نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه ژئومورفولوژی دانشگاه تبریز

2 دانشجوی دکتری، دانشگاه تبریز.

2

چکیده

ژئوتوریسم آمیزه­ای از جغرافیا و توریسم است که در این مفهوم، ژئوتوریسم در برگیرنده تنوع زیستی، تنوع فرهنگی، زیباسازی، گردشگری جامعه محور، و حتی نهضت غذاهای محلی می­باشد و همانندی دشمن آن به شمار می­رود. ژئوتوریسم نوعی از گردشگری است که ضامن برقراری و بهبود ویژگی­های جغرافیایی از قبیل محیط، فرهنگ، دیدنی­ها، مواریث و رفاه ساکنان است، تعریف می­شود .با این رویکرد حوضه­ آبریز دیره در شهرستان گیلان­غرب در 215 کیلومتری شهر کرمانشاه به­لحاظ وجود منابع طبیعی آن جهت ارزیابی ژئوتوریستی انتخاب و با توجه به اطلاعات حاصل از مطالعات کتابخانه­ای و بازدیدهای میدانی با استفاده از روش پریرا، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. این منطقه با وجود آن­که سالانه­ انبوهی گردشگر را به­خود جذب می­کند، هنوز نتوانسته جایگاه اقتصادی خود را در میان صنعت توریستم بیابد. در این پژوهش، سعی مـی­شود ضمن شناسایی اشکال ژئومورفولوژیکی در منطقه و بررسی ویژگی­های آن، به ارزیابی توانمندی­های ژئوتوریستی مرتبط با لندفرم­های موجود در منطقه بپردازیم. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که مکان ژئومورفیکی گلین با ارزش ژئومورفولوژی 345/5 و ارزش مدیریتی 5 در حوضه آبریز دیره توان بالایی در زمینه­ جذب توریست دارد. اشکال ژئومورفولوژیکی منطقه به­دلیل توان بالا در زمینه آموزش علوم زمین و ویژگی­هایی هم­چون زیبایی، سهولت دسترسی، و جذابیت­های طبیعی و فرهنگی، توانمندی­های بالایی در زمینه ژئوتوریسم دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identification the Geomorphic Locations of Deira Catchment area and Assessment their Geo-tourism Capabilities by Pereira Method

نویسندگان [English]

  • Davoud mokhtari 1
  • Fariba Hemmati 2

1 - University of Tabriz, Geomorphology Department.

2 University of Tabriz, Geomorphology Ph.D Student

چکیده [English]

Geo-tourism is a combination of geography and tourism. In this sense, geo-tourism encompasses biodiversity, cultural diversity, beautification, community-based tourism, and even local food movement, and homogeny and similarity are considered its enemies. Geo-tourism is a form of tourism which is defined to ensure the establishment and improvement of geographical features such as the environment, culture, landmarks and legacies and well-being of residents. With this approach, Deira catchment area in Gilangharb Township located in 215 km of Kermanshah, was chosen because of its natural resources for Geo-tourism assessment and was analyzed according to obtained data from library and literature studies and field studies using Pereira. Although the region attracts hordes of tourism annually, yet its economic position in tourism industry is not founded. In this research we try to assess Geo-tourism capabilities related to available landforms in the region in addition to identify geomorphological shapes and forms in the region and explore its features. The results of this study showed that the geomorphic location of Galin has high capability in the field of tourism attraction with 345/5 geomorphology value and managerial value of 5 in Deira catchment area. The geomorphological shapes and forms of the region have high capability in the field of tourism due to high ability in the field of geosciences education, and feature and attributes such as beauty, ease of access, and natural and cultural attractions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geo-tourism
  • The catchment area of Deira
  • Pereira method
  • Geomorphological shapes and forms
ـ احراری روی، محی­الدین و ژیلا شاهرخی خرگردی (1387)، «زمین گردشگری در چابهار»، فصلنامه علوم زمین، تهران، سازمان زمین­شناسی ایران، شماره 67، صص 46- 53.
ـ بهرامی، زینب (1390)، «ارزیابی توانمندی­های ژئوتوریستی تالاب­های پل­دختر باروش پرالونگ»، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز.
ـ بیاتی خطیبی، مریم؛ شهابی، هیمن و هانا قادری­زاده (1388)، «ژئوتوریسم، رویـکردی نو در بهره­گیری از جاذبه­های ژئومورفولوژی: مطالعه موردی: غار کرفتو در استان کردستان»، فضای جغرافیایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، صص 27-50.
ـ حجازی، اسدالله و همکاران (1390)، «تحلیل عوامل مؤثر بر گردشگری در روستای گنبرف با استفاده از مدل راهبری SWOT»، کنفرانس سلامت، تبریز.
ـ شایان، سیاوش؛ شریفی­کیا، محمد و غلامرضا زارع (1390)، «ارزیابی توانمندی­های ژئومورفوتوریستی لندفرم­ها بر اساس روش پرالونگ مطالعه موردی: شهرستان داراب»، مجله مطالعات مناطق خشک، دانشگاه سبزوار، شماره 2، صص 73- 91.
ـ عفیفی، محمدابراهیم و عبدالرسول قنبری (1388)، «بررسی جاذبه­های ژئوتوریستی گنبدهای نمکی لارستان (مطالعه موردی گنبد نمکی کرموستج)»، فصلنامه جغرافیای طبیعی، سال دوم، شماره 6، صص 31- 47.
ـ محسنی، ندا (1390)، «ارزیابی توانمندی­های ارسباران با استفاده از روش پرالونگ»، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز.
ـ مختاری، داود (1389)، ارزیابی توانمندی­های اکوتوریستی مکان­های ژئومورفیکی حوضه آسیاب خرابه در شمال غرب ایران به روش پرالونگ»، مجله جغرافیا و توسعه، شماره 18، ص27- 52.
ـ مقیمی، ابراهیم؛ رحیمی­هرآبادی، سعید؛ هدائی­آرانی، مجتبی؛ علیزاده، محمد و حسن اروجی (1391)، «ژئومورفوتوریسم و قابلیت سنجی ژئومورفوسایت­های جاده­ای با بهره­گیری از روش پریرا: مطالعه موردی: آزاد راه قم-کاشان»، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، شماره 72، صص 163- 184.
ـ ملکی، امجد و سمیه الماسی (1389)، «نقش ژئومورفولوژی کارست در توسعه زمین ­گردشگری استان کرمانشاه»، نخستین کنفرانس پژوهش­های کاربردی منابع آب ایران، اردیبهشت 89، کرمانشاه.
-Comanescu, L. Nedelea, A. Dobre, R. (2011), “Evaluation of geomorphosites in Vistea Valley (Fagaras Mountains Carpathians, Romania)”, Internationa Journal of the Physical Scienes, Vol. 6(5),PP.1161-1168.
- Fassoulas, Ch. Mouriki D. Dimitriou- Nikolakis P. George I. (2011), Quantitative Assessment of Geotopes as an Effective Tool for Geoheritage Management, Geoheritage, 21, 245- 264.
-Feuillet, T. Sourp, E., (2011), Geomorphological Heritage of the PyreneesNational Park (France), Assessment, Clustering, and Promotion of Gemorphosites, Geoheritage, 3, 151-162.
-Gray, Murray (2009), “Geodiversity az a basis for geoconservation geoturism and gepaks:, New challenges with Geotourism”, Procedings of the VIII European Geoparks Conference Idan ha- a-Nova,. 4-6 September (Portugal).
-Heggie, T.W., (2009), “Geotourism and Volcanoes: Health Hazards Facing Tourists at Volcanic and Geothermal Destinations”, Travel Medicine and Infectious Disease, Vol. 7, No.5, PP 257-261.
-Lobo, H., A,S, etal. (2007), “Geotourism potential of the Karstic Landscape”.
-Panizza, V. Mennella, M. (2007), “Assessing geomorphosites used for rock climbing the example of Monteleone Roccadoria (Sardinia, Italy), Geographica Helvetica, Vol. 6(3).
-Pralong. Jp. (2005), “A method for assessing the tourist potential and use of geomorphological sites”, Geomorph Relife Proe Eviron, 3:189-196.
-Pereira, P. Pereira. D. Caetano, M. Braga, A., (2007), “Geomorphosits assessment in Montesinho Natur al Park (Portugal)”, Geographica Helvetica Jg., 62 2007/ Heft 3.
- Reynard, E. Fontana, G. Kozlia, L. Scapozza, C., (2007), A method assessing “scientific” and “additional values of geomorphosites”, Geographica Helvetica Jg., 62.2007/Heft.