بنام خدا

به سایت نشریه جغرافیا و برنامه ریزی خوش آمدید

 

توجه:

هزینه داوری و چاپ مقاله در مجله 3500000 ریال به شرح ذیل می باشد

1- مبلغ 500000 ریال همزمان با ارسال اصلاحات اولیه مورد نظر نشریه؛ فیش آن نیز باید ضمیمه شود 

2- مبلغ 3000000 ریال هنگام صدور گواهی پذیرش مقاله

 پرداخت بصورت آنلاین از سایت دانشگاه تبریز؛مدیریت امور مالی به آدرس ذیل انجام گیرد:

https://portal.tabrizu.ac.ir/payment

در صفحه بازشده،واحد: کتابخانه مرکزی و نوع درآمد: نشریه جغرافیا و برنامه ریزی انتخاب شود.

حساب بانک ملت         8606912162

شناسه                     11049808142

 

- نویسنده مسئول مقاله بایستی استاد راهنما یا هیات علمی دانشگاه باشد و مقاله توسط ایشان آپلود گردد

شماره جاری: دوره 24، شماره 73، پاییز 1399، صفحه 1-405 

9. نقش بادهای 120 روزه سیستان در نوسانات رطوبت شرق و جنوب شرق ایران

صفحه 199-217

مجید رضایی بنفشه؛ سعید جهانبخش؛ شعیب آب خرابات؛ علی اکبر رسولی؛ مصطفی کریمی


11. مدل‌سازی مؤلفه‌های مورفومتری فروچاله های گچی

صفحه 237-256

حمیده غلام حیدری؛ مژگان انتظاری؛ حاجی کریمی؛ محمدحسین رامشت