نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه تبریز

2 کارشناسی ارشد ژئوتوریسم

10.22034/gp.2024.60096.3226

چکیده

باتوجه به آمار به دست آمده، یک رابطه متقابل میان گردشگری و سلامتی وجود دارد. بر همین اساس گردشگری سلامت از سریع ترین شاخه های توریستی در حال رشد در جهان است. چشمه‌های آب‌گرم نیز به عنوان یکی از منابع طبیعی، بخشی از گردشگری سلامت هستند. هدف این پژوهش ارزیابی توان‌های ژئوتوریستی چشمه های آبگرم دامنه های شمالی رشته کوه بزقوش با رویکرد توسعه گردشگری سلامت با استفاده از روش ارزیابی ژئوسایتGAM ( براساس نظر کارشناسان) و نیز روش M-GAM ( براساس نظر بازدید کنندگان) می باشد. پژوهش حاضر از نظر روش توصیفی – تحلیلی و از نظر هدف کاربردی می باشد. نتایج حاصل، شناسایی 6 چشمه آبگرم بود که با نظرات کارشناسان اداره منابع آب سراب و آب منطقه ای استان آذربایجان شرقی تعیین شد. نتایج روش GAM نشان داد که چشمه های آبگرم اسب فروشان و الله حق بیشترین امتیاز و چشمه های جلده باخان و نرمیق کمترین امتیاز را از نظر گردشگری سلامت کسب کرده اند. تحلیل جایگاه چشمه ها بر اساس ماتریس GAM نشان داد که ارزش اصلی نسبت به ارزش اکتسابی امتیاز کمتری دارد که آن هم به علت پایین بودن امتیاز ارزش علمی/ آموزشی نسبت به ارزش های حفاظتی و زیبایی/ منظره دید می‌باشد. بررسی چشمه ها با روش M-GAM نشان داد که همچنان چشمه های آبگرم اسب فروشان و الله حق بالاترین امتیاز را دارند علت اصلی آن هم به علت بالا بودن ویژگی های زیبایی/ منظره دید و حفاظتی است که بیشتر مد نظر بازدید کنندگان قرار گرفته است. ماتریس GAM نشان می‌دهدکه چشمه ها در سه زون Z33، Z32 و Z21 قرار گرفته اند و برمبنای ماتریس M-GAM در زون های Z22 ، Z21 و Z11 می‌باشند. علت تغییر جایگاه چشمه ها درزون بندی ماتریس M-GAM به علت اعمال ضریب عامل اهمیت (اثرگذاری زیاد نظر گردشگران در نتیجه نهایی) می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Assessment of the Geotourism Capabilities of Hot Springs in the Northern Slopes of Bozgoush Mountain Range

نویسندگان [English]

  • Fariba Karami 1
  • masomeh Rajabi 1
  • Fateme Rangraz Forog 2

1 Academic Sttaf

2 University of Tabriz

چکیده [English]

Hot springs are included in health tourism as a natural resource. The purpose of this research is to evaluate the Geotourism capabilities of the hot springs on the northern slopes of the Bezgosh mountain range with the approach of developing health tourism using the GAM geosite evaluation method (based on the opinion of experts) and the M-GAM method (based on the opinion of visitors). The current reaserch is both descriotive and analytical in terms of purpose.6 Hot springs were identified through the opinions of experts from the regional water resources department of East Azerbaijan province, according to the results. The results of the GAM method showed that the hot springs of Esboroshan and Allah Haq have the highest points, and the springs of Jaldeh Bakhan and Narmiq have the lowest points in terms of health tourism. The analysis of the location of the springs based on the GAM matrix showed that the main value has a lower score compared to the acquired value, which is due to the low score of the scientific/educational value compared to the conservation and beauty/viewing values. The investigation of the springs with the M-GAM method showed that the hot springs of Esbforoshan and Allah hagh have the highest rating, the main reason for this is due to the higher beauty/scenery and protection features that are considered more by the visitors. The GAM matrix shows that the springs are located in three zones Z33, Z32 and Z21 and based on the M-GAM matrix they are in the zones Z22, Z21 and Z11. The reason for changing the location of the springs is the zoning of the M-GAM matrix due to the application of the important factor (high impact of tourists' opinion on the final result).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Health Tourism
  • Geotourism
  • Hot springs
  • GAM
  • M-GAM