نویسنده = عبدالرضا رکن‌الدین افتخاری
طراحی راهبردهای توسعه پایدار گردشگری روستاهای تاریخی - فرهنگی ایران

دوره 20، شماره 56، مرداد 1395، صفحه 275-300

داوود مهدوی؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ حمدالله سجاسی قیداری


نقش دانش حقوقی در رفاه اجتماعی روستاییان، مطالعه موردی: دهستان میان کوه غربی- شهرستان پلدختر- استان لرستان

دوره 16، شماره 42، اسفند 1391، صفحه 45-63

مهدی پورطاهری؛ عبدالرضا رکن¬الدین افتخاری؛ مهدی رحمتی