نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان

2 گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه مراغه

3 جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان

4 جغرافیا و برنامه ریزی توریسم از دانشگاه اصفهان

چکیده

اکوتوریسم یکی از انواع توریسم طبیعت مبنا است. که بر تعامل با محیط طبیعی تقریباً بکر برای حفاظت و آموزش تأکید دارد. در واقع اکوتوریسم گرایش نوین در صنعت جهانگردی است. چشم­اندازها و مناظر زیبای طبیعت از کانون­ها و جاذبه­های توریست­پذیر این نوع از گردشگری است.
براساس برآوردهای موجود کشور ایران، از نظر پتانسیل­های گردشگری طبیعی (اکوتوریسم) و تاریخی جزء ده کشور اول دنیا، و از نظر تنوع گردشگری جزو 5 کشور اول جهان و از نظر تنوع صنایع دستی جزو 2 کشور اول جهان محسوب می­شود. استان اردبیل هم به عنوان یکی از مناطقی است که دارای جاذبه­های گردشگری طبیعی است. این استان دارای چشم­اندازهای بدیع، دشت­ها، دریاچه­ها، تالاب­ها، آبشارهای فراوان، چشمه­های معدنی، مراکز آب درمانی، کوهستان­ها، زیستگاه­ها و شکارگاه­های حیات وحش بوده، و به عنوان یکی از مناطق اکوتوریستی کشور مطرح است.
هدف این تحقیق ارزیابی توان­های اکوتوریستی استان اردبیل با استفاده از مدل بررسی SWOT می­باشد و روش آن توصیفی، اسنادی و  بر اساس تحلیل محتوا می­باشد. یافته­های تحقیق از بررسی قابلیت های این استان در زمینه صنعت اکوتوریسم حاکی از این واقعیت می­باشد که این استان ظرفیت تبدیل شدن به یکی از قطب­های جامع گردشگری طبیعی کشور را دارا می­باشد و در این استان ضرورت توسعه گردشگری با محوریت اکوتوریسم به منظور شکل­دهی به توسعه پایدار درون­زا به شدت احساس می­شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Possibility Compare Ecotourism Attractive Ardabil Province

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Varesi 1
  • Hoshang Sarvar 2
  • Omid Mobaraki 3
  • Mahdi Abdolahzadeh 4

1 Department of Geography and Urban Planning University

2 Department of Geography and Urban Planning, University of Maragheh

3 Geography and Urban Planning University

4 Tourism Geography and Planning, University of Isfahan

چکیده [English]

The ecotourism is one kinds of natural Tourism. That has emphasis on interaction with nature environment for protection and education. In reality ecotourism is new orientation in tourism industry. The prospects and nature beautiful sight is be tourist attractions this kind tourism.
On the basis of estimates of existing Iran country from the perspective natural and historical tourism attractive is one of ten country of world, and from the perspective tourism variety is one of five country of world, and from the perspective manual industries verity is component two or three country of world. Ardabil province is one of regions that have ecotourism attractiveness. This province have new view, plains, leaks, ponds, many waterfall, mineral spring, mountainous, and is one of regional of ecotourism. The purpose in this research is assessment of ecotourism attractive Ardabil province with use from SWOT analysis model and the approach method is compound, documental and containing analysis, the results of the research show that this province have capacity of to be changed with one from natural tourism regional. And in this province is felling necessity of tourism development with axis of ecotourism in target of creating with sustainable development. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ecotourism attractiveness
  • Natural tourism
  • Swot methods
  • Ardabil province
1ـ افتخاری رکن­الدین ، عبدالرضا؛ مهدوی، داوود، «راهکارهای توسعه گردشگری روستایی (نمونه موردی دهستان لواسان کوچک) با استفاده از مدل SWOT»، انتشارات جهاد دانشگاهی، Archive of SID.
2ـ ای. فنل. دیوید، مترجم، اولادی قادیکلایی (1385)، «مقدمه­ای بر طبیعت­گردی»، انتشارات دانشگاه مازندران، چاپ اول.
3ـ جی. ام. ادینگتون و ام. ای. ادینگتون، مترجم کهرم، اسماعیل (1374)، «اکوتوریسم، اکولوژی فعالیت­های تفریحی صنعت جهانگردی»، انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست، چاپ اول.
4ـ حکمت­نیا، حسن، موسوی، میرنجف (1385)، «کاربرد مدل در جغرافیا با تأکید بر برنامه­ریزی شهری و ناحیه­ای»، چاپ اول، انتشارات علم نوین یزد.
5ـ حکمت­نیا، حسن و میرنجف موسوی (1383)، «بررسی و تحلیل روند تغییرات سطوح توسعه و نابرابری­های ناحیه­ای در یزد»، مجله جغرافیا و توسعه، دانشگاه سیستان بلوجستان، زاهدان.
6ـ خاماچی، بهروز (1370)، «فرهنگ جغرافیای آذربایجان»، انتشارات سروش.
7ـ  سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل، (1386).
8ـ سلطانی، زهرا (1387)، «ارزیابی توان اکوتوریسم و برنامه­ریزی توسعه پایدار گردشگری طبیعت در خوانسار»، پایان­نامه کارشناسی ارشد، گروه جغرافیا، دانشگاه اصفهان.
9ـ فانی­ثانی، فاطمه ، «بررسی اکوتوریسم در مناطق حفاظت شده استان مازندران، مطالعه موردی خشکه­داران»، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی گروه محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس.
10ـ فرهمند، برات (1382)، «سبلاننگینایران»، نشر موسسه فرهنگی و انتشاراتی پازینه، چاپ اول.
 11ـ زنده­دل و دستیاران، حسن (1377)، «مجموعه راهنمای ایرانگردی»، استان اردبیل، نشر ایرانگردان، چاپ اول.
12ـ زنگی­آبادی، علی؛ محمدی ده­چشمه، مصطفی (1387)، «امکانسنجی پتانسیل­های اکوتوریستی چهارمحال بختیاری با روش swot»­، فصلنامه محیط­شناسی، دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران.
13ـ زیاری، کرامت... (1383)، «مکتب­ها، نظریه­ها و مدل­های برنامه­ریزی منطقه­ای»، چاپ اول، انتشارات دانشگاه یزد.
14ـ غازی، ایران (1379)، «نگرشی تحلیلی بر مدل تکامل فضایی در برنامه­ریزی توسعه گردشگری»، مجله علوم انسانی دانشگاه اصفهان، ویژه­نامه تاریخ، جغرافیا، علوم اجتماعی، شماره 22.
15ـ کلانتری، خلیل (1387)، «پردازش و تحلیل داده­ها در تحقیقات اجتماعی و اقتصادی»، تهران، انتشارات فرهنگ صبا.
16ـ مجنونیان، هنریک (1377)، «راهنمای آماده­سازی پارک ملی و مناطق حفاظت شده برای توریسم»، نشر اتحادیه جهانی محیط زیست.
17ـ منصوری, مهدی (1378)، «اکوتوریسم و توسعه یایدار», مجله آموزش رشد جغرافیا, شماره 68, سال هجدهم.
18- Fennell.D.A. & Eangles, P.F.J, (1990), “Ecotourism in Cistercian: a Concept Framework”, The Journal of Park and Recreation Administration.
19- Havegeard, Can, “Ecotourism”, The Journal of Tourism Studies, vol. 15, No.2.  
20- Holand, Steven, M, (2006), “Cluster Analysis”, University of Georgia, Athens.
21- Butler, R.W.(2002), “Ecotourism-Hasid Achieved Maturity or HAS The Bubble Burst Pacific”.
23- www. setarahoma.com.
24- www.g-sh-k.blogfa.com.