نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی تهران

2 دانشگاه خوارزمی

10.22034/gp.2021.43017.2747

چکیده

اندیشه شهرهای سالم به دنبال تهدید محیط‌های زندگی انسانی به‌وسیله صنعت و شهرنشینی و آسیب‌های جسمانی و روانی حاصل از زندگی در ‏شهرهای بزرگ، مطرح گردید. یکی از اهداف مهم شهرهای جدید نیز فراهم آوردن زمینه‌ها و بسترهای زندگی سالم برای ساکنان شهر بوده است. ‏هدف این پژوهش، تحلیل وضعیت شاخص‌های شهر سالم و توزیع فضایی این شاخص‌ها در سطح شهر جدید سهند است. روش تحقیق توصیفی – ‏تحلیلی و مبتنی بر داده‌های اسنادی و پیمایشی است. یک قسمت از داده‌های مورد تحلیل، از شیپ فایل جمعیتی سرشماری سال 1395 و قسمت ‏دیگر به طریق پیمایشی با ابزار پرسشنامه از نمونه آماری 378 نفری سرپرستان خانوار ساکن محدوده مطالعاتی گردآوری شده‌اند. توزیع فضایی ‏شاخص‌ها و ابعاد در گستره شهر و در سطح فازهای چهارگانه شهر، با تهیه نقشه مربوط به روش میان‌یابی و با تحلیل نقشه‌ها صورت پذیرفت. داده-‏های جداول توصیفی، سپس وارد نرم‌افزار ‏SPSS‏ شده و وضعیت شاخص‌ها و ابعاد با اجرای آزمون تی‌تک‌‏‎ ‎نمونه‌ای و نتایج آن تحلیل شدند. یافته-‏های آزمون تی بر وضعیت کلی متوسط شهر سهند از نظر شاخص‌های شهر سالم دلالت داشته و این شاخص‌ها در ابعاد کالبدی و محیط زیستی از ‏حد میانه بالاتر و در شاخص‌های ابعاد اجتماعی-فرهنگی و اقتصادی پایین‌تر هستند. به لحاظ توزیع فضایی، در پهنه‌ها و فازهای قدیمی‌تر یعنی به ‏ترتیب فازهای 1، 2، 3 و 4، شاخص‌ها برتری دارند.‏

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analyzing healthy city indicators and their spatial distributions in Sahand new town

نویسندگان [English]

  • Habibollah Fasihi 1
  • hani rezayan 2
  • Sayyedeh Mahshid Hosseini 2

1 Kharazmi University

2 kharazmi university

چکیده [English]

The idea of healthy cities was raised following the threat of human living environments by industry and urbanization and the physical and psychological damage caused by living in large cities. One of the important goals of constructing new cities has been to prevent the threat and destruction of the environment and to provide the grounds and beds for a healthy life for city inhabitants. The purpose of this study is to analyze the status of healthy city indicators and the spatial distribution of these indicators in the new city of Sahand. One part of the analyzed data was collected from the population shapefile of 2016 Iranian public census and the other was collected through a survey using a questionnaire from a sample of 378 household heads living in the study area. After being extracted and entered in the EXCEL, the data were entered into the GIS to produce a single point layer including 38 indicators. To analyze the spatial distribution of indicators and dimensions in the city and in its four phases, the relevant map was produced by using interpolation method. Findings of t-test indicate the mediate condition of Sahand city in terms of healthy city indicators. The indicator values were higher in physical and environmental dimensions and they were lower in socio-cultural and economic dimensions . In terms of spatial distribution, in the zones and phases where the construction was doneearlier (phases 1, 2, 3 and 4, respectively), indicators values were higher than new constructed ones.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Healthy city
  • New city
  • Spatial distribution
  • Sahand