نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

2 استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

10.22034/gp.2021.48477.2906

چکیده

همه گیری ویروس کرونا در دو سال اخیر گردشگری شهری در کلانشهر تبریز را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. این مقاله با هدف احیاء و توسعه گردشگری شهری با رویکرد مکانی برای دوران پس از همه گیری مورد بحث قرار گرفته است. به همین منظور در این مطالعه معیارهای مکانی اجتماعی، محیطی، کالبدی و هواشناسی به عنوان شاخص های موثر و پیشران بر گردشگری شهری جمع آوری، و در یک رویکرد مدلسازی ترکیبی استفاده شده است. نتایج همبستگی پیرسون میان عوامل نشان دهنده تاثیر مستقل هر کدام از آنها و همبستگی منطقی بود. همچنین به منظور درک ارتباط میان همه گیری و گردشگری شهری از مدلسازی مکانی خطر کرونا نیز استفاده شده است. نتایج نشان داد که عوامل تراکم شهروندان مجرد (0.154)، تراکم جمعیت (0.153)، تراکم شهروندان متاهل (0.151) و تراکم شاغلین (0.135) به ترتیب دارای بالاترین اهمیت بر توسعه گردشگری شهری بودند. به علاوه نقشه های مکانی گردشگری شهری ایجاد شده توسط دو مدل ترکیبیFuzzy-WLC و Fuzzy- OWA نیز حاکی از پتانسیل بالای گردشگری در مناطق 2،3،6 و 7 هستند. یافته های مطالعه ما مدیریت گردشگری را در مواجهه با بحران های بزرگ گسترش می دهد و مشاوره های ارزشمندی را برای مدیران و سرمایه گذاران به منظور شناسایی و توسعه پتانسیل های گردشگری شهری ارائه می دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Urban tourism revitalization strategy for the post-corona virus (Covid-19) era based on spatial modeling approach

نویسندگان [English]

  • Majid Dadash Pour Mogaddam 1
  • Hassan Ahmadzadeh 2
  • Reza Valizadeh 2

1 Department of Geography and Urban Planning, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.

2 Department of Geography and Urban Planning, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.

چکیده [English]

The epidemic of corona virus in the last two years has strongly affected urban tourism in the metropolis of Tabriz. This article aims to revive and develop urban tourism with a spatial approach for the post-epidemic period. For this purpose, in this study, social, environmental, physical and meteorological criteria have been collected as effective indicators and drivers of urban tourism, and used in a hybrid modeling approach. The results of Pearson correlation between the factors showed the independent effect of each of them and the logical correlation. Spatial Covid-19 hazard modeling has also been used to better understand the relationship between epidemic and urban tourism. The results showed that the density factors of single citizens (0.154), population density (0.153), density of married citizens (0.151) and density of employees (0.135) were of the highest importance on the development of urban tourism, respectively. In addition, urban tourism spatial maps created by the two combined models Fuzzy-WLC and Fuzzy-OWA also show the high potential of tourism in regions 2, 3, 6 and 7. Our study findings expand tourism management in the face of major crises and provide valuable advice to managers and investors to identify and develop urban tourism potential.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban tourism development
  • Coovid-19 epidemic
  • spatial modeling
  • spatial information system
  • Tabriz