کاربرد تحلیل ذی‌نفعان در طراحی چارچوب و شناسایی اولویت‌ها جهت ساماندهی کاربری اراضی در حوضه جنوبی دریاچه ارومیه [دوره 26، شماره 79، 1401، صفحه 284-257]
 • میرسنجری، میرمهرداد ارزیابی و پهنه‌بندی توانمندی مناطق مستعد توسعه تفرج آبی با تلفیق AHP ،TOPSIS و GISدر منابع آبی شهرستان دورود [دوره 26، شماره 80، 1401، صفحه 155-133]
 • مزیدی، احمد روند تغییرات نیاز سرمایی گیاه پسته و پیش بینی آن با استفاده از مدل SDSM (مطالعه موردی: یزد) [دوره 26، شماره 80، 1401، صفحه 60-45]
 • مظفری، غلامعلی روند تغییرات نیاز سرمایی گیاه پسته و پیش بینی آن با استفاده از مدل SDSM (مطالعه موردی: یزد) [دوره 26، شماره 80، 1401، صفحه 60-45]
 • معتمدی، مهران بررسی شبکه آبرسانی و نظام توزیع آب در دوره اسلامی(مطالعه موردی شهر سنقر) [دوره 26، شماره 80، 1401، صفحه 301-285]
 • معصومی، عذرا ارائه پارامترهای مناسب در شناسایی و استخراج ساختمانها و عوارض شهری با استفاده از تکنیکهای پردازش شیء گرای تصاویر هوایی [دوره 26، شماره 80، 1401، صفحه 315-303]
 • مقنی جانسوز، منیر بررسی رابطه مشارکت مردم و توسعه گردشگری (مطالعه موردی: کلانشهر تبریز) [دوره 26، شماره 80، 1401، صفحه 98-83]
 • ملک پور اصل، بهزاد برنامه‌ریزی همکارانه به منظور دست‌یابی به شهر کم‌کربن در کلانشهر تهران [دوره 26، شماره 81، 1401، صفحه 226-209]
 • ممقانی، سمانه ارزیابی میزان آسیب‌پذیری مساکن شهر تبریز در برابر مخاطره زلزله (مطالعه موردی: منطقه 10 شهرداری) [دوره 26، شماره 82، 1401، صفحه 48-27]
 • منتظرالقائم، افشین تحلیل تطبیقی کیفیت تحقق شاخص های تاب آوری اجتماعی در شهر تهران ( مطالعه ای در مناطق 1، 12 و 20 شهر تهران) [دوره 26، شماره 81، 1401، صفحه 243-227]
 • مهدیان بهنمیری، معصومه تحلیل پراکنش فضایی برخورداری از ابعاد عملگرا‌های گردشگری خلاق (مطالعه موردی شهرستان‌های استان گلستان) [دوره 26، شماره 82، 1401، صفحه 249-227]

ن

 • نادریان فر، مهدی تاثیر طرح 46 هزار هکتاری آبیاری دشت سیستان بر تغییرات مکانی - فضایی پایداری محیطی روستاها [دوره 26، شماره 81، 1401، صفحه 264-245]
 • نصیری زارع، سعید شناسایی و ارزیابی عملکرد مدیران در توسعه مناطق روستایی (مطالعه موردی: روستاهای دهستان دولت آباد شهرستان مرند) [دوره 26، شماره 82، 1401، صفحه 82-67]
 • نقیلو، جمشید بررسی میزان تاب آوری اجتماعی- فرهنگی، نهادی- سازمانی، در محلات شهر زنجان [دوره 26، شماره 82، 1401، صفحه 265-251]
 • نیکوخصال، یونس بررسی تأثیر پارامترهای اقلیمی بر میزان افت سطح آبهای زیرزمینی با استفاده از شاخصهای SPI و SWI(مطالعه مورد: آبخوان دشت مرند) [دوره 26، شماره 80، 1401، صفحه 327-317]
 • نیکوخصال، یونس تحلیل روابط تغییرات بارش و سطح آبهای زیرزمینی دشت مرند با روش NRMC [دوره 26، شماره 81، 1401، صفحه 276-265]

و

 • وحیدنیا، محمد حسن مقایسه ی تاثیر درختان سوزنی برگ و پهن برگ در تغییرات دمای سطح زمین (مطالعه ی موردی پارک شهید چمران کرج و پارک چیتگر تهران) [دوره 26، شماره 82، 1401، صفحه 95-112]
 • ولایتی، شیوا اثر انواع هنرعمومی در فضاهای شهری بر نشاط درک شده جوانان [دوره 26، شماره 80، 1401، صفحه 223-203]
 • ولی زاده، رضا استراتژی احیای گردشگری شهری برای دوران پسا کرونا (کووید -19) مبتنی بر رویکرد مدلسازی مکانی [دوره 26، شماره 82، 1401، صفحه 26-1]
 • ولیزاده کامران، خلیل بررسی تغییرات بارش‌های حدی در استان تهران با استفاده از مدل مقادیر اوج های بالاتر از آستانه [دوره 26، شماره 79، 1401، صفحه 1-12]
 • ولیزاده کامران، خلیل بررسی تأثیر پارامترهای اقلیمی بر میزان افت سطح آبهای زیرزمینی با استفاده از شاخصهای SPI و SWI(مطالعه مورد: آبخوان دشت مرند) [دوره 26، شماره 80، 1401، صفحه 327-317]
 • ولیزاده کامران، خلیل تحلیل روابط تغییرات بارش و سطح آبهای زیرزمینی دشت مرند با روش NRMC [دوره 26، شماره 81، 1401، صفحه 276-265]
 • ولیزاده کامران، خلیل ارائه پارامترهای مناسب در شناسایی و استخراج ساختمانها و عوارض شهری با استفاده از تکنیکهای پردازش شیء گرای تصاویر هوایی [دوره 26، شماره 80، 1401، صفحه 315-303]
 • ولیزاده کامران، خلیل قابلیت سنجی توسعه گردشگری طبیعی(اکوتوریسم) در استان آذربایجان غربی براساس تحلیل های مکانی GIS [دوره 26، شماره 79، 1401، صفحه 256-243]
 • ولیزاده کامران، خلیل بررسی تطبیقی وضعیت خط آسمان شهری با استفاده از تحلیل های سه بعدی GIS، مطالعه موردی: شهرک ولیعصر و رشدیه تبریز [دوره 26، شماره 80، 1401، صفحه 1-26]

ه

 • همقدم، نوشا واکاوی مؤلفه‌های حکمروایی خوب شهری در ایجاد رضایتمندی سکونتی با رویکرد آینده‌پژوهی (مطالعه ‌موردی: شهر رشت) [دوره 26، شماره 81، 1401، صفحه 61-43]

ی

 • یاوری گهر، فاطمه توسعه مکمل گرای گردشگری: رویکردی نوین در توسعه منطقه‌ای [دوره 26، شماره 79، 1401، صفحه 335-307]