تحلیل توزیع فضایی آژانس¬های مسافرتی در کلانشهر مشهد

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد و مدیر گروه برنامه ریزی شهری جهاد دانشگاهی مشهد

2 برنامه ریزی شهری دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

آژانس­های مسافرتی از گذشته‏های دور نقش مهمی در توسعه و رونق گردشگری داشته‏اند. در حقیقت به موازات توسعه گردشگری، فعالیت­های مربوط به آژانس­های مسافرتی نیز توسعه پیدا کرده است و بدون اغراق بخش مهمی از توسعه گردشگری ناشی از فعالیت آژانس­های مسافرتی می‏باشد. باتوجه به این جایگاه، در کشور ما تاکنون مطالعات کمی در این خصوص صورت گرفته است. در این میان کلانشهر مشهد به دلیل جایگاه بالای آن در خصوص جذب گردشگر که سالانه حدود 20 میلیون نفر را شامل می­شود، نیز از این وضعیت مستثنی نیست. در شرایط کنونی 222 آژانس مسافرتی در شهر مشهد وجود دارد که در جنبه‏های گردشگری، زیارتی و هواپیمایی مشغول به فعالیت می­باشند. کاربرد مدل­های توزیع فضایی نظیر مرکز میانی، مسافت استاندارد، خود همبستگی فضایی و شاخص موران و همچنین بهره­گیری از شاخص رگرسیون در تحلیل عوامل تأثیرگذار در استقرار آژانس­های مسافرتی در شهر مشهد نشان از این دارد که از بین هشت عامل جمعیت و تراکم جمعیت نواحی، هتل­ها و مراکز اقامتی موجود در هر ناحیه، نزدیکی به حرم مطهر، پایانه مسافربری، ایستگاه راه­آهن، فرودگاه، سطح توسعه­یافتگی نواحی و وسعت نواحی تنها چهار عامل بر توزیع فضایی آژانس­ها موثر بوده که عبارتنـد از سطح توسعه­یافتگی نواحی، نزدیکی به ایستگاه راه­آهن، پایانه مسافربری و حرم مطهر. ضریب تعیین محاسبه شده برای این متغیرها برابر 0.78 (R2=0.78) بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Spatial Disterbutation of Travel Agencies in Mashhad Metropolitan

نویسندگان [English]

  • Mohammadrahim Rahnema 1
  • Mostafa Amirfakhriyan 2
1 Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad University Department of Urban Planning Jihad
2 Urban planning, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Travel agencies have an important role in the development of the tourism. Now the important parts of the development of tourism are related to travel agencies activities. Due to this, in our country so far, few studies have been done in this regard. Mashhad metropolitan, with 20 million pilgrims in each year is a sample. There are 222 travel agencies. Factors affecting the travel agencies distribution were done by the spatial distribution models, such as center median, standard distance, Moran index of spatial autocorrelation and regression. Results show that: Level development zone, near the railway station, bus terminal and the holy shrine are important factor in distribution of travel agencies. Coefficient calculated for these variables are set equal to 0.78 (R2 = 0.78).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Travel agency
  • Mashhad metropolitan
  • Tourist& Pligrim
  • Spatial Analysis
1ـ آمارنامه ‏شهر مشهد (1388)، «شهرداری مشهد معاونت برنامه­ریزی و توسعه»، مشهد، شهرداری مشهد.
2ـ پاپلی، محمدحسین (1385)، «گردشگری (ماهیت و مفاهیم)»، چاپ اول، تهران: انتشارات سمت.
3ـ تولایی، سیمین (1386)، «مروری بر صنعت گردشگری»، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه تربیت معلم.
4ـ دیناری، احمد (1384)، «گردشگری شهری در ایران و جهان»، چاپ اول، مشهد: انتشارات واژگان خرد.
5ـ رضوانی، علی­اصغر (1374)، «جغرافیا و صنعت توریسم»، چاپ سوم، تهران: انتشارات پیام نور.
6ـ رنجبریان، بهرام (1387)، «برنامه­ریزی و سرپرستی گشت­ها»، چاپ اول، اصفهان: انتشارات چهارباغ.
7ـ رنجبریان، بهرام (1388)، «شناخت گردشگری»، چاپ اول، اصفهان: انتشارات چهارباغ.
8ـ رهنما، محمدرحیم (1375)، «بافت قدیم و توسعه شهری»، نمونه بافت­های مسکونی مرکز شهر مشهد. دانشگاه تربیت مدرس تهران.
9ـ رهنـمـا، محمدرحیم (1386)، «تبیین نقش و جایگاه برنامه جامع میان مدت هماهنگی در توسعه کلانشهرها نمونه: شهر مشهد»، مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.
10ـ رهنـما، محمدرحیم (1376)، «حسینیه‏ها در بافت تاریخی مشهد»، مجله مشکات، شماره 56  و 57. صص 1-20 .
11ـ رهنما، محمدرحیم (1388)، «تحلیل توزیع فضایی کتابخانه‏های عمومی در شهر مشهد»، فصلنامه کتابداری و اطلاع­رسانی، شماره 46، صص 1-19.
12ـ سازمان ‏حج ‏و زیارت خراسان رضوی (1388)،« آمار آژانسهای زیارتی»، مشهد.
13ـ سازمان‏ میراث‏ فرهنگی خراسان رضوی (1388)، «آمار آژانس­های مسافرتی»، مشهد.
14ـ سازمان‏هواپیمایی‏استان‏خراسان‏رضوی (1388)، «آمار آژانس­های هوایی»، مشهد.
15ـ شاهنوشی، ناصر. (1385)، «تعیین سطح توسعه یافتگی نواحی شهر مشهد، شهرداری مشهد»، کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری. مشهد، شهرداری مشهد. صص 560-575.
16ـ شاهین، آرش. (1389)، «الگویی برای عوامل تأثیرگذار و تأثیرپذیر در مدیریت ارتباط با مشتری از طریق تلفن همراه: مطالعه­ای در آژانس­های مسافرتی شهر اصفهان»، فصلنامه علوم مدیریت ایران، شماره 18، سال پنجم، صص 55-75.
17ـ شرفی، ابوالفضل (1388)، «دسته­بندی نیازهای زائران خارجی در شهر مشهد»، مشهد: مرکز پژوهش­های شورای شهر مشهد.
18ـ طرح‏جامع شهر‏مشهد (1346)، مشهد: سازمان مسکن و شهرسازی خراسان رضوی.
19ـ غمامی، مجید (1372)، «طرح جامع مشهد»، فصلنامه آبادی شماره 9، سال سوم، صص 70-80.
20ـ کفاشپور، آذر (1388)، «تأثیر تحقیقات بازاریابی بر عملکرد از طریق فرهنگ بازارگرایی در آژانس­های مسافرتی شهرستان مشهد»، پژوهش­نامه مدیریتتحول، شمارة 2، سال اول، نیمه دوم 1388، صص 111-131.
21ـ لومسدن، ل. (1386)، «بازاریابی گردشـگری»، (م. ا. گوهریان، متـرجم) تـهران: دفـتر پژوهش­های فرهنگی.
22ـ مرکز آمار ایران (1385)، «سرشماری عمومی نفوس و مسکن».
23ـ مهندسن‏ مشاور فرنهاد (1386)، «چشم­انداز و الگوی عمومی توسعه و عمران کلانشهر مشهد مقدس»، مشهد: سازمان مسکن و شهرسازی.
24ـ نجات، سیدامیررضا (1388)، «تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر کیفیت خدمات (مطالعه موردی: آژانس­های مسافرتی شهر تهران)»، بررسی­های بازرگانی شماره ۳۵ خرداد و تیر1388، صص 72-84.
25- Andy, M., (2005), “The ESRI Guide to GIS Analysis، Volum 2,  ESRI Press.
26- Clark, (1986), “Statistical Methodes for Geography”,  New York.
27- Jay، J. (2000), “Statistical Analysis with Arc/View GIS”, New York.
28- Travel-industry-dictionary (2010), http://www.travel-industry-dictionary.com/travel-agent.htmlV
29- Travel-industry-dictionary (2010), http://www.travel-industry-dictionary.com/travel-agent.html.
30- WTO, (2006), “Yearbook of Tourism Statistics”, Vol .3.