سایر زمینه هایی مطالعاتی جغرافیایی و بین رشته ای
پتانسیل‌سنجی احداث نیروگاه‌های خورشیدی در ایران با روش‌های تاپسیس، فازی تاپسیس و فازی سوگنو

نوید هوشنگی؛ علی اصغر آل شیخ

دوره 21، شماره 59 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 303-327

https://doi.org/21

چکیده
  ایران در کمربند خورشیدی زمین و نواحی پرتابش آن واقع‌شده است؛ از این ­رو در بسیاری از نقاط کشور می­توان انرژی مورد نیاز را از طریق خورشید تأمین نمود. عوامل متعددی از جمله میزان تابش کلی خورشیدی، زیرساخت­های منطقه­ای، شبکه­های انتقال نیرو در انتخاب مکان بهینه تأثیرگذارند. این تحقیق با استفاده از سیستم­های تصمیم­گیری چندمعیاره، ...  بیشتر

سایر زمینه هایی مطالعاتی جغرافیایی و بین رشته ای
Extended Abstracts(چکیده های گسترده به زبان انگلیسی)
دوره 21، شماره 59 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 329-387

https://doi.org/301

چکیده
  Iran is located on the world’s Sun Belt; therefore the required energy of many parts of the country can be generated through photovoltaic systems. Nowadays, with the increasing growth of energy consumption, the tendency to use renewable energy and specifically solar powers is rising. Within 2000 to 2007, world energy production increased 10.3 percent per capita (Department of Energy, Iran).This consumption increase in 2030 reaches over 48% and even 60%  in 2000. However, disadvantages of fossil energy led international community to use new types of renewable energy. Among the renewable ...  بیشتر