کلیدواژه‌ها = برنامه‌ریزی استراتژیک
تحلیل مدیریت استراتژیک در کلانشهر مشهد با مدل SWOT

دوره 16، شماره 42، اسفند 1391، صفحه 173-198

محمدرحیم رهنما؛ براتعلی خاکپور؛ مجتبی صادقی