ویژگی¬های ژئومورفولوژیکی گل¬فشان عین (Ain) و تعیین ترکیب معدنی آب و گل آن با استفاده روش¬های فیزیکی و شیمیایی

حسین نگارش؛ مصطفی فیضی؛ ابوذر طاهری؛ ماشاالله رحمانی؛ زهرا نگارش

دوره 16، شماره 37 ، آبان 1390، ، صفحه 173-202

چکیده
  گِل­فشان عین که در 24 کیلومتری جنوب غربی روستای کهیر (Kahir)  و در جلگه ساحلی دریای عمان قرار دارد، یکی از پدیده­های منحصر به فرد ژئومورفولوژیدر استان سیستان و بلوچستان است. این گِل­شان برخلاف اکثر گِل­فشان­های اسـتان که دارای مخروط هسـتند، حوضـچه­ای به شـکل بیضی دارد که قـطر بزرگ آن52 و قطر کوچک آن42 متر می­باشد. فعالیت این ...  بیشتر