نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 کارشناس ارشد جغرافیای طبیعی و مدیرآموزش و پرورش ناحیه 5 تبریز

3-4

چکیده

 اقلیم مناسب، منبع طبیعی و ثروت عظیم اقتصادی برای گردشگری است و عنصری است که جاذبه­هایی را برای گردشگران فراهم می­آورد و از این طریق موجب رضایتمندی و افزایش گردشگران می­شود. همه عناصر اقلیمی در سلامتی، آسایش، تفریح مردم و جلب گردشگر نقش دارند، ولی برخی عناصر  از جمله دما، رطوبت نسبی، ساعات آفتابی و باد اهمیت بیشتری دارند که در این مقاله مورد مطالعه قرار گرفته­اند، تا تاثیر آسایش گرمایی در جذب توریسم شهرهای دامنه سبلان  را که با توجه به موقعیت جغرافیایی آن که از پتانسیل های ارزشمندی برای توسعه ی توریسم برخوردار است، نشان داده شود. روش تحقیق به کار رفته در این تحقیق توصیفی - تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات روش کتابخانه ای بوده است. در این تحقیق ابتدا آمار و اطلاعات اقلیمی منطقه در طول دوره آماری( 1981-2010) به منظور مطالعه توان های اقلیم توریسم  شهرهای دامنه سبلان گرد آوری شد و با  شاخص اقلیم توریسم  TCI «میک ژوسکی» مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، که اقلیم توریسم را برای هر ماه از سال به صورت شاخص عددی و توصیفی نشان می دهد. نتایج  تحقیق نشان داد که ماههای ژوئن، ژوئیه، اوت و سپتامبر در طبقه ایده­آل و عالی که بهترین شرایط آسایشی را برای گردشگری دارا می باشند. اما ماههای ژانویه، فوریه، مارس، آوریل، نوامبر و دسامبر در طبقه کم اهمیت و قابل قبول، شرایط چندان مطلوبی را برای گردشگران ندارد و ماههای می و اکتبر دارای شرایط متوسط برای فعالیت گردشگری است. روی هم رفته، بهترین ماههای سال، ژوئن (خرداد) و سپتامبر (شهریور) و بدترین ماهها دسامبر (آذر ماه)، ژانویه (دی ماه)، فوریه (بهمن ماه) برای فعالیت گردشگری برای شهرهای اطراف سبلان شناخته می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

An Investigation toward Tourism Climate Potentials in the Cities of the Sabalan Hillside

نویسندگان [English]

  • Ali Panahi 1
  • Alireza Satari 2

1 Assistant Professor, Department of Geography, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran

2 Master of Natural Geography and Educational Director of the 5th District of Tabriz

چکیده [English]

Suitable climate is a natural resource and economic wealth for tourism. It also can be considered as an element which provides some attractions for tourists and thereby can increase the number of tourists and satisfaction. All climate elements are involved in the health, comfort, entertainment and tourist attraction, but some elements such as temperature, relative humidity, sunshine and wind are more important which were studied in this article to indicate the effect of thermal comfort in Tourism attraction in the cities of the Sabalan hillside, which due to their geographical position can be considered as a valuable potential for the development of tourism. This research was a descriptive – analytic one and data collection was done through a library method. In this study, the data and climatic data were collected during the period of 1981-2010 to study the tourism potentials in the Sabalan region. Tourism climate index TCI (Mieczkowski) was used to analyze the data, this index shows climate Tourism for each month of the year in the form of numerical and descriptive index. The results showed that the months of June, July, August and September due to providing best welfare conditions for tourism were the ideal ones. The months of January, February, March, April, November and December had low importance and were in acceptable level but were not so good for tourists. The months of May and October had average conditions for tourism activities. Overall, the best months of the year, June and September and worst months were December, January and February for tourism activities in the cities of the Sabalan hillside.

کلیدواژه‌ها [English]

  • TCI
  • Climatic Elements
  • thermal comfort
  • psychometrics