نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران

2 استادیار، گروه معماری و طراحی شهری، موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص)، تبریز، ایران

10.22034/gp.2021.46313.2848

چکیده

در سالهای اخیر، هنر عمومی روند جدیدی در فضاهای شهری به خود گرفته است به طوری که شهرها سرمایه‌گذاری زیادی روی طراحی و اجرای آثار هنری عمومی و ارتقای کیفیت بصری فضاهای شهری می‌کنند. این مقاله با هدف بررسی اثر انواع هنر عمومی در فضاهای شهری بر ارتقا نشاط درک شده جوانان ارائه شده است. تحقیق حاضر از نوع تحقیق بصری یا خوانش تصویری به شیوه پیمایشی انجام شده است. جامعه هدف جوانان بوده که به روش نمونه گیری احتمالی و از نوع تصادفی ساده از بین دانشجویان دختر و پسر در مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد در رده سنی 35- 18 سال دانشگاه تبریز و موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) تبریز انتخاب شدند. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که از بین انواع هنرهای عمومی در فضاهای شهری هنر مبتنی بر نور، صدا و دیجیتال در فضاهای شهری برحسب سه معیار جنسیت، تحصیلات و سن بیشترین امتیاز را به جهت ایجاد احساس نشاط در بین جوانان و تمایل به استفاده از این نوع هنر در فضاهای شهری داشته است. و در رتبه‌های بعدی هنر متناسب با سایت نظیر آثار هنری تراشیده شده از دل کوه و هنر تعبیه شده در عناصر موجود در فضا همچون نقش برجسته‌های دیواری در بدنه ساختمان‌ها یا نیمکت‌های تعبیه شده در فضاهای شهری قرار گرفته است. هنر ایستای انتزاعی و مشاهیر نیز دارای کمترین امتیاز می‌باشد. همچنین در بین هنرهای تعاملی، هنر پویا- منفعل و هنر تعاملی ایستا بیشترین و هنر پویا - پویا کمترین احساس ایجاد نشاط وجود داشته است. بنابراین لازم است مدیران ، برنامه ریزان و طراحان فضاهای شهری و هنرهای عمومی برحسب سلیقه و خواست شهروندان در رده‌های سنی مختلف تصمیم‌گیری و اقدام‌ نمایند تا حضور و مشارکت پذیری، تعامل، خلاقیت، نشاط، خاطره انگیزی و هویت بخشی در فضاهای شهری بیشتر و موثرتر باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of various types of public art in urban spaces on the perceived vitality of young people

نویسندگان [English]

  • Abolfazl abdollahifard 1
  • Shiva Velayati 2

1 Assistant Professor, Faculty of Visual Arts, Tabriz Islamic Art University , Tabriz, Iran

2 Assistant Professor, Department of Architecture and Urban Design, University collage of Nabi Akram , Tabriz, Iran

چکیده [English]

In recent years, public art has taken a new trend in urban spaces and a lot of investment is made in the design of public art in urban spaces. This article aims is the effect of various types of public art in urban spaces on promoting youth vitality. The present research is a type of visual research and survey method. The sample was selected from male and female B.A and M.A students in the age group of 18-35 years of Tabriz University and university collage of Nabi Akram in Tabriz. Findings show that among the types of public arts, sound and digital art in terms of gender, education and age had the highest score to create a sense of vitality among young people. And in the next ranks is the Site-specific Installation and integrated art. Abstract static art and celebrities also have the lowest score. Also, among the interactive arts, dynamic-passive art and static interactive art have the highest score and dynamic-dynamic art has the lowest score. Art related to popular and local culture causes more vitality among male and young and non-art and architecture graduate students, and women and undergraduate students like digital and digitl art. also applied art among Non-Art and Architecture has a relatively high score. The results show that in designing cities and using public art to create a sense of vitality in urban space, creating static arts can not be used much and the tendency to dynamic works is more in young people. Also, interactive works are more acceptable than non-interactive types, and urban planners should pay attention to this issue in spending public resources for embedding works of art in urban spaces. To be more and more effective in urban the use of modern technologies in the artistic design is attractive to young people.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public art
  • interactive art
  • urban spaces
  • youth vitality