بررسی و تحلیل جایگاه تراکم ساختمانی در طرح‌های توسعه شهری شهر تبریز

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه تبریز.

2 استادیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه تبریز

چکیده

چکیده
تراکم ساختمانی به­عنوان نسبت سطح زیربنای ساختمان (در تمام طبقات) به مساحت قطعه زمین مسکونی، موضوع مهمی در برنامه­ریزی شهری و مدیریت زمین است. امروزه به­دلیل کمبود منابع و برای کاهش هزینه­های توسعه شهری و ارائه خدمات مطلوب­تر و در عین حال اقتصادی­تر، توجه به متراکم شدن جمعیت و به­تبع آن افزایش تراکم ساختمانی بیش­تر شده است. هدف این مقاله مروری بر مفهوم تراکم ساختمانی و بررسی اسناد و ضوابط مصوب درباره این موضوع طی سال­های گذشته در شهر تبریز می­باشد. روش تحقیق بر اساس ماهیت تحقیق توصیفی- تحلیلی است. در آستانه شروع مطالعات طرح جامع سوم شهر تبریز، به­نظر می­رسد هنوز ابعاد این موضوع در طرح­های توسعه شهری شهر تبریز، خصوصاً طرح­های جامع قبلی به خوبی مورد بررسی و تحلیل قرار نگرفته است. امروزه افزایش تراکم ساختمانی در شهرهای با جمعیت رو به رشد، یکی از راه­کارهای مناسب جهت کنترل توسعه بی­رویه و تعادل­بخشی فضایی شهرها مورد تأیید قرار گرفته، در حالی­که، افزایش تراکم در شهرها در صورت عدم تعادل و توازن، عامل بروز معضلات و مشکلات عدیده­ای خواهد بود که حل آن­ها زمان، نیرو و هزینه گزافی را می­طلبد. نتایج بررسی­های به­عمل آمده نشان می­دهد بین مصوبات طرح­های جامع و ضوابط به­کار گرفته شده در طرح­های تفصیلی و حتی طرح­های اجرا شده تفاوت آشکاری وجود دارد. کاهش فضای باز از 55 مترمربع مصوب طرح جامع به 10 مترمربع در طرح تفصیلی تبریز نمونه­ای از این تفاوت­هاست. بدیهی است هر گونه تغییر در تراکم ساختمان­ها اثرات مستقیم در جمعیت­پذیری و به­تبع آن زیرساخت­ها، سرانه و سطوح خدماتی شهر خواهد داشت. این امر علاوه بر این­که توسعه پایدار شهر را به­شدت تحت تأثیر قرار خواهد داد، وضعیت و پیامدهای ناخواسته­ای را به شهر تحمیل خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Status of Building Density in Plans of Urban Development in Tabriz

نویسندگان [English]

  • Rasul Gorbani 1
  • Firuz Jafari 2
چکیده [English]

Abstract
Building density as the total floor area ratio of all storeys used for residential purposes is an important issue in urban planning and land management. Today, because of the lack of resource and to decrease urban development costs and to provide goods and commercial services attention toward the increment of to more dense and increasing building density has increased. This article reviews the concept of building density and documents and regulations approved on this subject during recent years in Tabriz. It is a descriptive-analytic research. The increasing of building density in cities with growing populations is one of the strategies approved for controlling extension and balance of urban space. Increasing density in cities without attention to balances and equilibrium might cause problems and solving that will take much time, energy and would require higher costly. Studies show that among the regulations approved for comprehensive plans and regulations in the detailed plans and projects, there is an obvious difference. For instance, open space reduction rule was approved in master plan to be 55 m2 upto 10 m2 in detailed plan of Tabriz. Obviously, if in the process of determining the building density measures such as occupied building, height, proportion of mass and space, and residential neighborhoods carrying capacity are considered, it ciykd have helped achieve a coherent and systematic space for the city and add to the quality of urban spaces continuously.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Building Density (FAR), Regulations, Urban Development Plans, Tabriz
  • Articles 269 and 329
منابع
ـ ادب­خواه، مصطفی و همکاران (1381)، «بررسی وضعیت تراکم ساختمانی و ارائه مدل پیشنهادی تعیین FAR با توجه به شبکه معابر: (مورد مطالعه محله الهیه تهران)»، نشریه هنرهای زیبا، شماره 13.
ـ اسلامی، سیدغلام­رضا و هوتن ایروانی (1387)، «تراکم ساختمانی و توسعه درون­زا» هویت شهر، سال دوم شماره 3 .
ـ آندروف، مقتدر و میشل آکوشار (1349)، «طرح جامع تبریز»، مرحله دوم.
ـ بمانیان، محمدرضا (1388)، «ساختمان­های بلند شهری»، انتشارات شرکت پردازش شهرداری تهران.
ـ پاکزاد، جهانشاه (1389)، «تاریخ شهر و شهرنشینی در اروپا از آغاز تا انقلاب صنعتی»، انتشارات آرمان شهر
ـ پناه­نیا، وحیده (1391) «بررسی اثر تراکم ساختمانی بر فضاهای عمومی (نمونه موردی شهر تبریز)»، پایان­نامه کارشناسی ارشد جـغرافیا و برنامه­­ریزی شـهری، دانشگاه تبریز، پردیس بین­المللی ارس.
ـ سامانه ملی شهر و روستا، http://www.imo.org.ir (1391)، مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران.
ـ شعله، مهسا (1387)، «تبیین مفهوم تراکم به­عنوان ابزار شهرسازی در طرح­های مسکن» فصل نامه مدیریت شهری، شماره 21.
ـ شکویی، حسین (1390)، «دیدگاه­های نو در جغرافیای شهری»، انتشارات سمت، جلد اول، چاپ چهاردهم.
ـ شعیبی، عباس (1381)، «بررسی سیاست عرضه بازار مازاد تراکم ساختمانی در شهر تهران»، مجله صفه، شماره 34.
ـ شهرداری تبریز (1389)، «معاونت شهرسازی، لایحه تعرفه عوارض محلی، مدیریت درآمد».
ـ عزیزی، محمدمهدی و همکاران (1379)، «اصول و معیارهای تعیین تراکم شهری»، وزارت مسکن و شهرسازی.
ـ عزیزی، محمدمهدی (1381)،«نقش و جایگاه تراکم ساختمانی در توسعه شهری»، مجموعه مقالات اولین سمینار ساخت و ساز در پایتخت، دانشگاهتهران.
ـ عسگری، علی و همکاران (1384)، «حمل و نقل شهری و نوسانات درصدی تراکم ساختمانی»، تازه­های ترافیک، شماره 13.
ـ قربانی، رسول (1384)، «تحلیل پراکنش تراکم­های جمعیتی شهر تبریز با استفاده از روش حوزه­بندی آماری»، پژوهش­های جغرافیایی، شماره 53.
ـ کونئو، پائولو (1384)، «تاریخ شهرسازی جهان اسلام»، وزارت مسکن و شهرسازی.
ـ مجتهدزاده، غلامحسین (1382)، «برنامه­ریزی شهری در ایران»، پیام نور، چاپ نور.
ـ مسکن و شهرسازی استان آذربایجان­شرقی (1386)، بند 2 صورتجلسه کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری استان.
ـ مصیب­زاده، علی (1387)، «انتظام فضایی با محله نمونه موردی شهر تبریز»، رساله دکتری جغرافیا و برنامه­ریزی شهری، دانشگاه تبریز، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه جغرافیا و برنامه­ریزی شهری.
ـ موریس، جیمز (1389)، «تاریخ شکل شهر تا انقلاب صنعتی»، ترجمه، راضیه رضازاده، انتشارات جهاد دانشگاهی علم و صنعت ایران.
ـ مهندسان مشاور شهرسازی و معماری عرصه (1374)، «طرح جامع شهر تبریز، ضوابط و مقررات اجرائی»، جلد 22.
ـ وزرات مسکن و شهرسازی (1388)، «مقررات شهرسازی و معماری و طرح­های توسعه و عمران مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از تاریخ تاسیس تا پایان شهریور 1388».
- Choguill, C.L. (2008), “Developing sustainable neighborhood”s, Habitat International, Vol. 32, pp. 41-48.
- DE Chiara et al (1995), “Time-saver Standards for Housing andResidential DevelopmentL”, Second edition.
- Fulton, W. (1996), “The New Urbanism-hope or hype for American communities?”, Lincoln Institute of Land Policy, Cambridge, Massachusetts.
 - Grant, J. (2006), “The Ironies of New Urbanism”, Canadian Journal of Urban Research, Vol. 15 (2).
 - Holcombe, R.G. (2004), “The New Urbanism versus the Market Process”, Review of Australian Economics, Vol. 17 (2-3).
- Jenks, Mike, Elizabeth Burton and Katie Williams. (2005), “The Compact city: A sustainable form?” Oxford Brookes University, Oxford, UK
- Matthew A. Noble, Allen G. Noble and Frank J. Costa (1993), “Floor area ratio as an urban development tool”, Butterworth-Heinemann Ltd
- Pont, M.B. and Haupt, P. (2007), “The relation between urban form and density”, Viewpoints, Vol. 11 (1) pp. 1-3.
- Sivam, A. and Karuppannan, S. (2009), “Density Design and Sustainable Residential Development, Presented at the European Network for Housing Research Conference”, 28 June to 1 July, Prague, Czech Republic.
-  Kono, Tatsuhito, Takayuki Kaneko ,Hisa Morisugi (2010), “Necessity of minimum floor area ratio regulation: A second-best policy”, Springer-Verlag.
- www.cnu.org/charter, Charter of New Urbanism (Accessed 12 November 2012).
-  www.Thearchitecturereport.com/spacemate-visually-examining-space-density-and-urban-form, (Accessed 11 January 2013).
 - www.People.hofstra.edu/geotrans/eng/ch6en/conc6en/paris_high_density, (Accessed 11 January 2013).