نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز

2 دانشگاه واحد آزاد علوم و تحقیقات

3 دانشگاه ازاد سما واحد کرمانشاه

4 دانشگاه شهید بهشتی

2-6

چکیده

هدف از این تحقیق استفاده از رویکرد توسعه میان­افزا به­منظور توسعه آتی شهر مراغه و به­دست آوردن پتانسیل­های هر یک از محلات می­باشد که از چندین شاخص از جمله نرخ فضای باز، کیفیت ابنیه، دسترسی و نفوذناپذیری، فشردگی و ریزدانگی و ... استفاده شده است. محدوده مورد مطالعه در این پژوهش شهر مراغه می­باشد. روش تحقیق میدانی-اکتشافی می­باشد که از روش­های دیگر از جمله توصیفی-تحلیلی بهره گرفته شده است. نتایج نشان می­دهد شهر مراغه 867 هکتار زمین بایر دارد. 56 درصد ساختمان­های موجود در وضعیت تعمیری و تخریبی قرار دارند. هم­چنین 70درصد از کل ساختمان­ها به­صورت یک طبقه می­باشد. در نتیجه شهر مراغه دارای پتانسیل­های زیادی در امر توسعه میان­افزا می­باشد. این ظرفیت بالقوه با استفاده از اصول رشد هوشمند شهری و علی­الخصوص توسعه میان­افزا می­تواند در توسعه پایدار شهر موثر باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of smart growth capacity with infill development factors in Maragheh neighborhoods

نویسندگان [English]

  • Freydoun Babaie Aghdam 1
  • Hasan Ahar 2
  • Hadiseh Gheysari 3
  • Farrokh Tahmasebi 4

1 Associate Professor of Department of Geography and Urban Planning Tabriz University

2 University of Science and Research Branch

3 Free University of Sama Kermanshah Branch

4 Shahid Beheshti University

چکیده [English]

In recent decades, cities have grown organically and urban areas in a short time have been several times its original size and city development has been the forms of the individual components, without planning, uncoordinated that urban sprawl pattern is the main feature. Urban Smart Growth cities were developed for deal with problems of sprawl. The case study is Maragheh city. The research method is descriptive and analytical. In this paper, the capacity of Maragheh, using the development from within the main principles of smart growth is about the sprawl, is marked. Indexes such as population density, rate of open space, building quality, access and permeability, compressibility, etc. are used. Neighborhoods with using Analytical Hierarchy presses (AHP) to prioritize and ultimately the level was estimated for each of them. Results show that in 1392 the gross population density of 59.3 persons per hectare is which is considered very low density and On the other hand there is a lot of undeveloped land, 333 hectares, Uses of unconventional urban, and the average per capita level of infrastructure per person is 162.3 square meters. With this description, using the principles of smart growth and in particular, the principle of development from within and Suitable density, Building on wasteland and etc., sprawl can be prevented the sprawl.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sprawl
  • smart growth
  • development from within
  • AHP
  • Maragheh
ـ اصغرپور، محمدجواد (1392)، «تصمیم­گیری­های چندمعیاره»، دانشگاه تهران، دانشگاه تهران.
ـ آهار، حسن (1392)، «تحلیل گسترش افقی شهر با به­کارگیری سیاست­های رشد هوشمند شهری (مطالعه موردی: شهر مراغه)»، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران.
ـ حبیبی، سیدمحسن و ملیحه مقصودی (1381)، «مرمتشهری، تهران»، دانشگاه تهران.
ـ رفعیان، مجتبی؛ براتی، ناصر و مرضیه آرام (1389)، «سنجش ظرفیت توسعه فضاهای بدون استفاده در مرکز شهر قزوین با تأکید بر رویکرد توسعه میان­افزا»، نامه معماری و شهرسازی، شماره 45.
ـ زنگنه شهرکی، سعید (1390)، «تحلیل اثرات اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی گسترش افقی شهر و چگونگی به­کارگیری سیاست­های رشد هوشمند شهری (مطالعه موردی: شهر یزد)»، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران.
ـ شریفیان، احسان (1389)، «توسعه میان­افزا: بهره­گیری از ظرفیت­های درونی شهر»، ماهنامه منظر، شماره دهم، 50.
ـ عزیزی، محمدمهدی (1372)، «گسترش سریع شهری، یک بحران»، مجموعه مقالات کنفرایس بین­المللی توسعه شهری و شهرهای جدید، اصفهان، وزارت مسکن و شهرسازی، جلد دوم، صفحات 82-73.
ـ مرکز آمار ایران (1335-1390)، «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن شهرستان مراغه».
ـ مرکز آمار ایران (1390)، «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن، تهران».
ـ مروارید، یونس (1372)، «مراغه (افرازه رود)»، مراغه، انتشارات علمی.
ـ مهندسان مشاور نقش محیط (1385)، «طرح جامع مراغه»، جلد اول، سازمان مسکن و شهرسازی استان آذربایجان شرقی، تبریز.
ـ میرزائی، حمیدرضا (1385)، «ظرفیت­سازی توسعه محله­ای بر اساس رویکرد توسعه سطوح میان افزای شهری (نمونه موردی: محله شادآباد در منطقه هجده تهران)»، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران.
-Anderson, W.P., Kanaroglou, P.S. and Miller, E.J, (1996), “Urban form, energy and the environment: a review of issues, evidence and policy”, Urban Studies, 33(1), 7-35.
-Falconer & Frank (1990), “Sufficiency of Infrastructure Capacity for Infill Development”, Journal ofUrban Planning and Development, Vol.116, No. 3.
-Grant, Jill (2006), “Planning the Good Community: New urbanism in theory and practice”, Routledge.
-Greenbelt Alliance (2008), “Smart Infill, San Francisco”, http://www.greenbelt.org/resources/reports/smartinfill/index.html; accessed September 13, 2011.
-RERC (Real Estate Research Corporation). (1982), “Infill Development Strategies”, USA: Published Jointly by ULI-Urban Land Institute and American Planning Association.
-Wyporek, Bogdan (2000), “ISoCaRP Millennium Report Findings for the Future”, the Work of the Congresses of ISoCaRP, the Netherlands: ISoCaRP.