نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

2 استادیارجغرافیا و برنامه ریزی روستایی

3-5

چکیده

 

برنامه ریزی در امر گردشگری از جنبه های مختلف ضروری و مهم است و شناخت پهنه های مناسب برای گردشگری به لحاظ آسایش اقلیمی از موارد مهم در برنامه ریزی گردشگری می باشد. هدف از انجام این تحقیق، برآورد آسایش اقلیمی مناطق شهری و روستایی دو استان ایلام و کرمانشاه در جهت توسعه و برنامه ریزی گردشگری می باشد. جهت این امر، ابتدا به بررسی جاذبه های های گردشگری دو استان در زمینه های فرهنگی-تاریخی و طبیعی اقدام گردید و سپس از شاخص بیکر جهت برآورد آسایش اقلیمی بهره گرفته شد و تحلیل های لازم صورت پذیرفت. در نهایت برای پهنه بندی شرایط زیست اقلیم، داده ها به محیط GIS منتقل و با استفاده از روش میان یابیKriging نقشه ها ترسیم گردیدند. نتایج حاکی از آن می باشد که در 3 ماه زمستان؛ تنها دو ایستگاه دهلران و سرپل ذهاب، در ماه آوریل؛ ایستگاه های دهلران، اسلام آبادغرب، ایلام و سر پل ذهاب، در ماه می؛ ایستگاه های روانسر، کرمانشاه، کنگاور، اسلام آبادغرب، ایلام و سر پل ذهاب، در ماه ژوئن؛ ایستگاه های روانسر، کرمانشاه، کنگاور و اسلام آبادغرب، در ماه ژوئیه؛ ایستگاه های کنگاور و کرمانشاه، در ماه سپتامبر و اکتبر؛ روانسر، کرمانشاه، کنگاور و اسلام آبادغرب و ایلام، در ماه نوامبر؛ ایستگاه های دهلران، کنگاور، اسلام آبادغرب، ایلام و سر پل ذهاب و در ماه دسامبر؛ ایستگاه های دهلران، اسلام آبادغرب و سر پل ذهاب، شرایط مطبوع را برای گردشگری شهری و روستایی دارا می باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Climatic Tourism in Ilam and Kermanshah provinces

نویسندگان [English]

  • Seyed Hadi Tayebnia 1
  • Sirous Ghanbari 2

1 Assistant Professor of Geography and Rural Planning

2 Assistant Professor of Geography and Rural Planning

چکیده [English]

One of the strategies that in most developing countries for economic and cultural development are considered, the development of tourism in deprived areas with potential for tourism development.Due to this, planning is essential in various aspects of tourismand identify suitable areas for tourism in terms of climatic comfort is important in tourism planning. The aim of this study was estimate the climatic comfort of urban and rural areas of Ilam and Kermanshah and planning for the development of tourism.For this, first survey the tourist attractions of these provinces in the fields of cultural-historical and the natural are actionand then Baker index was used to estimate the climatic comfort.For this purpose, the data required of 8 stations surveyed, in the 20-year period (2013-1993) was extracted and analysis necessary.Finally, for zoning bioclimatic conditions, the data transferred to the GIS software and by using Kriging interpolation, the maps were drawn.The results showed that in 3 monthsonly two stations of Sarpolzohab and Dehloran, in April: stations of Dehloran, Islamabad Gharb, Ilam and Sarpolezahab, In May: the stations of Rawansar, Kermanshah, Kangavar, Islamabad Gharb, Ilam and Sarpolezahab, In June: the stations of Rawansar, Kermanshah, Kangavar and Islamabad Gharb, in July; the stations of Kangavar and Kermanshah, in September and October; Rawansar, Kermanshah, Ilam,Kangavar and Islamabad Gharb and, in November, Dehloran the stations, Kangavar, Islamabadgharb, Ilam and Sarpolezahab, and in December: the stations of Dehloran, IslamabadGharb and Sarpolezahab, Have favorable conditions for urban and rural tourism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural and Urban tourism
  • Zoning
  • Comfort Climate
  • Planning
  • Ilam and Kermanshah Province