نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغراقیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، اردبیل، ایران

2 گروه جغرافیا، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

3 گروه جغرافیا، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.

10.22034/gp.2021.44630.2786

چکیده

زمین‌لرزه‌ها عامل ویرانی بسیاری از سکونتگاه‌های انسانی مخصوصاٌ بافت‌های فرسوده و قدیمی در طول تاریخ بشر بوده-اند. این قبیل بناها به ویژه در برابر مخاطرات لرزه‌ای آسیب‌پذیر هستند. نخستین گام برای کاهش خطر زمین‌لرزه شامل درک خطر لرزه‌ای موجود و ارزیابی راهبردهای احتمالی برای کاهش آن است. در این پژوهش از یک روش مبتنی بر نمایۀ آسیب‌پذیری برای ارزیابی خسارت مورد انتظار در بافت‌های فرسودۀ شهر اردبیل استفاده شده است. واکاوی خطرپذیری برای سناریوهای زمین‌لرزه تعریف شده توسط شدت‌های مهلرزه‌ایV ، V-VI ، VI ، VI-VII و VII برای طراحی برنامه‌های اضطراری لرزه‌ای انجام شده است. اوج شتاب اولیه زمین برای یک دوره بازگشت 475 ساله 0.04g است که مربوط به شدت VII می‌باشد. بنابراین، ضمن کمی‌سازی آسیب فیزیکی، تأثیر آن بر جمعیت و سایر مقادیر مانند آوار و هزینه اقتصادی بررسی شده است. علی‌رغم خطر لرزه‌ای متوسط تا زیاد در اردبیل، نتایج نشان می‌دهد که به دلیل قدمت زیاد، گونه‌شناسی بنایی تقویت نشده (یا غیر مسلح) و تقویت شده (مسلح) ساختمان‌های واقع در بافت‌های فرسوده و آسیب‌پذیری محیط ساخته شده، خطر بسیار زیاد است و آسیب‌پذیرترین بافت‌ها در مناطق یک و دو شهری واقع گردیده-اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Assessment of physical vulnerability of decayed textures Ardabil Urban against seismic risk

نویسندگان [English]

  • rasoul samadzadeh 1
  • Ahmad Khajavy 2
  • mohamad taghi masoomi 3

1 Department of Geography, Islamic Azad University Ardabil Branch, Ardabil, Iran

2 PhD Student Department of Geography and urban planning, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran

3 Department of Geography, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran

چکیده [English]

Earthquakes have been the cause of the destruction of many human settlements, especially worn-out and old texture throughout human history. Due to their old age and poor maintenace, such buildings are particularly vulnerable to seismic hazards. The first step in reducing the risk of an earthquake involves understanding the risk of an existing earthquake and evaluating possible strategies to reduce it. In this study, a method based on vulnerability index has been used to assess the expected damage in the worn textures of Ardabil. Risk analysis for seismic scenarios defined by seismic intensities V, V-VI, VI, VI-VII and VII has been performed to design seismic emergency plans. According to the country's seismic regulations, the peak of the earth's initial acceleration for a 475-year return period is 0.04g, which is related to an intensity of VII. Therefore, in addition to quantifying physical damage, its impact on the population and other factors such as debris and economic costs have been investigated. Despite the moderate to high seismic hazard in Ardabil, the results show that due to their long history, the typology of unreinforced and reinforced masonry of buildings located in worn structures and their vulnerability is at very high risk.

کلیدواژه‌ها [English]

  • physical vulnerability
  • seismic risk
  • urban renewal
  • decayed textures
  • Ardabil