شیوه نگارش و تدوین مقالات

1- نویسنده مسئول مقاله بایستی استاد راهنما و یا هیات علمی باشد.

2-   مقاله نباید قبلاً در نشریه­ ی دیگری- اعم از داخلی یا خارجی- و یا مجموعه ‌مقالات سمینارها و مجامع علمی چاپ شده و یا هم‌ زمان برای نشریه­ ی دیگری ارسال شده باشد. 

3-  پیگیری مقالات فقط از طریق سامانه و ایمیل نشریه قابل انجام است و از نویسندگان محترم استدعا می‌شود از تماس تلفنی خودداری نمایند.

4-   نویسندگانی که مقالات در دست بررسی دارند تا مشخص شدن نتیجه بررسی آن مقاله از ارسال مقالات جدید خودداری نمایند.

5-  در بازه زمانی 6 ماهه پس از  چاپ مقاله از یک نویسنده، مجله از پذیرش مقالات جدید از آن نویسنده معذور می‌باشد.

6-  نام و نام خانوادگی نویسنده (گان)، همراه با رتبة علمی، محل اشتغال، نشانی کامل، شماره تلفن، نمابر و نشانی پست الکترونیکی در صفحه جداگانه ای تحت عنوان «مشخصات نویسندگان» ارسال شود و در فایل اصلی مقاله و پاسخ به داوران به هیچ عنوان اسامی نویسندگان قید نشود.

7-  مقاله باید حاصل کار پژوهشی و علمی باشد و لزوماً به تولید علم و معرفت جدید منجر شده باشد. مجله از مقاله‌های مستخرج از رساله­ ی دکتری، پایان‌نامه‌های برجسته و همچنین طرح‌های تحقیقاتی مستقل، درصورتی که با رعایت اصول و معیارهای روش تحقیق علمی در حوزه­ی مربوطه همراه باشد و از نوآوری نظری یا روش‌شناسی برخوردار باشد، استقبال می‌کند. مجله از پذیرش مقاله‌های تکراری از حیث موضوع و یا کاربرد روش در موقعیت‌های مختلف معذور است.

8-   مجله از مقاله‌های نظری که به نقد و بررسی عالمانه­  نظریه‌های علمی و گزاره‌ها و مدل‌های نظری موجود و نیز ابداع و یا ارائه­ مدل‌ها و نظریه‌های علمی جدید توسط صاحب‌نظران و استادان برجسته می‌پردازد، استقبال می‌کند.

9-   مسئولیت علمی مقاله بر عهده­ ی نفر اول است. در مورد مقاله‌هایی که توسط دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری با همکاری استادان راهنما  تهیه می­ شود، باید با مسئولیت علمی استاد راهنما به مجله ارسال شود و نام وی نیز به‌عنوان نفر اول ذکر شود؛ در غیر این صورت، در هیئت تحریریه قابل طرح نخواهد بود. نشریه از پذیرش مقاله­ ی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری بدون حضور استاد راهنما معذور می­باشد. برای دانشجویان ارسال نامه استاد راهنما مبنی بر استخراج مقاله از پایان­نامه یا رساله ضروری می­باشد.

10-   مجله از پذیرش مقالات تألیفی و ترجمه‌ای برای چاپ معذور است.

11-   نشریه­ ی جغرافیا و برنامه ­ر­یزی فقط در رشته­ های مختلف علوم جغرافیایی مقاله می­ پذیرد.

در ارتباط با شکل ظاهری و محتوای مقالات توجه به نکات زیر ضروری است:

12-   در تایپ مقاله رسم­ الخط فرهنگستان زبان و ادب فارسی (کتاب «دستور خط فارسی» چاپ دوم، 1385) مراعات شود.

13-   مقاله در صفحه­ A4 با نرم ­افزار Microsoft Word 2007 یا Microsoft Word 2013 و حداکثر در 12 صفحه ارسال شود.

14-  فونت مورد استفاده در مقاله به شرح زیر تنظیم شود.

 • عنوان مقاله: B Mitra-14 (برجسته)
 • چکیده­ ی مقاله: B Mitra-12  (ساده)
 • متن مقاله: B Mitra-13 (ساده)
 • عنوان­ های اصلی: B Mitra -12.5  (برجسته)
 • عنوان­ های فرعی: B Mitra -11.5 (برجسته)
 • چکیده انگلیسی: Times New Roman- 12 (ساده) 

15-  فاصله­ ی سطرها به صورت Single، حاشیه از سمت راست و چپ 2 سانتیمتر و از بالا و پایین 2.5 سانتی­متر باشد.

16- ساختار مقاله باید بدون شماره ­گذاری عناوین و به ترتیب زیر مطرح شود:

 • عنوان؛
 • چکیده ­ی فارسی و واژگان کلیدی؛
 • مقدمه (شامل: طرح مسئله، پیشینه، سئوال تحقیق و ...)؛
 • مبانی نظری (شامل: تعاریف و مفاهیم، نظریه­ های مطرح، مدل مفهومی و ...)؛
 • داده و روشها (شامل: نوع تحقیق، جامعه­ ی آماری و نمونه­ گیری [در صورت لزوم]، روش گردآوری داده­ ها، عملیاتی نمودن مفاهیم، روش تجزیه و تحلیل و ...)؛
 • تجزیه و تحلیل داده­ ها در جهت پاسخ به سئوال؛
 • بحث و بررسی (مقایسه تطبیقی نتایج تحقیق با نتایج سایر تحقیقات انجام یافته در داخل و خارج از کشور)؛
 • نتیجه­ گیری؛
 • منابع؛
 • چکیده­ی انگلیسی و واژگان کلیدی؛
 • پیوست­ها (در صورت نیاز).

17- چکیده باید 300-150 کلمه و شامل موضوع، طرح مسأله، کلیات روش­شناسی و نتایج اصلی تحقیق باشد.

18- ارجاعات داخل متن بین دو کمانک شامل نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار اثر و صفحه خواهد بود. مثال: (علیجانی، 1377: 12). در صورت تعدد نویسندگان (بیش از دو نویسنده)، بعد از نام­ خانوادگی نویسـنده اول، حسب مورد کلمه­ ی هـمکاران اضافه شده، ولی در فهرست منابع نام و نام خانوادگی تمامی نویسندگان نوشته شود. ارجاعات مربوط به منابع غیرفارسی به همان زبان اصلی نوشته شود، مگر این که ترجمه­ ی آنها مورد استفاده قرار گرفته باشد.

19- معادل لاتین اسامی یا کلمات خارجی در صورت لزوم در پانوشت (شماره­ گذاری از 1 در هر صفحه) ذکر شود.

- کتاب: نام ­خانوادگی، نام نویسنده(گان)، (سال)، عنوان کتاب، [نام و نام­ خانوادگی مترجم یا مصحح]، تعداد مجلدات، نوبت چاپ، محل نشر، ناشر.

- مقاله از نشریات یا مـجلات ادواری: نام­ خانوادگی، نام نویسنده(گان)، (سال)، عنوان مقاله، عنوان نشریه یا مجله، شماره، صص.

- مقاله از مجموعـه مـقالات هـمایش­ها و کنفرانس­ها: نام خانوادگی، نام نویسنده(گان)، (سال)، عنوان مقاله، نام و نام ­خانوادگی گردآورنده(گان)، عنوان مجموعه مقالات، محل نشر، ناشر.

- در مورد نشریات الکترونیکی حتی ­­الامکان مشخصات مذکور برحسب مورد قید و در آخر نشانی سایت اینترنتی اضافه شود.

- رساله یا پایان­نامه: نام­ خانوادگی، نام پژوهشگر، (سال)، عنوان رساله یا پایان­نامه، نام دانشکده و دانشگاه مربوطه.

 20- منابع مورد استفاده در پایان مقاله، براساس ترتیب الفبایی نام خانوادگی نویسنده و با تفکیک منابع فارسی از منابع خارجی به شرح زیر ذکر شود:

21- عناوین مربوط به جدول­ها در بالا و توضیحات مربوط به شکل­ها در زیر آن قید شود.

22- به تمامی نقشه­ ها، نمودارها و اشکال (غیر از جدول)، شکل اطلاق و به­ طور پیوسته شماره­ گذاری شود.

مثال:

شکل 1: نقشه راهنمای منطقه مورد مطالعه

شکل 2- نمودار توزیع جمعیت شهر تبریز

شکل 3- تصویر ماهواره­ای شهر تبریز

23- پس از داوری و درخواست اصلاحات برای مقاله، نویسنده محترم مقاله حداکثر  20 روز فرصت خواهد داشت تا مطابق نظر داوران اصلاحات لازم را انجام نمایند.

24-  نویسندگان محترم ملزم به ارائه چکیده مبسوط فارسی و انگلیسی هستند که بایستی در فایل جداگانه­ ای ذخیره و ارسال شود.

شیوه ارسال و پیگیری مقالات

- مقاله از طریق سامانه باید ارسال شود و مقالات ارسال شده از طرق دیگر از جمله ایمیل وارد فرایند بررسی نشریه نخواهند شد.(راهنمای ارسال مقاله)

- هنگام ارسال مقاله دقت نمایید که فقط نویسنده مسئول(عضو هیات علمی) با مجله در ارتباط خواهد بود و عملیات ارسال مقاله، فایل اصلاح شده و یا فیش واریزی و ... را انجام دهد.

- رعایت اصول نگارش مجله موجب سرعت بخشیدن به فرایند بررسی مقاله خواهد شد.

- هنگام ارسال مقاله ارسال فایل‌های زیر ضروری است:

 مقاله بدون نام نویسندگان (تحت عنوان فایل اصل مقاله بدون نام نویسندگان) دانلود

 چکیده مبسوط ساختار یافته(انگلیسی و فارسی) (تحت عنوان چکیده تفصیلی) دانلود

 فرم تکمیل شده موافقت با کپی‌رایت (تحت عنوان فایل‌های تکمیلی) دانلود

فرم تعهدنامه و مشخصات نویسندگان (تحت عنوان نامه به سردبیر(تعهد نامه) و همچنین مشخصات نویسندگان) دانلود

فرم تکمیل شده تعارض منافع (تحت عنوان فایل‌های تکمیلی) دانلود

هزینه‌ها و شیوه پرداخت

- هزینه چاپ: 4000000 ریال (بعد از پذیرش نهایی مقاله)

به روش زیر می‌توانید نسبت به پرداخت هزینه‌ اقدام فرمایید:

برای پرداخت اینترنتی هزینه‌ها از طریق لینک https://portal.tabrizu.ac.ir/payment اقدام و با پر کردن «فرم پرداخت آنلاین وجوه» از قسمت «واحد دانشکده - کتابخانه مرکزی » با انتخاب « نشریه» مورد نظر در قسمت «نوع درآمد – جغرافیا و برنامه ریزی»  و تکمیل اطلاعات درخواستی دیگر در ذیل آن، فرایند را تکمیل کنند و سپس تصویر قبض پرداختی(pdf file) را از طریق حساب کاربری سامانه نشریه ارسال فرمایید.