آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 805
تعداد پذیرش 296

مقالات منتشر شده (از سال 1402)
تعداد مقالات 140
تعداد مشاهده مقاله 27511
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 7398
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان پذیرش 144 روز
درصد پذیرش 37 %