نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 سیستم اطلاعات مکانی دانشگاه تهران- مربی دانشکده فنی و مهندسی مرند، دانشگاه تبریز

2 گروه مهندسی سیستم اطلاعات مکانی، دانشگاه تهران

3 آبخیزداری، دانشگاه مازندران

4 جغرافیا و برنامه ریزی شهری

5 جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز

چکیده

رشد روز افزون جمعیت و به تبع آن افزایش پسماندها باعث شده است تا مساله دفع پسماندها توجه تعداد زیادی از کارشناسان مسائل زیست محیطی را به خود جلب کند. درک فرآیندهای زیست محیطی مستلزم دانستن روابط اکولوژیک ما بین موجودات زنده و غیرزنده و چرخه مواد غذایی و چرخه­های مهمی چون آب و چرخه نیتروژن می­باشد. شیرابه­های موجود در پسماندهای تولید شده که بعضاً دارای فلزات سنگین بوده و مشتقات کربن که تجزیه آنها در طبیعت و در چرخه خاک و مواد غذایی طی گذشت سالیان دراز امکان­پذیر می­باشد و در بعضی موارد مواد موجود در پسماندها به دلیل ترکیبات آلی آن در طبیعت باقی مانده و تجزیه نخواهد شد. مدیریت دفع و دفن پسماندهای تولیدی در حومه شهرها بویژه شهرهای بزرگ مانند تبریز اجتناب­ناپذیر می­باشد. در این تحقیق نظر به تعدد لایه­های تأثیرگذار از سیستم اطلاعات جغرافیایی به عنوان تصمیم­ساز در مورد مکان­یابی محل مناسب جهت دفن پسماندهای شهر تبریز استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می­دهد که دفن پسماندهای شهری در کلان­شهر تبریز با توجه به وضعیت آب­های زیرزمینی و سازندهای زمین شناسی آن چندان مطلوب نبوده و نیاز به بازیافت زباله از طریق احداث کارخانه کمپوست احساس می‏شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Landfill Zoning and Site Selection (Case Study: Tabriz City)

نویسندگان [English]

 • Abolfazl Ranjbar 1
 • Farshad Hakimpour 2
 • Mirhasan Mir Yaghoobzadeh 3
 • Javad Sharifneghad 4
 • Isa Piri 4
 • Elinaz Babaee 5

1 Geospatial Information System Tehran University - Faculty of Engineering, Marand, Tabriz University

2 Geospatial Information System Engineering Department, Tehran University

3 Watershed Management, University of Mazandaran

4 Geography and Urban Planning

5 Geography and Urban Planning, University of Tabriz

چکیده [English]

Ever growth of population and following of that, increasing of landfills have caused that environmental experts pay attention to it. Understanding of environmental processes require the knowing of ecological relations between life and non-life creatures and nutrient cycle and important cycles such as water cycle and nitrogen cycle. Latexes in produced landfills sometimes persist with heavy metals in many years. Usually heavy metals containing with organic compounds in molecular structure show no severance. Landfill excretion management in suburban areas of large cities such as Tabriz is inevitable. To observe multiplicity layers in landfill excretion we used geographic information system for site selection. Results showed that landfill excretion in Tabriz is none desirable due to the status of groundwater and geological formations and the sense that compost industry to be established in this city.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Landfill
 • Ecological relations
 • Compost
 • Ground water
 • Tabriz
 • GIS
1- پوراحمد، احمد؛ حبیبی، کیومرث؛ محمد زهرایی، سجاد و سعید نظری عدلی (1386)، «استفاده از الگوریتم­های فازی و GIS برای مکان­یابی تجهیزات شهری: (مطالعه موردی محل دفن زباله شهر بابلسر)»، محیط شناسی، سال سی وسوم، شماره 42، صفحه 31-42.
2-  سازمان محیط زیست ایران (1380)، «دستورالعمل مکان­یابی محل دفن بهداشتی پسماندها»، اداره کل حفاظت محیط زیست استان­ها در سطح کشور.
3-  شیخی نارانی، طهورا؛ حافظی مقدس،  اصر (1386)، «پهنه­بندی مناطق مستعد دفن پسماندها با کمک GIS (مطالعه موردی استان قم)»، اولین کنفرانس GIS شهری، آمل.
4- عبدلی، محمدعلی؛ جلیلی قاضی­زاده، مهدی (1386)، «ارزیابی توانایی انطباق فناوری­های نو مدیریت پسمانده­ها در کشور»، محیط­شناسی، سال سی و سوم، شماره 42، صفحه 63-51.
5-  عبدلی، محمدعلی (1379)، «مدیریت دفع مواد زاید جامد شهری»، انتشارات مرکز مطالعات برنامه­ریزی شهری وزارت کشور، 150 صفحه.
6- مدیریت GIS سازمان نقشه­برداری کشور (1375)، «سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)»، انتشارات سازمان نقشه­برداری کشور.
7- Groce, M. (2004), “Routes, Requests, Bids, and Citations: GIS in Solid Waste Services”.
8- Hagerty D.J., Joseph L. Pavoni and John E. Heer., (1973), “Solid Waste Management”, Litton Education Pub.
9- Karbanda, E., A. Stalworty, (1990), “Waste Management”, Gower, England.
10- Sengtianthr, V., (2004), “Solid Waste Management in Urban Areas of Vientiane Capital City Using GIS, 30th WEDC International Conference”, Vientiane, Lao PDR.
11- Theisen, H. (2002), “Collection of Solid Waste”, G. and Kreith, F. (Eds.). Handbook of Solid Waste Management”, McGraw-Hill Handbooks, 2nd Edition, No. 7.1.
12- Vesilind, P.A., Worrell, W. and Reinhart, D. (2002), “Solid Waste Engineering, BROOKS/COLE”, Australia, No. 96, 138-140 pp.
13- Vastava, S., Nathawat (2003). “Selection of Potential Waste Disposal Sites Around Ranchi Urban Complex Using Remote Sensing and GIS Techniques”, Urban Planning, Map Asia Conference.
14- Sener B. (2006). “Landfill Site Selection by Using Geographic Information System”, Environmental Geology, 49, 376-388.
15- Sharifi, M.A., Vanwesten, C.J., (1997), “Siteselection for Wasted Is Posal through Spatial Multiple Criteria Decision Making”, ITC.
16- Sengtianthr, V., (2004). “Solid Waste Management in Urban Areas of Vientiane Capital City Using GIS”, 30th WEDC International Conference, Vientiane, Lao PDR.
17- Theisen, H. (2002). “Collection of Solid Waste, In Tchobanoglous”, G. and Kreith, F. (Eds.), Handbook of Solid Waste Managemen, McGraw-Hill Handbooks, 2nd Edition, No. 7.1.
18- Vesilind, P.A., Worrell, W. and Reinhart, D. (2002). “Solid Waste Engineering”, Brooks/Cole., Australia, No. 96, 138-140 pp.
19- Vastava, S., Nathawat, (2003). “Selection of Potential Waste Disposal Sites Around Ranchi Urban Complex Using Remote Sensing and GIS Techniques”, Urban Planning, Map Asia Conference.