اولویت¬بندی دهستان¬های شهرستان مشگین¬شهر برحسب سطوح توسعه کشاورزی

وکیل حیدری ساربان

دوره 16، شماره 40 ، شهریور 1391، ، صفحه 75-96

چکیده
  تجربیات جهانی نشان می­دهد بخش کشاورزی به لحاظ تامین مواد غذایی، اشتغال­زایی، تأمین ارز و نیز تأمین نیازهای سایر بخش­های اقتصادی من جمله بخش صنعت و نیز سهمی که در تولید ناخالص ملی بر عهده دارد قابل توجه است. از آنجایی که قابلیت­ها و مزیت­های نسبی محلی و منطقه­ای هر یک از مناطق روستایی به دلیل تأثیرپذیری از عوامل متعدد اقتصادی، ...  بیشتر