راهنمای نویسندگان

شیوه نگارش و تدوین مقالات

1- نویسنده مسئول مقاله بایستی استاد راهنما و یا هیات علمی باشد.

2-   مقاله نباید قبلاً در نشریه­ ی دیگری- اعم از داخلی یا خارجی- و یا مجموعه ‌مقالات سمینارها و مجامع علمی چاپ شده و یا هم‌ زمان برای نشریه­ ی دیگری ارسال شده باشد. 

3-  پیگیری مقالات فقط از طریق سامانه و ایمیل نشریه قابل انجام است و از نویسندگان محترم استدعا می‌شود از تماس تلفنی خودداری نمایند.

4-   نویسندگانی که مقالات در دست بررسی دارند تا مشخص شدن نتیجه بررسی آن مقاله از ارسال مقالات جدید خودداری نمایند.

5-  در بازه زمانی 6 ماهه پس از  چاپ مقاله از یک نویسنده، مجله از پذیرش مقالات جدید از آن نویسنده معذور می‌باشد.

شیوه ارسال و پیگیری مقالات

- مقاله از طریق سامانه باید ارسال شود و مقالات ارسال شده از طرق دیگر از جمله ایمیل وارد فرایند بررسی نشریه نخواهند شد.(راهنمای ارسال مقاله)

- هنگام ارسال مقاله دقت نمایید که فقط نویسنده مسئول(عضو هیات علمی) با مجله در ارتباط خواهد بود و عملیات ارسال مقاله، فایل اصلاح شده و یا فیش واریزی و ... را انجام دهد.

- رعایت اصول نگارش مجله موجب سرعت بخشیدن به فرایند بررسی مقاله خواهد شد.

- هنگام ارسال مقاله ارسال فایل‌های زیر ضروری است:

 مقاله بدون نام نویسندگان (تحت عنوان فایل اصل مقاله بدون نام نویسندگان) دانلود

 چکیده مبسوط ساختار یافته(انگلیسی و فارسی) (تحت عنوان چکیده تفصیلی) دانلود

 فرم تکمیل شده موافقت با کپی‌رایت (تحت عنوان فایل‌های تکمیلی) دانلود

فرم تعهدنامه و مشخصات نویسندگان (تحت عنوان نامه به سردبیر(تعهد نامه) و همچنین مشخصات نویسندگان) دانلود

فرم تکمیل شده تعارض منافع (تحت عنوان فایل‌های تکمیلی) دانلود

هزینه‌ها و شیوه پرداخت

- هزینه چاپ: 5000000 ریال (بعد از پذیرش نهایی مقاله)

به روش زیر می‌توانید نسبت به پرداخت هزینه‌ اقدام فرمایید:

برای پرداخت اینترنتی هزینه‌ها از طریق لینک https://portal.tabrizu.ac.ir/payment اقدام و با پر کردن «فرم پرداخت آنلاین وجوه» از قسمت «واحد دانشکده - کتابخانه مرکزی » با انتخاب « نشریه» مورد نظر در قسمت «نوع درآمد – جغرافیا و برنامه ریزی»  و تکمیل اطلاعات درخواستی دیگر در ذیل آن، فرایند را تکمیل کنند و سپس تصویر قبض پرداختی(pdf file) را از طریق حساب کاربری سامانه نشریه ارسال فرمایید.