پهنه¬بندی رژیم بارش در نیمه جنوبی ایران

دوره 17، شماره 44، شهریور 1392، صفحه 27-46

فرناز پوراصغر؛ سعید جهانبخش؛ بهروز ساری صراف؛ هوشنگ قائمی؛ معصومه تدینی


ارزیابی مولفه¬های جریان با استفاده از مدل SWAT در حوضه آبخیز طالقان

دوره 17، شماره 45، آبان 1392، صفحه 27-41

مجید حسینی؛ محمد غفوری؛ محمود رضا طباطبایی؛ مسعود گودرزی؛ سیداسدالله حجازی


پیش‌بینی دمای کمینه و بیشینه، تابش و بارش در ایستگاه سینوپتیک رشت تحت سناریوهای مختلف تغییر اقلیم

دوره 20، شماره 55، اردیبهشت 1395، صفحه 29-44

2

نادر پیرمرادیان؛ حسین هادی نیا؛ افشین اشرف زاده


ارزیابی رشد فروچاله های گچی و مخاطرات ناشی از آن

دوره 26، شماره 80، مرداد 1401، صفحه 43-27

10.22034/gp.2021.45514.2822

مژگان انتظاری؛ حمیده غلام حیدری؛ حاجی کریمی


پهنه‌بندی پتانسیل آلودگی آب زیرزمینی آبخوان دشت مرند به روش AVI و مدل‌های DRASTIC در محیط GIS

دوره 19، شماره 54، بهمن 1394، صفحه 19-41

اصغر اصغری مقدم؛ میرسجاد فخری؛ مرتضی نجیب


تحلیل سطح توسعه پایدار مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در نواحی روستایی (مورد مطالعاتی: شهرستان جیرفت)

دوره 25، شماره 75، اردیبهشت 1400، صفحه 35-49

10.22034/gp.2021.36670.2517

محسن آقایاری هیر؛ محمد ظاهری؛ حسین کریم زاده؛ رضا طالبی فرد


پهنه بندی خطر ناپایداری دامنه ها با مدل LNRF و GIS در حوضه کلان ملایر

دوره 18، شماره 48، تیر 1393، صفحه 37-60

علیرضا ایلدرمی؛ حبیبه روزبهانی


ارزیابی توانمندی ها و قابلیت های ژئوتوریستی روستای کندوان

دوره 20، شماره 56، مرداد 1395، صفحه 39-53

علی اکبر تقیلو؛ صیاد اصغری؛ بتول زینالی؛ صالح اصغری


ارزیابی پتانسیل میان افزایی در محور تاریخی-فرهنگی کلانشهر تبریز

دوره 17، شماره 43، خرداد 1392، صفحه 41-70

محمدرضا پورمحمدی؛ آرزو شفاعتی؛ کیومرث ملکی


بررسی تغییرات پارامترهای هواشناسی موثر بر اقلیم ارومیه

دوره 19، شماره 51، فروردین 1394، صفحه 41-58

جواد بهمنش؛ نسرین آزاد طلاتپه


ارزیابی توانمندی ژئوتوریسمی ژئومورفوسایت‌های روستای ورکانه به‌روش پری‌یرا

دوره 21، شماره 59، اردیبهشت 1396، صفحه 41-63

7

سید اسدالله حجازی؛ ستاره فرمانی منصور


ارزیابی عوامل تاثیرگذار پایداری مسکن درمناطق روستایی شهرستان زرین دشت

دوره 21، شماره 62، اسفند 1396، صفحه 41-59

3-9

جواد بذرافشان؛ محسن شایان؛ سجاد بازوند


حمایت اجتماعات محلی از توسعه گردشگری و ارتباط آن با معیشت پایدار روستاهای مرزی شهرستان چابهار

دوره 23، شماره 69، آذر 1398، صفحه 41-64

اسلام بشکار؛ جواد بذرافشان؛ مهرشاد طولابی نژاد


پهنه¬بندی آگروکلیماتیک آفتابگردان در شمال دریاچه ارومیه

دوره 17، شماره 45، آبان 1392، صفحه 42-67

میرکامل حسینی؛ مجید زاهدی؛ محمد حسین فتحی؛ خلیل ولیزاده کامران


بررسی روند دما و بارش¬های روزانه حدی در حوضه دریاچه ارومیه

دوره 16، شماره 38، بهمن 1390، صفحه 43-74

مجید رضایی بنفشه؛ فاطمه سرافروزه؛ طاهره جلالی