برنامه ریزی شهری
بررسی ارتباط بین شاخص‌های کمّی مسکن و سلامت‌روانی شهروندان مطالعه موردی: محله مرداویج- اصفهان

سیدرضا آزاده؛ جمال محمدی سیداحمدیانی؛ حمیدطاهر نشاط دوست

دوره 24، شماره 72 ، شهریور 1399، ، صفحه 1-33

https://doi.org/10.22034/gp.2020.10777

چکیده
  هدف اصلی از انجام این پژوهش، بررسی رابطه متقابل شاخص‌های کمّی مسکن و سلامت‌روانی شهروندان است. در این راستا متغیرهای مستقل ش65 امل انواع الگوهای مسکن، تراکم ساختمانی، سرانه مسکن، تراکم خانوار در واحد مسکونی و تراکم نفر در اتاق است. افسردگی و استرس درک­ شده نیز متغیرهای وابسته پژوهش هستند. برای سنجش میزان استرس افراد، از پرسشنامه ...  بیشتر

تحلیل آماری تغییرات زمانی میزان ازون در جو اصفهان
دوره 16، شماره 41 ، آبان 1391، ، صفحه 237-250

چکیده
  ازون، قسمت کوچکی از جو زمین است که با توجه به ویژگی حفاظتی آن در برابر اشعه فرابنفش خورشیدی، نقشی اساس در بقا و حیات ایفا می­کند. بیشتر میزان ازون (90 درصد کل ازون) در قسمت فوقانی تروپوسفر و در لایه استراتوسفر متمرکز است که به لایه ازون (ازون سپهر) معروف است. میزان ازون در سطح جهانی بین 500-200 دابسون در نوسان است که این مقدار دارای تغییرات ...  بیشتر