موضوعات = آب و هواشناسی
توزیع زمانی-مکانی فصلی گردوغبار در شرق و جنوب_شرق ایران بر اساس داده_های ایستگاهی و سنجش ازدور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1399

سعید جهانبخش؛ مجید رضایی بنفشه؛ علی محمد خورسیددوست؛ هاجر فرهمند


پیش بینی سرمازدگی تشعشعی بهاره با استفاده از مدل تجربی (مطالعه موردی دشت قزوین)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1401

10.22034/gp.2022.52091.3012

مجتبی نساجی زواره؛ حسین حکم آبادی؛ علیرضا اسداللهی


نقش عوامل محلی در ایجاد و توسعه جزایر حرارتی شهری (مطالعه موردی: شهر اهواز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1401

10.22034/gp.2022.52206.3017

شهریار خالدی؛ اسماعیل بخشی؛ محمود احمدی؛ عباسعلی داداشی رودباری


بررسی میزان نیاز سرمایی درخت زرشک در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1401

10.22034/gp.2023.53277.3045

حسن رضائی؛ عباس فلاح قالهری


بررسی وضعیت غلظت فلزات سنگین در هوای تبریز )مطالعۀ موردی وقوع گرد و غبار در سال‌های ‌1399 و 1400)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1401

10.22034/gp.2023.53783.3050

علی محمدخورشیددوست؛ مصطفی طحانی یزدلی؛ فرحناز خرم ابادی؛ اعظم صمدی؛ فریده انصاری ملکی؛ محمدحسین پورقربان


بررسی مدل MPI-ESM-LR در پیش‌نگری دمای ماهانه ایران تحت سناریوهای واداشت تابشی (RCPs)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1402

10.22034/gp.2023.56386.3130

فاطمه تقوی نیا؛ بتول زینالی؛ عباسعلی داداشی رودباری


ارزیابی روش‌های مختلف تصحیح اریبی بر پیش‌نگری بارش مدل GFDL-ESM4 در حوضه دریاچه ارومیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1402

10.22034/gp.2023.56731.3140

خدیجه جوان؛ محمدرضا عزیززاده


تحلیل اقلیمی نوسانات طولانی‌مدت دید افقی در شمال غرب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1402

10.22034/gp.2023.57121.3156

عاطفه حسینی صدر؛ برومند صلاحی؛ غلام حسن محمدی


اثر تغییر اقلیم بر شرایط رویشی زیتون (مطالعه موردی: استان بوشهر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1402

10.22034/gp.2023.56830.3145

داریوش رحیمی؛ سعید موحدی؛ حسن زارع


معرفی و مطالعه‌ی ابرهای خزری (مطالعه موردی روزهای 20 تا 31 ماه جولای سال 2013)

دوره 27، شماره 84، شهریور 1402، صفحه 71-79

10.22034/gp.2023.14431

شهناز راشدی؛ سعید جهانبخش؛ علی محمد خورشیددوست؛ غلام حسن محمدی


بررسی ماهواره ای- همدید بارش های فراگیر برف در غرب ایران

دوره 26، شماره 82، بهمن 1401، صفحه 210-819

10.22034/gp.2021.48741.2914

عبدالرضا کاشکی؛ سید محمد حسینی؛ رحمان زندی؛ حسن حاجی محمدی


ارتباط گردش هدلی و مولفه‌های جوی با خشکسالی‌های نیوار ایران

دوره 26، شماره 81، آبان 1401، صفحه 79-63

10.22034/gp.2022.47673.2886

سید محمود حسینی صدیق؛ مسعود جلالی؛ حسین عساکره


ارتباط سنجی و تحلیل فضایی بارش زمستانه ایران از طریق تابش موج بلند خروجی زمین

دوره 26، شماره 81، آبان 1401، صفحه 113-97

10.22034/gp.2021.46663.2860

بهروز ساری صراف؛ هاشم رستم زاده؛ محمد دارند؛ امید اسکندری


تحلیل روابط تغییرات بارش و سطح آبهای زیرزمینی دشت مرند با روش NRMC

دوره 26، شماره 81، آبان 1401، صفحه 276-265

10.22034/gp.2020.40649.2647

یونس نیکوخصال؛ علی اکبر رسولی؛ داود مختاری؛ خلیل ولیزاده کامران


شناسایی رخدادهای بارش فرین در غرب ایران (2016 – 1965)

دوره 26، شماره 79، اردیبهشت 1401، صفحه 125-115

10.22034/gp.2022.10854

سعید جهانبخش اصل؛ بهروز ساری صراف؛ حسین عساکره؛ سهیلا شیرمحمدی


تحلیل تغییرات کانون‌های گردوغبار داخلی ایران در بیست سال اخیر

دوره 25، شماره 78، بهمن 1400، صفحه 345-361

10.22034/gp.2021.42751.2739

سودابه نامداری؛ علی حاجیبگلو؛ غلامرضا اباذری