دوره و شماره: دوره 22، شماره 65، آبان 1397، صفحه 1-325 
بررسی رابطه پایگاه اقتصادی- اجتماعی خانوارهای مناطق شهری و جدایی‌گزینی فضایی در شهر تکاب

صفحه 63-81

فریدون بابایی اقدم؛ ابوذر مطیع دوست کومله؛ محمد امین عطار؛ سمیه روشن رودی


ارزیابی تطبیقی روش‌های برآورد مقدار بارندگی در حوضه دریاچه ارومیه

صفحه 83-100

خدیجه جوان؛ علی اکبر رسولی؛ مهدی عرفانیان؛ بهروز ساری صراف


برآورد میزان رسوب حوضه رود ارس با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: زیرحوضه دره رود)

صفحه 141-162

دکتر علی محمدخورشیددوست؛ فریبا اسفندیاری؛ سید اسعد حسینی؛ پروانه دولتخواه


تحلیل فضایی تخلفات ساختمانی در شهر جهرم

صفحه 163-182

مجتبی روستا؛ زهرا صحراییان؛ مجتبی رفیعیان