نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیای دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشیار گروه جغرافیای دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشجوی کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی دانشگاه شهیدبهشتی

چکیده

سیل یکی از پدیده­های موجود در طبیعت بوده که انسان از دیر باز شاهد وقوع آن می­باشد. در ایران به دلیل وسعت زیاد، اقلیم متعدد، تراکم زمانی و مکانی بارش­ها در اکثر حوضه­های آبریز، همه ساله شاهد سیلاب­های عظیمی در بیشتر مناطق کشور می­باشیم. در این پژوهش به برآورد ضریب رواناب و حداکثر دبی سیل، شناخت عوامل و عناصر موثر در سیل­خیزی، پهنه­بندی مناطق براساس شدت پتانسیل سیل­خیزی حوضه آبریز  پرداخته شده است. در حوضه آبریز مردق­چای برای برآورد مقدار رواناب از روش شماره منحنی (CN)، سازمان حفاظت خاک آمریکا (SCS) که در سال 1954، روشی را برای محاسبه بارش مازاد ارائه نمود استفاده گردید. این روش معمول­ترین روش پیش­بینی حجم رواناب است. برای این منظور ابتدا داده­ها و اطلاعات مورد نیاز شامل آمار وضعیت اقلیم منطقه، تصاویر ماهواره­ای جمع­آوری و وارد سیستم اطلاعاتی (GIS) گردید. با تلفیق این داده­ها و اطلاعات، براساس روش (SCS) نقشه (CN) حوضه، میزان نفوذ (S)، مقدار رواناب (Q) تهیه شد. در نهایت با استفاده از مدل وزنی و با تلفیق نقشه­های میزان بارندگی منطقه، گروه­های هیدرولوژیک خاک، شیب، کاربری زمین و... نقشه پهنه­بندی پتانسیل سیل­خیزی سالانه حوضه با دوره بازگشت­های مختلف تهیه گردید. بنابراین با استفاده از این نقشه­ها می توان راهکارهایی جهت مقابله با بحران­های آبی و همچنین کنترل سیلاب­ها در حوضه آبربز ارائه نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Zoning the Flood Bearing Mordaghchai Watershed (Eastern Azerbaijan)

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Lajavardi 1
  • Shahreyar Lajevardi 2
  • Shapour Sattari 3

1 Department of Geography, University of Shahid Beheshti

2 Associate Professor, Department of Geography, Shahid Beheshti University

3 Graduate Student, Shahid Beheshti University geomorphology

چکیده [English]

Flood is a natural phenomenon, which has been experienced by human being from very old times. In Iran, due to its very large area, several climates, time and local density of precipitation in most watersheds, there are many great floods in most areas of the country. In this study, run-off coefficient, maximum debit of flood, identifying the factors and elements that are effective on floodiness, and zoning of the area of Mardaq Chai watershed based on its flood bearing are analyzed. The curve number method of the Soil Conservation Service of America, which proposed a method to determine surplus precipitation in 1954, was used for this watershed. This is the most usual method for prediction of run-off volume. To do this, firstly, the needed data and information including the statistical situation of the area climates and satellite images were gathered and entered to the GIS data system. Compiling these data and information by the SCS method and the CN of the watershed, the infiltration level and run-off volume were prepared. Finally, the zoning map of the annual flooding potential of the area with different reoccurring periods were produced using weighting model and compiling the area precipitation, hydrological groups of soil, slope level, land use, etc. Iran, due to its very large area, several climates, and time and local density of precipitation in most watersheds, faces with many great floods in most areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mardaq Chai Watershed
  • Zoning the flood bearing
  • GIS
  • Run-off
  • SCS
1- رهنما، اردشیر (1378)، «برآورد رواناب سطحی در حوضه آبخیز بشار به روش CNبا استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیا»، پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس.
2- سازمان‌جغرافیایی‌ نیروهای مسلح؛ «نقشه توپوگرافی در مقیاس 1:50000، آشان و مغانجیق»، 1375‌.
3- سازمان زمین­شناسی کشور؛ «نقشه زمین­شناسی در مقیاس 100000: 1»، اسکو و مراغه.
4- سایت سازمان هواشناسی کشور www.irmo.ir
5- عبدی، پرویز و رسولی، مسعود (1380)، «گزارش پهنه­بندی خطر سیل در حوضه آبخیز زنجان رود»، انتشارات مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور.
6- علیجانی، بهلول (1379)، «آب و هوای ایران»، انتشارات پیام نور.
7- علیزاده، امین (1386)، «اصول هیدرولوژی کاربردی»، انتشارات آستان قدس رضوی.
8- قائمی، هوشنگ و مرید، سعید (1375)، «مدل سیل­خیزی زیر حوضه­های کرخه»، مجله نیوار شماره 30، انتشارات سازمان هواشناسی کشور.
9- مهدوی، محمد (1384)، «هیدرولوژی کاربردی» (جلد اول،دوم) ، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ پنجم.
10- موسسه تحقیقات آب و خاک، «ارزیابی منابع و قابلیت اراضی منطقه مراغه»، شماره 659، سال 1363.
11- نیک­نژاد، داود و علیزاده، عزت­ا... (1385)، «مطالعه سیلاب و کنترل آن در دو زیر حوزه منتهی به دریاچه ارومیه»، کارگاه فنی همزیستی با سیلاب.
12- Thomas W.O. and M.A. Benson (1968), “Uniform Flood Frequency Estimating Methods for Federal Agencies” Water Resources Geology, P. 891-9080.
13- Sinnakaudan، S.K. Ghani A.A.  Ahmad، S.S.and Zakria، N.A (2003). “Flood Risk Mapping for Pari River
14- Xiaoyong Zhan ،Min-Lang Huang (2004), "ArcCN-Runoff: AnArcGIS Tool for Generating Curve Number and Runoff Maps"، “Environmental Modelling & Software”.
15- Sangjun Im, Seungwoo Park، and Taeil Jang (2007), "Application of SCS Curve Number Method for Irrigated Paddy Field", KSCE “Journal of Civil Engineering”.