نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشیار، جغرافیای طبیعی(ژئومورفولوژی)، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22034/gp.2024.54980.3089

چکیده

فعالیت آفرود در محیط‌های مختلف، به‌ویژه مناطق خشک و محیط‌های بیابانی جهان به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای افزایش یافته است که می‌تواند، آثار منفی بر روی اکوسیستم و سطوح مختلف لند فرم‌های مناطق بیابانی داشته باشد. این مطالعه مبتنی بر شیوه کیفی، توصیفی-تحلیلی و کمی می‌باشد که به بررسی و پایش پاکوب شدن سطوح لند فرمی مناطق بیابانی پرداخته و تأکید آن بر ضرورت حفاظت از بیابان لوت به‌عنوان یک میراث طبیعی و فرهنگی منحصربه‌فرد در مقابل عوامل آنتروپوژنیک می‌باشد. این پژوهش در دو سطح انجام‌شده که در سطح اول اثرات آفرود در سال‌های مختلف موردبررسی و پایش قرار گرفت و در سطح دو، باد منطقه و ارتباط آن بر ماندگاری اثرات آفرود بر لند فرم‌های بیابانی تجزیه‌وتحلیل شد. این مطالعه در منطقه شمال غربی کلوت های شهداد تا رود شور در فاصله سه هزار متری از جاده شهداد-نهبندان صورت گرفت. ابتدا آثار آفرود در تصاویر ماهواره‌ای رقومی شده و سپس تراکم آثار آفرود در فواصل معینی به‌دست‌آمده و در دو طرف جاده نیز با یکدیگر مقایسه شد و طی سال‌های مختلف نیز این آثار رقومی شده موردبررسی و پایش قرار گرفت. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده مشخص شد تراکم اثرات آفرود روند افزایشی داشته و نشان می دهد در سال‌های اخیر آفرودسواری در بیابان لوت بیشتر موردتوجه گردشگران قرارگرفته است. در فاصله سه هزار متری از جاده تراکم اثرات آفرود حدود %14. و در فاصله دوهزارمتری %6. و در فاصله سه هزار متری %01. به‌دست‌آمده که نشان می‌دهد بین فاصله از جاده و تراکم آفرود ارتباط مستقیم وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Monitoring the impact of off-road vehicles on the corridors of the Lut Desert World Heritage Sites

نویسندگان [English]

  • masoomeh hadavand 1
  • mehran maghsoudi 2

1 tehran university

2 Associate Professor, Natural Geography (Geomorphology), Faculty of Geography, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Off-road activity has increased significantly in different environments, especially arid regions and desert environments of the world, which can have negative effects on the ecosystem and different levels of desert landforms. This study is based on a qualitative, descriptive-analytical and quantitative method that examines and monitors the trampling of landforms in desert areas and emphasises the need to protect the Lut Desert as a unique natural and cultural heritage against anthropogenic factors. This study was conducted at two levels. In the first level, the effects of off-road were studied and monitored in different years, and in the second level, the region wind and its relationship to the persistence of off-road effects on the land of desert forms were analyzed. This study was conducted in the northwestern region of Shahdad clots to Shoor river at a distance of three thousand meters from Shahdad-Nehbandan road. First, Aphrodite works were obtained in digital satellite images and then the density of Aphrodite works was obtained at certain intervals and compared on both sides of the road. During different years, these digitized works were examined and monitored. Based on the obtained results, it was found that the density of off-road effects has an increasing trend and shows that in recent years, off-road riding in the Lut desert has attracted more tourists. At a distance of three thousand meters from the road, the density of off-road effects is about 14%. And at a distance of two thousand meters 6%. And at a distance of three thousand meters 01%. The result shows that there is a direct relationship between the distance from the road and the off-road density.

کلیدواژه‌ها [English]

  • lut desert
  • geoconservation
  • off-road
  • geoturism
  • trampling