نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه¬ریزی شهری، دانشگاه اصفهان

چکیده

در جهان مدرن و صنعتی امروز، نیاز بشر به تفریح، گشت و گذار و بهره­گیری از مواهب طبیعی موجود در نواحی طبیعی بکر بیش از پیش احساس می­گردد. یکی از این مواهب طبیعی که همه ساله گردشگران زیادی را در سراسر دنیا به خود جذب می­نماید، نواحی ساحلی و دریاچه­ها می­باشند. دریاچه کافتر که در شمال استان فارس و در جنوب شهرستان اقلید قرار گرفته است، نیز یکی از این منابع طبیعی جذاب می­باشد که علی­رغم وجود قابلیت­ها و توانمندی­های فراوان در زمینه توسعه صنعت گردشگری، تاکنون مطالعه­ای به منظور شناسایی قابلیت­ها و توانمندی­های آن صورت نگرفته است. رویکرد حاکم بر این پژوهش توسعه­ای-کاربردی و روش تحقیق تلفیقی از روش­های تحلیلی، پیمایشی و علّی است که با بهره­گیری از تکنیک SWOT به شناسایی نقاط ضعف، قوت، فرصت و تهدید توسعه صنعت گردشگری در دریاچه کافتر پرداخته شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می­دهد که توسعه گردشگری دریاچه علی­رغم دارا بودن نقاط قوت فراوان، با ضعف­ها و تهدیدهای زیادی روبروست که این امر لزوم توجه بیشتر مسئولان و مردم محلی را بیش از پیش نشان می­دهد. با اولویت بندی که در میان راهبردها صورت گرفته است، مشخص گردید که راهبرد جذب سرمایه­گذاری خصوصی و دولتی از شهرهای بزرگ اطراف به منظور تقویت زیر ساخت­های بهداشتی- درمانی و اقامتی- رفاهی با کسب 370 امتیاز بهترین راهبرد توسعه گردشگری دریاچه کافتر محسوب می­گردد. در پایان پژوهش به ارائه راهکارهای توسعه گردشگری دریاچه کافتر در چهار فاز زمانی ضربتی، کوتاه­مدت، میان مدت و بلند مدت پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Ecotouristic Features Analysis and Identification of Kaftar Lake Using SWOT

نویسندگان [English]

  • Masaoed Taghvaee 1
  • Hossin Kiumarsi 2

1 Professor of Geography and Urban Planning, University of Esfahan

2 MA in Geography and Urban Planning of Isfahan University

چکیده [English]

In today's modern and industrial world, tourism and taking advantage of natural attractions in original natural regions is more sensible. One of these natural attractions is beach and lake regions that attract many tourists all over the world. The Kaftar lake which has located in north of Fars province south of Eghlid has county is also one of these natural attractions, although many potentials regarding tourism industry, there has been no study to identify its potentials. The dominant approach in this research is developmental-applicable and research method is a combination of analytic, survey and causal method through using SWOT technique. We identify weaknesses, potentials, and the threats of tourism industry. The results from research show that the development of tourism in Kaftar lake has many setbacks that requires more attention of responsible and local people that is regarded as the approach to attract private and governmental investment from big cities around in order to foster hygiene-medical and accommodation infrastructures. Gaining a rate of 370 is regarded as the best approach of tourism development in Kaftar lake. At the end we provide the developmental approaches of KaftarLake in four immediate, short-term, middle-term, and long term phases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ecotourism
  • Tourism planning
  • SWOT technique
  • Kaftar Lake
1- بمانیان، محمدرضا (1387)، «برنامه­­­ریزی در راستای احیای محیط طبیعی رود دره­های شهر تهران در رویکرد تحلیل عوامل راهبردی (SWOT) (نمونه موردی: رود دره ولنجک)»، علوم محیطی، سال پنجم، شماره چهارم.
2- پاپلی­یزدی، محمدحسین و مهدی سقایی (1385)، «گردشگری ماهیت و مفاهیم»، تهران، انتشارات سمت، چاپ اول.
3- تقوایی، مسعود، محمدمهدی تقی زاده و حسین کیومرثی(1390)، «مکان­یابی دهکده­های گردشگری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدل SWOT (مطالعه موردی: ساحل دریاچه کافتر)»، مجلهجغرافیاوبرنامه­ریزیمحیطی، سال 22، شماره پیاپی 42، شماره 2، تابستان.
4- حکمت­نیا، حسن و میرنجف موسوی (1385)، «کاربرد مدل در جغرافیا با تأکید بر برنامه­ریزی شهری و ناحیه­ای»، انتشارات علم نوین، یزد.
5- داس ویل، راجر (1379)، «مدیریت جهانگردی مبانی، راهبردها و آثار»، ترجمه سیدمحمود اعرابی و داود ایزدی، نشر دفتر پژوهش­های فرهنگی، تهران.
6- رضوانی، علی­اصغر (1382)، «نقش اکوتوریسم در حفاظت محیط زیست»، مجله محیط شناسی، شماره 31.
7- رضوانی، علی اصغر (1385)، «جغرافیا و صنعت توریسم»، انتشارات دانشگاه پیام نور، چاپ ششم، اردیبهشت، تهران.
8- زاهدی، شمس­السادات (1385)، «مبانی اکوتوریسم (با تأکید بر محیط زیست)»، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
9- سازمان جهانی جهانگردی (1384)، «برنامه­ریزی ملی و منطقه­ای جهانگردی»، ترجمه محمود عبدالله­زاده، چاپ دوم، تهران: دفتر پژوهش­های فرهنگی.
10- سلطانی، مرضیه (1388)، «تحلیلی فضایی نقش ICT در گردشگری الکتریکی شهر اصفهان»، پایان­نامه کارشناسی ارشد جغرافیا، گروه جغرافیا، دانشگاه اصفهان. 
11- شریعت نژاد، شمس الله و مرتضی شریفی (1376)، برنامه­ریزی مقدماتی برای توسعه اکوتوریسم، فصلنامه جنگل و مرتع، شماره 34.
12- شکری، ولی­الله (1384)، «گردشگری و توسعه پایدار روستایی»، مجموعه مقالات همایش سراسری صنعت گردشگری در توسعه مازندران، نشر رنسانس.
13- ضرابی، اصغر (1385)، «سطح­بندی و برنامه­ریزی توسعه فضایی توان­های اکوتوریسم استان سیستان و بلوچستان»، مجموعه مقالات همایش جغرافیا و قرن 21.
14- ضرغام، حمید (1376)، «راهکارهای توسعه جهانگردی در جمهوری اسلامی ایران»، مجموع مقالات نخستین همایش جهانگردی و جمهوری اسلامی ایران، جلد 1، کیش.
15- کاظمی، مهدی(1386)، «مدیریت گردشگری»، چاپ دوم، تهران: انتشارات سمت.
16- گی، چاک، وای. (1377)، «جهانگردی در چشم­اندازی جامع»، ترجمه علی پارسیان و سیدمحمد اعرابی، نشر دفتر پژوهش­های فرهنگی، تهران.
17- محلاتی، صدرالدین (1380)، «درآمدی بر جهانگردی»، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
18- محمدی ده­چشمه، مصطفی و علی زنگی­آبادی (1387)، «امکان سنجی توانمندی­های اکوتوریسم استان چهارمحال و بختیاری به روش KKSWOT، مجله محیط­شناسی، سال سی و چهارم، شماره 47.
19- مسلمیان، علی (1385)، «مفهوم اکوتوریسم»، ماهنامه پیام سبز، شماره 51 و 52.
20- مهندسان مشاور شهر شرق- پارس (1387)، «مطالعه امکان­سنجی مناطق نمونه گردشگری استان فارس: منطقه نمونه کافتر شهرستان اقلید».
21- نوحه­گر، احمد؛ حسین­زاده، محمدمهدی و اسما پیراسته (1388)، «ارزیابی قابلیت­های طبیعت­گردی جزیره قشم با بهره­گیری از مدل مدیریت راهبرد KSWOT»، جغرافیا و توسعه، شماره 15.
22- پارسایی، اسماعیل (1384)، «امکان­سنجی نواحی مستعد اکوتوریسم در استان کهکیلویه و بویر احمد با استفاده از GIS»، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
23- Abbyliu, Gwoffey Wall (2006), Planning Tourism Employment, a Developing Country Perspective, Tourism Management, 2006, www,Elsevier.com /locat/tourman.
24- Altinay Mehmet, Hussain Kashif (2005), "Sustainable Tourism Development: a Case Study of North Cyprus", International Journal of Contemporary Hospitality Management, Volume:17 Issue:3  pp: 272-280.
25- Eccles Gavin, Costa Jorge (1996), "Perspectives on Yourism Gevelopment", International Journal of Contemporary Hospitality Management, Volume: 8 Number: 7 pp: 44-51.
26- Font Xavier and Ahjem Tor E. (1999), "Searching for a Balance in Tourism Development Strategies", International Journal of Contemporary Hospitality Management, Volume: 11; Issue: 2/3,pp 73-77.
27- Hall, Michail (2001), "Trends in Ocean and Coastal Tourism: The End oF the Last Frontier?" Ocean and Coastal Tourism, New Zeland.
28- www.zendehrood.com.