شیوه نگارش و تدوین مقالات

1. نویسنده مسئول مقاله بایستی استاد راهنما و یا هیات علمی باشد.

2. مقاله نباید قبلاً در نشریه­ ی دیگری- اعم از داخلی یا خارجی- و یا مجموعه ‌مقالات سمینارها و مجامع علمی چاپ شده و یا هم‌ زمان برای نشریه­ ی دیگری ارسال شده باشد. 

3. پیگیری مقالات فقط از طریق سامانه و ایمیل نشریه قابل انجام است و از نویسندگان محترم استدعا می‌شود از تماس تلفنی خودداری نمایند.

4. نویسندگانی که مقالات در دست بررسی دارند تا مشخص شدن نتیجه بررسی آن مقاله از ارسال مقالات جدید خودداری نمایند.

5. در بازه زمانی 6 ماهه پس از  چاپ مقاله از یک نویسنده، مجله از پذیرش مقالات جدید از آن نویسنده معذور می‌باشد.

 

شیوه ارسال و پیگیری مقالات

- مقاله از طریق سامانه باید ارسال شود و مقالات ارسال شده از طرق دیگر از جمله ایمیل وارد فرایند بررسی نشریه نخواهند شد.(راهنمای ارسال مقاله)

- هنگام ارسال مقاله دقت نمایید که فقط نویسنده مسئول(عضو هیات علمی) با مجله در ارتباط خواهد بود و عملیات ارسال مقاله، فایل اصلاح شده و یا فیش واریزی و ... را انجام دهد.

- رعایت اصول نگارش مجله موجب سرعت بخشیدن به فرایند بررسی مقاله خواهد شد.

- هنگام ارسال مقاله ارسال فایل‌های زیر ضروری است:

هزینه‌ها و شیوه پرداخت

- هزینه چاپ: 7000000 ریال (بعد از پذیرش نهایی مقاله)

به روش زیر می‌توانید نسبت به پرداخت هزینه‌ اقدام فرمایید:

برای پرداخت اینترنتی هزینه‌ها از طریق لینک https://portal.tabrizu.ac.ir/payment اقدام و با پر کردن «فرم پرداخت آنلاین وجوه» از قسمت «واحد دانشکده - کتابخانه مرکزی » با انتخاب « نشریه» مورد نظر در قسمت «نوع درآمد – جغرافیا و برنامه ریزی»  و تکمیل اطلاعات درخواستی دیگر در ذیل آن، فرایند را تکمیل کنند و سپس تصویر قبض پرداختی(pdf file) را از طریق حساب کاربری سامانه نشریه ارسال فرمایید.

فایل‌ها و فرم‌های لازم: چهار فایل ضروری که باید از طریق سامانۀ دریافت مقاله‌ها ارسال شوند: ۱. فایل اصلی مقاله (بدون نام نویسندگان و با رعایت راهنمای نویسندگان و در قالب مقالات مجله)، ۲. فایل چکیده مبسوط انگلیسی و فارسی؛ ۳. فرم تعهدنامه نویسندگان (باید شامل عنوان مقاله و نام و نام خانوادگی تمام نویسندگان باشد و به امضای همه نویسندگان رسیده باشد)؛ ۴. فرم تضاد منافع (باید توسط نویسنده مسئول امضاء و به همراه فایل مقاله بارگذاری شود)؛ و 5. نامه پشتیبان.

قالب مقالات مجله: نسخه نهایی مقاله بعد از طی کردن مراحل داوری و پذیرش مقاله بایستی در قالب مقالات مجله ارسال شود. در غیر این صورت ترتیب اثر داده نخواهد شد.

******************************************************