نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی معماری دانشگاه آزاد تبریز

2 دانشگاه هنر اسلامی تبریز

3 گروه معماری -دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز -استادیار

4 4- استادیار گروه شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد تبریز، ایران

10.22034/gp.2021.43333.2751

چکیده

شیوه‌های برنامه‌ریزی و مداخله درزمینه تولید مسکن، عرضه زمین و استانداردهای شهری وضع‌شده ناکارآمد بوده و نفعی برای کم‌درآمدترین اقشار نداشته است. از سوی دیگر، سیاست‌هایی که برساخت مسکن برای طبقات با استطاعت پایین تأکید ورزیده‌اند، توجه اندکی به آثار محیطی آن معطوف نموده‌اند. ذکر این نکته نیز بسیار اهمیت دارد که چالش تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد شهری در کشور‌های درحال‌توسعه صرفاً به تهیه خود مسکن محدود نمی‌شود. کمبود فضای سکونتی و فضا‌های داخلی خانه و نا‌کارآمدی امکانات گرمایشی و سرمایشی، نا‌امنی در برابر مخاطرات طبیعی، از مهم‌ترین مواردی محسوب می‌شود که به هنگام سیاست‌های تأمین مسکن برای این گروه‌ها موردتوجه و مطالعه قرار نمی‌گیرد. از سوی دیگر طبق اظهارات کارشناسان، برنامه‌های تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد، تنها مسکّنی برای زخم متورم مسکن در بین این گروه‌های درآمدی بوده است؛ توده بزرگی از خانوار‌ها که در شرایط بی‌مسکنی، تنگ‌مسکنی و بد‌مسکنی قرار دارند، نشان از عدم وجود دید کلان نسبت به این بخش و نا‌کارآمدی سیاست‌های اجراشده در بخش مسکن و حل معضل آن در کشور می‌باشد و به دلایل متعدد این سیاست‌ها همواره از سوی مردم و منتقدان با چالش‌های جدی مواجه است، به‌گونه‌ای که در حال حاضر مدیران و برنامه‌ریزان این حوزه متقاعد شده‌اند که بسیاری از سیاست-ها و سرمایه‌گذاری‌ها در بخش مسکن شاید باعث بهبود مقطعی در این بخش شود ولیکن راهکاری برای دستیابی به شرایط مطمئن و پایدار نخواهد بود. آنچه نیاز است، تجدیدنظر در رویکرد‌های کلان مدیریتی و به‌کار‌گیری ابزار‌های جدید در برنامه-ریزی است، ابزار‌هایی که ویژگی موج سوم مدیریت (تغییر برای انطباق با محیط آینده) در آن معنا یابد. در این راستا این پژوهش قصد دارد به شناسایی و بررسی مهم‌ترین عوامل مؤثر بر تأمین مسکن مناسب برای گروه‌های کم‌درآمد شهری در شهر تبریز، بپردازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identification and analysis of key Factors affecting the provision of suitable housing for low-income groups in the city of Tabriz

نویسندگان [English]

  • FARZIN Haghparast 2
  • ALIREZA soltani 3
  • mahsa faramarzi 4

2 tabriz islamic art university

3 Assistant Professor, Faculty of Architecture and Urban Planning, Islamic Azad University of Tabriz, Tabriz, Iran

4 Assistant Professor, Department of Architecture, Faculty of Architecture and Art, Islamic Azad University, Tabriz Branch

چکیده [English]

the methods of planning and intervention in housing production, land supply, and established urban standards have been inefficient and have not benefited the lowest-income groups. On the other hand, policies that emphasize the construction of housing for the low-income classes have paid little attention to its environmental effects. It is also important to note that the challenge of providing housing for low-income urban groups in developing countries is not limited to housing alone. Lack of living space and interior spaces of the house and inefficiency of heating and cooling facilities, insecurity against natural hazards, are among the most important issues that are not considered and studied when providing housing policies for these groups. To take. On the other hand, according to experts, housing programs for low-income groups have been the only housing for swollen housing wounds among these income groups; A large number of households in the conditions of homelessness, housing shortage and poor housing, show a lack of macro vision of this sector and the ineffectiveness of policies implemented in the housing sector and solving its problem in the country. For a variety of reasons, these policies have always faced serious challenges from the public and critics, as managers and planners in the field are now convinced that many policies and Investments in the housing sector may improve temporarily in this sector, but it will not be a way to achieve safe and sustainable conditions. What is needed is a rethinking of macro-management approaches and the use of new tools in planning, tools that make sense of the third wave of management (change to adapt to the future environment). In this regard, this study intends to identify and investigate the most important factors affecting the provision of adequate housing for low-income urban groups in the city of Tabriz.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Low Income Groups
  • Housing Planning
  • Future research
  • Tabriz