سنجش اعتبار و پایایی مقیاس سازه هویت شهری(پژوهشی در میان شهروندان شهر تبریز)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم اجتماعی دانشکده حقوق علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

2 گروه علوم اجتماعی

3 دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

4 department of social sciences

چکیده

هویت شهری از مفاهیم چند بعدی و بین رشته‌ای است که در دهه‌های اخیر مورد توجه روانشناسان، معماران و متخصصان و جامعه شناسان شهری قرار گرفته است. در تعریف متعارف، شهر جایی است که تعاملات شهری در آن اتفاق می‌افتد و مردم حس شهروندی نسبت به شهر خود دارند. آنچه به شهر، هویت می‌دهد، خود مردم آن شهر هستند که با سلایق و ویژگیهای منحصر به فرد هویت شهرشان را می‌سازند. هدف این مقاله ساخت و و اعتبار یابی مقیاس هویت شهری است. روش مورد استفاده پیمایش است و داده‌ها با استفاده از پرسشنامه گردآوری شده است. جامعه آماری شامل شهروندان پانزده سال به بالای شهر تبریز هستند. اعتبار محتوایی پرسشنامه از طریق نظر استادان جامعه شناسی تایید شده و در ادامه مدل پنج عاملی متغیر پنهان هویت شهری توسط تحلیل عاملی تاییدی بررسی گردید که از برازندگی مناسبی برخوردار بود. طبق یافته‌های تحقیق می­توان گفت که مقیاس ساخته شده هویت شهری ابزاری مناسب برای اندازه گیری این مفهوم در متن جامعه شهری شهر تبریز است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Measurement of Validity and Reliability of Urban Identity Scale (case study: Tabriz citizens)

نویسندگان [English]

 • mohammad abbaszadeh 1
 • Hossein Banifatemeh 2
 • Mohamma Bager Alizadeh Aghdam 3
 • musa bahari 4
1 department of sociology
2 department of social sciences
4 یثحشقفئثدف خب سخزهشم سزهثدزثس
چکیده [English]

The concept of identity has always been of interest to scholars, and it seems that the issue of identity as a central issue is the focus of the attention of various human and social sciences. The necessity of discussing identity comes from the fact that having a definition of self is essential for every human being and human being feel self-confident by identity. So far, the concept of identity has been explored from a variety of dimensions, such as national, religious, ethnic, racial, sexual, spatial, identity and so on. But a new concept of identity, which is the same urban identity, has, in recent years, become independent of identity issues. Urban growth seems to have convinced different scholars of various sciences to make urban identity more precise. Although this has been a concern for geographers and urban planners and environmental psychologists over the decades, a broad movement has started in the social sciences, especially in urban sociology, to examine this issue.

کلیدواژه‌ها [English]

 • The concept of identity has always been of interest to scholars
 • and it seems that the issue of identity as a central issue is the focus of the attention of various human and social sciences. The necessity of discussing identity comes from the fact that having a definition of self is essential for every human bein
 • the concept of identity has been explored from a variety of dimensions
 • such as national
 • religious
 • ethnic
 • racial
 • sexual
 • spatial
 • identity and so on. But a new concept of identity
 • which is the same urban identity
 • has
 • in recent years
 • become independent of identity issues. Urban growth seems to have convinced different scholars of various sciences to make urban identity more precise. Although this has been a concern for geographers and urban planners and environmental psychologist
 • a broad movement has started in the social sciences
 • especially in urban sociology
 • to examine this issue