نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز

2 دانشجوی مدیریت کشاورزی دانشگاه تبریز

3 استادیار دانشگاه تبریز

2-7

چکیده

این پژوهش باهدف بررسی تأثیرپذیری انواع مختلف گردشگری از یکدیگر در منطقه آزاد ارس انجام شده است. ابزار تحقیق پرسشنامه است که بر اساس نمونه‌گیری تصادفی ساده، اطلاعات 70 نفر از گردشگران این منطقه جمع‌آوری و با رهیافت مدل‌یابی معادلات ساختاری مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که رابطه‌ دوسویه‌ای بین گردشگری تاریخی و بوم‌گردشگری وجود دارد. به‌عبارت‌دیگر با افزایش گردشگری تاریخی، میزان بوم‌گردشگری افزایش می‌یابد و بالعکس. جهت افزایش گردشگری تاریخی باید میزان رضایت گردشگران از جاذبه‌های تاریخی پل خداافرین، حمام جلفا، کاروانسرای خواجه­نظر، کلیسای چوپان، کلیسای سنت استپانوس و ... افزایش یابد و با افزایش رضایت گردشگران از جاذبه‌های طبیعی، بوم گردشگری منطقه آزاد ارس نیز توسعه می‌یابد. میزان رضایت گردشگران از روستای اشتبین، تأثیر معناداری را بر میزان رضایت آن‌ها از امامزاده سیدمحمدآقا می‌گذارد. هم­چنین یافته‌های تحقیق حاکی از این است که یکی از عوامل موثر بر گردشگری تجاری میزان رضایت گردشگران از تنوع کالا است و یا به­عبارت دیگر جهت افزایش گردشگری تجاری باید میزان تنوع کالاها افزایش یابد. بنابراین بازسازی آثار تاریخی و اماکن مذهبی و توسعه‌ی طرح‌های تجاری در منطقه آزاد ارس پیشنهاد می‌شود. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Survey of influence of different types of tourism (Aras Free Zone) with Structural Equation Modeling (SEM) Approach

نویسندگان [English]

  • Esmaeil Pishbahar 1
  • Rogaye Parcham 2
  • Hossin Yadavar 3

1 Associate Professor of Agricultural Economics, Tabriz University

2 Ph.D. student of agricultural management, Tabriz University

3 Assistant Professor, Tabriz University

چکیده [English]

This study was performed to investigate the influence of different types of tourism in Aras Free Zone (AFZ). The tool of this research is questioner that data were collected by simple random sampling from 70 tourists and it have been analyzed using Structural Equation Modeling (SEM) approach. The results indicate that there is the correlation between ecotourism and historical tourism. In the other words, an increase in historical tourism increases the ecotourism and vice versa. For increase, historical tourism must increase satisfaction of historical attractions of "Chopan churches", "Caravanserai of KhwajaNazar". For increase, the ecotourism must increase satisfaction of the natural attractions of the "Aras", "Mill Ruins", Villages Ashtbyn", "Plain Gordian" and "Plain Aynalo". The increase of satisfaction of tourists of village "Ashtbyn", satisfaction of tourists from "Holy Muhammad Agha" increases. The only factor affecting the on trade tourism is the satisfaction of variety of goods or in other words to increase the satisfaction of trade tourism must increase the variety of goods. Therefore, restoration of historic and religious buildings and development projects, business tourism, natural and historical and policies encouraging exports and imports in Aras Free Zone is proposed

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ecotourism
  • Religious tourism
  • historical tourism
  • trade tourism Structural Equation Modeling (SEM)
  • Aras Free Zone
ـ اولادی قادیکلایی، جهفر (1385)، «مقدمه‌ای بر طبیعت­گردی، (تألیف فنل)»، ساری: انتشارات دانشگاه مازندران، چاپ اول.
ـ تقوایی، مسعود؛ موسوی، علی و یونس غلامی بیمرغ (1388)، «تحلیلی بر توسعه گردشگری مذهبی (مطالعه موردی: شهرستان نورآباد ممسنی)»، فصلنامه فضای جغرافیایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، سال دهم، شماره 31، صص 64- 39.
ـ حمدی، کریم؛ وظیفه­دوست، حسین و احمد هنری جعفرپور (1388)، «بررسی تأثیر توریسم تاریخی- فرهنگی بر توسعه پایدار شهری همدان»، پژوهش­نامه علوم اجتماعی، سال سوم، شماره اول.
ـ دفتر مطالعات زیربنایی (1389)، « بررسی وضعیت بوم گردشگری در ایران »، صفحات 4 و 10.
ـ ذوالفقاری، حسن (1391)، «تحلیلی بر پتانسیل­های اقلیم گردشگری در منطقه آزاد ارس»، فصلنامه فضای جغرافیایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، سال دوازدهم، شماره 37، صص 19-37.
ـ زاهدی، شمس­السادات (1385)، «مبانی گردشگری و بوم گردشگری پایدار (با تأکید بر محیط­زیست)»، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ اول.
ـ سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران (1390)، «گزارش آمار تردد مسافرین ورودی و خروجی».
ـ سازمان منطقه آزاد ارس (1392)، قابل‌دسترسی به­صورت آنلاین در سایت http://www.arasfz.ir.
ـ قاسمی، وحید، (1388)، «مقدمه‌ای بر مدل‌سازی معادله ساختاری، (تألیف شماخر و لومکس)»، تهران: انتشارات جامعه‌شناسان، چاپ اول.
ـ گزارش سالانه سازمان ایرانگردی و جهانگردی (1377)، سازمان مدیریت و برنامه­ریزی و کشور.
ـ مومنی، منصور؛ دشتی، مجتبی؛ بایرام­زاده، سونا و ندا سلطان­محمدی (1391)، «مدل‌سازیمعادلات ساختاری با تأکید بر سازه‌های بازتابنده و سازنده»، انتشارات مومنی، صص 9- 15.
ـ نوحه­گر، احمد؛ حسین­زاده، محمدمهدی و اسما پیراسته (1388)، «ارزیابی قابلیت­های طبیعت­گری جزیره قشم با بهره­گیری از مدل مدیریت  استراتژی SWOT »، نشریه جغرافیا و توسعه، شماره 15، ص 1.
ـ وثوقی، لیلا؛ خانی، فضیله؛ مطیع لنگرودی، حسن و محمدتقی رهنمایی (1390)، «ارزیابی نگرش جامعه روستایی به گردشگری، بر مبنای مدل معادلات ساختاری (مطالعه موردی: منطقه کوهستانی رودبار قصران، شهرستان شمیران)»، پژوهش‌های روستایی، سال دوم، شماره چهارم.
ـ ولی قلی­زاده، علی و رضا الله­وردی­زاده (1389)، «نگرشی ژئوپلیتیکی- ژئواکونومیکی بر منطقه آزاد تجاری-صنعتی ارس»، فصلنامه ژئوپلیتیک، سال ششم، شماره دوم، صفحات 153-181.
ـ هومن، حیدرعلی (1390)، «مدل­یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم‌افزار لیزرل»، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه (سمت)، چاپ چهارم.
-Chaitip, Prasert. Chaiboonsri, Chukiat. Kovács, Sandor & Balogh, Peter (2008), "A structural equation model: greeces tourism demand for tourist destination, Applied Studies in Agribusiness and Commerce", Agroinform Publishing House, Budapest.
-Jeroen, Bryon & Bart, Neuts (2002), "Crowding and the tourist experience in an urban environment: a structural equation modeling approach".