نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 زنجان

2 دانشگاه زنجان

چکیده

 

 

روزهای سرد فراگیر یکی از رخداد‌‌های ناهنجار اقلیمی هستند که تاثیرات زیادی بر محیط زیست و فعالیت‌های انسانی دارند. این رویداد‌ها در نتیجه‌ی شکل‌گیری الگوهای جوی پیچیده‌ای ایجاد می‌شوند. شناخت نحوه‌ی برهمکنش سامانه‌های جوی در این الگوها می‌تواند در پیش‌بینی شرایط مشابه و کاهش خسارات احتمالی مفید باشد. بر این اساس در پژوهش حاضر تلاش شد با استفاده از داده‌های میان‌یابی شده‌ی دمای کمینه در سطح کشور و همچنین داده‌های جوی طی سال‌های 1339 تا 1388، شرایط دمای سطح زمین و شرایط همدید و پویشی ترازهای مختلف جو در روز 1/11/1342 به عنوان فراگیرترین روز سرد در پهنه‌ی ایران مورد تحلیل قرار گیرد. در این روز 4/98 درصد از پهنه‌ی کشور تحت تاثیر سرما قرار داشته است. نتایج تحلیل همدید و پویشی سامانه‌های جوی مولد سرمای این روز نشان داد که ایجاد یک سامانه‌ی بندالی در غرب و مرکز اروپا و استقرار یک سامانه‌ی کم ارتفاع در شمال روسیه و حرکات متضاد این دو سامانه نسبت به یکدیگر موجب ریزش هوای سرد جنب قطبی از نواحی شمالی اسکاندیناوی به سمت ایران شده است. همچنین مشخص شد عامل ارتفاع در تشدید سرمای این روز در سطح کشور نقش مهمی ایفا نموده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Synoptic analysis of atmospheric pattern of the most pervasive cold day in Iran from 1339 to 1388

نویسندگان [English]

  • Hossein Asakereh 1
  • Ali shahbaee kotenaee 2

1 Zanjan university Faculty member

2 zanjan university

چکیده [English]

Pervasive cold days are one of the abnormal continental events that have a lot of effects on environment and human activity. These events are created as a result of formation of complex atmospheric patterns. In these patterns, knowledge of how these atmospheric systems interact can be very useful in prediction of the similar conditions and reduction the contingency damages. On this basis in this present research, it has been tried to analyze the earth's temperature conditions and dynamic and synoptic conditions of different levels of atmosphere on 21 January 1964 as pervasive cold day in Iran by using data from minimum temperature gained in different parts of the country and also the atmospheric data from 1960 to 2010. In this day 98.4 % of the area has been affected by the cold. The results of synoptic and dynamic analysis of atmospheric systems that creating the cold of this day showed that created a blocking system in west and center of Europe and establishment a low height system in north of Russia and the opposite movements of these two systems to each other has caused that cold polar air from northern Scandinavia have moved to Iran. It has also been recognized that height factor has performed an important role in cold extremity in this day across the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pervasive Cold day
  • synoptic analysis
  • blocking system
  • temperature advection
  • Iran