کلیدواژه‌ها = واژگان کلیدی: توسعه شهری
تحلیل و ارزیابی شاخص‌هایِ راهبرد توسعه شهری ملارد با استفاده از مدل کوداس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1401

10.22034/gp.2022.50103.2966

مصطفی خزایی؛ فرزانه ساسان پور