نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تبریز

2 دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی دانشگاه تبریز.

3 ـ استادیار گروه شهرسازی دانشگاه ارومیه

چکیده

بافت فرسوده، بافتی می­باشد که در فرآیند زمانی طولانی شکل گرفته و تکوین یافته و امروزه از لحاظ عملکردی دچار چالش­هایی بوده و پاسخگوی نیازهای امروز نمی­باشد و توجه و برنامه­ریزی برای بهبود وضعیت کنونی بافت­های فرسوده ضروری است، چرا که با گذشت زمان وضعیت این بافت­ها هر روز وضعیت نامناسبی به­خود می­گیرد. شهر ارومیه دارای 2/1313 هکتار بافت فرسوده می­باشد که شامل سه نوع بافت فرسوده تاریخی (مرکزی)، بافت فرسوده میانی و بافت فرسوده حاشیه‌ای می­باشد و هر یک از انواع بافت­های یاد شده دارای ویژگی­ها و خصوصیاتی می­باشند که تأثیر چالش­های شناسایی شده در این تحقیق در هر محدوده متفاوت می­باشد در این مقاله به ارزیابی سیاست­های ساماندهی و شناسایی معیارهای مهم و تحلیل چالش­های موجود در بافت­های فرسوده با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه‌ای (مدلANP) ­پرداخته شده و در نهایت به اولویت­بندی انواع بافت فرسوده اقدام شده است. این مقاله در نوع خود منحصر به فرد بوده و برای اولین بار در کشور مدل (ANP) در بخش مسکن و بافت­های فرسوده مورد استفاده قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Assessments of Orginizing Policies in Worn out Textures and Priority of Current Challenges in Urmia Using ANP Technique

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza pourmohammadi 1
  • Mirsattar Sadremusavi 2
  • Asgar Abedini 3

چکیده [English]

The worn out texture is a type that has been formed, developed and faced functioned problems through years and does not meet today needs. Therefore it is very important to pay attention and plan to improve the current situation of the worn out textures to avoid it from worsening over time. There are 1313.2 acres of worn out texture which include three types firstly, historical worn out texture, secondly, middle worn out texture, and third, marginal worn out texture; each has its own specifications pushing different results according to their areas. This paper has tried to evaluate organizing policies, identify of important criteria, analyze current challenges in timeworn textures and finally prioritize different worn out textures by using network analyze process. This article has used ANP model in housing and timeworn texture sector.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Policy
  • Organizing
  • Worn Out Textures؛
  • Challenge
  • Urmia
  • ANP
منابع
- اداره کل مسکن و شهرسازی استان آذربایجان غربی (1390)، «آرشیو اطلاعات».
- پوراحمد، احمد و شماعی، علی (1384)، «بهسازی و نوسازی شهری از دیدگاه علم جغرافیا»، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران.
- جمال، محمدجعفر (1386)، «برنامه ره­ریزی و طراحی برای بافت­های فرسوده و ناکار آمد شهری با تمرکز بر مشارکت مردم»، ماهنامه شهرداری­ها، سال هشتم، شماره 81.
- جهان­شاهی، محمد­حسین (1382)، «تحلیل بافت­های فرسوده و مشکل­سازی شهری و راهبردهای آن»، مجله جستارهای شهرسازی، شماره پنجم.
- حبیبی، کیومرث؛ پوراحمد، احمد و مشکینی، ابوالفضل (1386)، «بهسازی و نوسازی بافت­های کهن شهری»، چاپ اول، انتشارات دانشگاه کردستان.
- حناچی، سیمین (1382)، «ضرورت باز زنده­سازی بافت­های قدیمی شهرهای ایران»، مجموعه مقالات بهسازی و نوسازی بافت­های فرسوده و ناکار آمد شهر تهران.
- زنوزی، فرخ (1379)، «مشکلات اساسی بهسازی ونوسازی مراکز تاریخی و قدیمی شهرها» (1379-1354) مجله معماری و شهرسازی، شماره 59 و58 دوره نهم.
- سلطانی، فرهاد (1379)، «نقد تجربه نوسازی و بهسازی در ایران»، مجله معماری و شهرسازی، شماره 59 و 58 دوره نهم.
- شیخی، محمدجواد (1376)، «مجموعه مقالات همایش تخصصی بافت­های شهری، وزارت مسکن و شهرسازی، مشهد، خرداد.
- عرب احمدی، مریم (1386)، «آشنایی با بافت­های فرسوده شهری و نحوه شکل­گیری آن­ها»، ماهنامه شهرداری­ها، سال هشتم، شماره 81.
- مرکز آمار ایران (1389)، «نتایج سرشماری نفوس و مسکن استان آذربایجان غربی».
- مشهدی­زاده دهاقانی، ناصر (1380)، «تحلیلی از وی‍ژگی­های برنامه­ریزی شهری در ایران»، انتشارات دانشگاه علم و صنعت.
- مهرگان، محمدرضا (1386)، «تصمیم­گیری با چندین هدف»، انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، دانشگاه تهران.
- Bayazit, Ozden (2006), “Use of Analytic Network Process in Vendor Selection Decisions”, Benchmarking: An International Journal.
- Coulter, K. & Sarkis, J. (2005), “Development of a Media Selection Model Using the Analytic Network Process”, International Journal of Advertising, 24(2), pp.193-215.
- Dyer, RF, Forman, EH. (1992) “Group Ddecision Support with the Analytic Hierarchy Process”, Decision Support Systems; 8(2):99-124.
- Eddie, W. & Cheng Heng, U. (2004), “Contractor Selection Using the Analytic Network Process”, Construction Management and Economics, 22, 1021-1032.
- Eddie, W. & Cheng. Heng, L. (2005), “Analytic Network Process Applied to Project Selection”, Journal of Constractoin Engineering and Management.
- Eddie, W.L. Cheng, Heng Li and Ling Yu Department of Building and Real Estate (2005), “The Analytic Network Process (ANP) Approach to Location Selection: a Shopping Mall Illustration”, Hong Kong Edward Arnold (Publishers) Ltd.
- Jharkharia, S. & Shankar, R. (2007), “Selection of Logistics Service Provider: An Analytic Network Process (ANP) Approach”, the International Journal of Management Science, 274-289.