مقاله علمی پژوهشی آب و هواشناسی
بررسی فیزیوگرافی حوضه رودخانه شمرود در استعداد یابی استخرهای پرورش ماهیان سرد آبی توسط نرم افزار ARC Gis9,3

محمدرضا افشاری آزاد؛ هاله پورکی

دوره 19، شماره 53 ، مهر 1394، صفحه 1-24

چکیده
  رودخانه ها باید در پهنه ملی از نظر حفاظت ، بهره برداری و توسعه و همچنین از نظر مساعد بودن کمی و کیفی رودخانه ها و شرایط مناسب برای پرورش ماهیان مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرند . در این تحقیق نقش و شکل فیزیوگرافی رودخانه شمرود در مکان گزینی ایستگاه های پرورش ماهی (قزل آلا ) مورد بررسی قرار گرفته است . رودخانه شمرود با توجه به شاخص های بیولوژیک ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
منطقه‌بندی حمل ‌و نقل روستایی در ایران

محسن آقایاری هیر؛ میقات حبیبیان؛ مهدی استادی جعفری؛ حامد امینی شیرازی

دوره 19، شماره 53 ، مهر 1394، صفحه 25-47

چکیده
  چکیده   منطقه، مفهومی پیچیده و چندوجهی است که با عنایت به تعاریف متعدد ارائه شده برای آن هنوز اتفاق نظر زیادی در خصوص آن شکل نگرفته است. به هر حال، منطقه­بندی فعالیتی آگاهانه و از روی تفکر به­منظور تعیین نواحی همگن جهت برنامه­ریزی و سیاستگذاری است که پایه برنامه­ریزی، اجرا و نظارت بر طرح­های مختلف سرزمینی در قلمرو جغرافیایی ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
تحلیلی بر استفاده از روشهای تصمیم‌گیری چندمعیاره و بهینه‌سازی چندهدفه برای مکانیابی جغرافیایی مدارس، مطالعه موردی منطقه 17 تهران

سارا بهشتی فر؛ عباس علیمحمدی

دوره 19، شماره 53 ، مهر 1394، صفحه 49-68

چکیده
  رشد جمعیت، استقرار مراکز خدماتی جدید مختلف از جمله مراکز آموزشی را ضروری میسازد. یکی از گامهای اساسی در استقرار این مراکز، انتخاب مکان بهینه برای آن­ها با توجه به اهداف و معیارهای مختلف است؛ به­گونهای که ضمن برخورداری مراکز از توزیع فضایی مناسب و تخصیص متعادل، ناسازگاری بین کاربریها نیز در سطح منطقه تا حد ممکن کاهش یابد. افزایش ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
ارزیابی سیاست‌های ساماندهی بافت‌های فرسوده شهری در شهر ارومیه و اولویت-بندی چالش‌های موجود با استفاده از فرآیندتحلیل شبکه‌ای (مدلANP)

محمدرضا پورمحمدی؛ میرستار صدرموسوی؛ اصغر عابدینی

دوره 19، شماره 53 ، مهر 1394، صفحه 69-92

چکیده
  بافت فرسوده، بافتی می­باشد که در فرآیند زمانی طولانی شکل گرفته و تکوین یافته و امروزه از لحاظ عملکردی دچار چالش­هایی بوده و پاسخگوی نیازهای امروز نمی­باشد و توجه و برنامه­ریزی برای بهبود وضعیت کنونی بافت­های فرسوده ضروری است، چرا که با گذشت زمان وضعیت این بافت­ها هر روز وضعیت نامناسبی به­خود می­گیرد. شهر ارومیه دارای ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
کاربرد مدلLARS-WG در پیش‌بینی پارامترهای هواشناسی حوضه قره‌سو استان گلستان

جهانتاب خسروانیان؛ مجید اونق؛ مسعود گودرزی؛ سیداسدالله حجازی

دوره 19، شماره 53 ، مهر 1394، صفحه 93-115

چکیده
  یک مولد آب و هوائی به­عنوان ابزاری نسبتاً دقیق و ارزان برای تولید سناریوهای تغییر اقلیم چندساله در مقیاس روزانه به­کار برده می­شود و تغییرات در متغیرهای اقلیمی و میانگین­های اقلیمی را ترکیب می­کند. در این تحقیق کارایی مدل LARS-WG جهت تولید داده­های روزانه بارش، دمای حداقل و حداکثر و ساعت آفتابی در حوضه آبخیز قره­سو استان ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
تحلیل همدید بارش‎های سنگین پهنه‌ شمال غرب ایران (با تأکید بر الگوهای ضخامت جو)

مجید رضایی بنفشه؛ فرشته حسین‌علی‌پور گزی؛ فاطمه جعفری شندی؛ مجید علی محمدی

دوره 19، شماره 53 ، مهر 1394، صفحه 117-135

چکیده
  در این پژوهش بارش­های سنگین پهنه­ شمال غرب ایران با استفاده از رویکرد محیطی به گردشی بررسی شده است. به­همین منظور، با استفاده از پایگاه داده­­ بارش روزانه­ پهنه شمال غرب ایران، نقشه­های هم­بارش از روز 1/1/1340 تا 1/1/1388 بر روی یاخته­هایی به ابعاد 14×14 کیلومتر، به روش کریگینگ میانیابی و ترسیم شد (ماتریس 533×17508). بر مبنای ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
ارزیابی فقر شهری در محلات اسکان غیررسمی شهر کرمانشاه با استفاده از مدل تحلیل عاملی (نمونه موردی محله دولت آباد و شاطرآباد سال 1385)

شهریور روستایی؛ محسن احدنژاد؛ اکبر اصغری زمانی؛ علیرضا زنگنه؛ شهرام سعیدی

دوره 19، شماره 53 ، مهر 1394، صفحه 137-166

چکیده
  چکیده اسکان غیررسمی، که به­موجب شهرنشینی شتابان در جهان معاصر به­وجود آمده است، نتیجه نابرابری­های اقتصادی-اجتماعی است که در سطح مناطق شکل گرفته، که شهرها و خصوصاً کلان شهرهای کشور را با مشکلات فراوانی مواجه ساخته است. شهر کرمانشاه به­عنوان یکی از کلان شهرهای کشور با پدیده اسکان غیررسمی مواجه است. از جمله سکونتگاه­­های ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
CDS، رویکردی مشارکتی در فرآیند چشم اندازسازی توسعه شهری (مورد پژوهش: شهر مهاباد)

کرامت الله زیاری؛ سعید قاسمی؛ معصومه مهدیان بهنمیری؛ علی مهدی

دوره 19، شماره 53 ، مهر 1394، صفحه 167-201

چکیده
  مدیریت شهری ایران از آغاز نوگرایی در دوره حکومت قاجار و گسترش آن از دوران پهلوی تا امروز، در عرصه­های مختلف اداره شهر، به­ویژه مدیریت محلی و مشارکتی، عملکرد مناسبی نداشته و نیازهای مختلف شهروندان را به­دلیل ضعف وجود روابط دوسویه و مناسب میان مردم و مدیریت شهری، برآورده نکرده و بدین ترتیب شهر و شهرسازی معاصر را با چالش­های بسیاری ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
بررسی تأثیر هوازدگی بر هیدروژئوشیمی رودخانه‌های زهکش‌کننده سنگ‌های آتشفشانی (مطالعه موردی: رودخانه بیدخوان واقع در جنوب‌شرق بردسیر کرمان)

سارا شیخ فخرالدینی؛ احمد عباس نژاد

دوره 19، شماره 53 ، مهر 1394، صفحه 203-226

چکیده
  چکیده رودخانه بیدخوان کالدرای آتشفشان غیرفعال بیدخوان را زهکش می­کند که در 40 کیلومتری جنوب­شرق بردسیر کرمان واقع شده است. هدف این تحقیق تعیین منشأ عناصر و ترکیبات محلول در آب و ارزیابی تأثیر هوازدگی شیمیایی بر کیفیت آب آن است. بدین منظور تعداد 12 نمونه از نقاط مختلف مسیر این رودخانه برداشت و هدایت الکتریکی (EC)، pH و درجه حرارت آن­ها ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
بررسی آثار طرح صدور سند مالکیت اماکن بر توسعه سکونتگاه‌های روستایی (مطالعه موردی: شهرستان اقلید)

علی اکبر عنابستانی؛ محمدشفیع صادقی بوگر

دوره 19، شماره 53 ، مهر 1394، صفحه 227-252

چکیده
  در ایران با وجود سابقه زیاد در زمینه‌ پیدایش سکونتگاه‌های روستایی، مسأله مالکیت در ادوار مختلف تأثیرات زیادی را بر جوامع روستایی بر جای گذاشته است، اما با اجرای طرح صدور سند مالکیت اماکن روستایی امید می‌رود که این نابه‌سامانی‌ها حداقل در حوزه‌ بافت کالبدی روستا کاهش پیدا نماید. ناحیه مورد مطالعه با برخورداری سابقه‌ دیرینه در ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
بررسی و تحلیل جایگاه تراکم ساختمانی در طرح‌های توسعه شهری شهر تبریز

رسول قربانی؛ فیروز جعفری

دوره 19، شماره 53 ، مهر 1394، صفحه 253-276

چکیده
  چکیده تراکم ساختمانی به­عنوان نسبت سطح زیربنای ساختمان (در تمام طبقات) به مساحت قطعه زمین مسکونی، موضوع مهمی در برنامه­ریزی شهری و مدیریت زمین است. امروزه به­دلیل کمبود منابع و برای کاهش هزینه­های توسعه شهری و ارائه خدمات مطلوب­تر و در عین حال اقتصادی­تر، توجه به متراکم شدن جمعیت و به­تبع آن افزایش تراکم ساختمانی بیش­تر ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﺎرش ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮد روشﻫﺎی زﻣﻴﻦ آﻣﺎر (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی: اﺳﺘﺎن ایلام)

حاجی کریمی؛ حسن فتحی زاد

دوره 19، شماره 53 ، مهر 1394، صفحه 277-297

چکیده
  ﭼﻜﻴﺪه انتخاب یک روش درون­یابی بهبنه برای تخمین ویژگی­های یک منطقه موردی در نقاط نمونه­گیری نشده نقش مهمی در مدیریت داده­ها دارد. در این پژوهش، مدل­های میان­­یابی کریجینگ معمولی شامل خطی، نمایی، گوسی و کروی معمولی جهت تخمین پارامتر میانگین بارندگی استان ایلام مورد استفاده قرار گرفته است. بدین منظور ابتدا نرمال بودن ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
تحلیل و ارزیابی‌ توسعه شاخص‌های خدمات شهری در شهرهای استان آذربایجان غربی با استفاده از روش‌های MCDM

جمال محمدی؛ مهدی احمدیان؛ سعید آزادی قطار؛ رحیم غلامحسینی

دوره 19، شماره 53 ، مهر 1394، صفحه 299-323

چکیده
  با توجه به پیوند تفکیک­ناپذیر توزیع متعادل تسهیلات و خدمات شهری با رفاه اجتماعی، عدالت اجتماعی و توسعه پایدار شهری، در مطالعه حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی، قیاسی، شهرهای استان آذربایجان­غربی براساس برخورداری از برخی شاخص­ها و سرانه­های خدمات شهری، با استفاده از روش­های تصمیم­گیری چندمعیاره مورد تحلیل و ارزیابی قرار ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
تحلیل اثرات اجتماعی- اقتصادی سدسازی بر توسعه روستایی (مطالعه موردی: سد سلیمانشاه)

افسانه ملک حسینی؛ علی اصغر میرک‌زاده

دوره 19، شماره 53 ، مهر 1394، صفحه 325-351

چکیده
  چکیده پروژه‌های سدسازی عامل نقض حقوق اساسی مردمی است که تحت‌تأثیر این پروژه‌ها خانه‌ها، مزارع، باغات و تعلقات اجتماعی- فرهنگی خود را از دست داده‌اند. اثر سدها روی معیشت، سیستم اجتماعی و فرهنگ مردم به صراحت معلوم نشده و اغلب در تجزیه و تحلیل منافع سدها به این مقولات پرداخته نشده است. بنابراین با توجه به رشد و توسعه سدسازی در جهان ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
برآورد تبخیر- تعرق واقعی به‌روش سبال کوهستانی در منطقه مشگین‌شهر

خلیل ولیزاده کامران

دوره 19، شماره 53 ، مهر 1394، صفحه 353-382

چکیده
  چکیده با توجه به نقش اساسی تبخیر- تعرق در بیلان آب، برآورد دقیق آن در بسیاری از پروژه­ها و مطالعات علمی در زمینه هیدرولوژی، کشاورزی، صنعت، مهندسی آب و سایر علوم وابسته،  برای مدیریت کارآمد منابع آبی و طراحی سازه­های هیدرولیکی مورد نیاز است. روش­های سنتی برآورد تبخیر-تعرق واقعی که عمدتاً متکی بر لایسیمترها می­باشد علاوه بر ...  بیشتر