موضوعات = ژئوتوریسم، اکوتوریسم و گردشگری
اولویت‌بندی مناطق مستعد بوم‌گردی روستایی استان چهارمحال و بختیاری براساس کیفیت خدمات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1401

10.22034/gp.2023.53484.3047

مهدی کرمی دهکردی؛ قاسم لیانی


تحلیل اثرات گردشگری بر توسعه اقتصادی شهرهای کوچک مقیاس مبتنی بر رویکرد آینده‌پژوهی (مورد پژوهش: شهر ایذه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1402

10.22034/gp.2023.54761.3080

طاهر پریزادی؛ امید سعیدی؛ سیده معصومه رضوی؛ محمد حاجیان


شناسایی سنجه‌ها و معیارهای ‌بوم‌گردی در طراحی جنگل‌های دست‌کاشت ناحیه رویشی خلیجی – عمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1402

10.22034/gp.2023.54445.3067

حسین حامدپور دارابی؛ مرضیه رضایی؛ محمد اکبریان


بررسی نقش امنیت در توسعه‌ی گردشگری خارجی در شهر تبریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1402

10.22034/gp.2023.57581.3170

ابوالفضل قنبری؛ طاها ایمان زاده؛ خاطره عبدی


بررسی نقش تاب‌آوری بر گردشگری در زمان بحران اپیدمی‌ها (مطالعه‌موردی:شهر شیراز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1402

10.22034/gp.2023.55660.3116

حسین عزیزی؛ محمد رضا رضایی؛ حسن اروجی


بررسی نقش گوشی هوشمند در شکل‌گیری تصویر مقصد از منظر شهروندان کلانشهر تبریز

دوره 27، شماره 83، اردیبهشت 1402، صفحه 39-48

10.22034/gp.2023.14677

پریا توفیقی سردرودی اصل؛ فریبا کرمی؛ ابوالفضل قنبری


تحلیل موانع و راهبردهای توسعه گردشگری شهرستان دزپارت

دوره 26، شماره 82، بهمن 1401، صفحه 143-125

10.22034/gp.2022.48735.2913

مسعود صفری علی اکبری؛ حجت الله صادقی


قابلیت سنجی توسعه گردشگری طبیعی(اکوتوریسم) در استان آذربایجان غربی براساس تحلیل های مکانی GIS

دوره 26، شماره 79، اردیبهشت 1401، صفحه 256-243

10.22034/gp.2020.41782.2711

داوود عمرزاده؛ سامره پورمرادیان؛ خلیل ولیزاده کامران؛ بختیار فیضی زاده؛ هدی خلاقی


توسعه مکمل گرای گردشگری: رویکردی نوین در توسعه منطقه‌ای

دوره 26، شماره 79، اردیبهشت 1401، صفحه 335-307

10.22034/gp.2021.45143.2808

غلامرضا کاظمیان شیران؛ محمود ضیائی؛ فاطمه یاوری گهر؛ یاور بابائی


تبیین ساختاری عوامل موثر بر سرزندگی در فضاهای عمومی شهری اصفهان از دیدگاه شهروندان و گردشگران

دوره 24، شماره 72، شهریور 1399، صفحه 151-181

10.22034/gp.2020.10852

فرنوش خراسانی زاده؛ حمید صابری؛ مهدی مومنی؛ میر نجف موسوی