نحوه داوری و اسامی داوران محترم نشریه

ضمن تشکر از تمامی داوران نشریه مراحل انجام داوری در سامانه نشریه به شرح زیر می باشد

از داوران گرامی نشریه درخواست می شود در اعلام حساب بانکی فقط شماره حساب بانک تجارت خود را اعلام نمایند. بدیهی است واریز حق داوری از سایر بانک ها مقدور نخواهد بود

مجله علمی – پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی جهت داوری مقالات به صورت الکترونیک طبق مراحل زیر عمل فرمایید:

1-      انتخاب گزینه مقالات جدید در صفحه اختصاصی داور

2-      انتخاب عنوان "کد مقاله" از جدول مورد نظر

3-      نمایش مشخصات مقاله شامل:

 

انتخاب گزینه "شما می توانید داوری این مقاله را قبول یا ردکنید" سمت چپ سایت؛ در صورت انتخاب عنوان "من قبول می کنم مقاله را داوری کنم." و انتخاب گزینه ذخیره، مقاله به قسمت بعد "مقالات در حال داوری" ارسال می شود و در صورت انتخاب گزینه "من قبول نمی کنم مقاله را داوری کنم"و نوشتن "دلایل شما برای ردداوری" و انتخاب گزینه ذخیره مقاله از صفحه داوری شما خارج می شود.

4-       در صورت قبول داوری مقاله به صفحه اختصاصی داور برگشته و گزینه مقالات در حال داوری را جهت داوری انتخاب فرمایید.

5-      انتخاب عنوان "کد مقاله" از جدول مورد نظر.

6-      نمایش مشخصات مقاله.

7-   انتخاب گزینه مشاهده فایل (علامت فلش سبز رنگ) از عنوان "فایل مقاله مخصوص داوران" از جدول فایل های مرتبط در انتهای صفحه.

8-      ذخیره کردن فایل مقاله در حافظه رایانه خود .

9-  جهت مشاهده فرم ارزیابی مقالات به صفحه اختصاصی داور رفته و گزینه " فرم داوری" را انتخاب فرمایید و در پنجره بازشده فرم را تکمیل فرمایید و سپس گزینه ذخیره را انتخاب فرمایید.

نکته:

-جهت اصلاح،بازنویسی یا انصراف از فرمان داده شده از شکل "جارو" در سمت چپ سؤال استفاده کنید

-در انتهای فرم امکان چاپ فرم، انصراف از ادامه کار( بستن پنجره) و بازنویسی کامل فرم وجود دارد.

11- در کارد " توضیحات داور" توضیحات خود را قرار داده و گزینه ذخیره را انتخاب فرمایید.

12- با انتخاب گزینه Browse در سمت چپ سایت و انتخاب گزینه ارسال می توانید مقاله ای را که در آن اصلاحات شما انجام گرفته را باز خوانی کنید.

12- گزینه نظر داور شامل قابل انتشار، بازنگری جزئی و ... را جهت نظر نهایی انتخاب فرمایید.

پس از تکمیل توضیحات گزینه ذخیره را جهت تکمیل کار داوری خود انتخاب فرمایید.

13- مقاله داوری شده در صفحه اختصاصی داور در عنوان سوم "مقالات داوری شده" قرار خواهد گرفت.

14- در این صفحه با انتخاب علامت " ذره بین" می توانید نتیجه داوری خود را مشاهده کرده و با انتخاب علامت "ضربدر" می توانید آنرا حذف نمایید.

نظر به اینکه اسامی داوران و سمت آنها براساس  صفحه شخصی ثبت نامی داوران محترم به طور اتوماتیک ظاهر می شود از داوران محترم نشریه درخواست می شود با مراجعه به صفحه شخصی اطلاعات کاربری خود را ویرایش نمایند. تبدیل به داور شدن نویسندگان محترم  توسط نشریه انجام می پذیرد. برای اضافه شدن کلمه عنوان (دکتر یا مهندس) در ابتدای نام  آن را تایپ فرمایید. در قسمت سمت /سازمان- پست اجرایی فعلی - مرتبه دانشگاهی رشته تخصصی -  و دانشگاه محل خدمت یا سازمان محل خدمت ( مثال : مدیر گروه جغرافیا و برنامه ریزی - استاد برنامه ریزی شهری - دانشگاه تبریز) (مثال 2 در مورد سازمان ها: استادیار ژئومورفولوژی - مرکز تحقیقات منابع طبیعی استان  ...)  خود را درج فرمایید.چنانکه علاقه ای به داوری ندارید و یا برای مدتی مشغله بیشتری داشته باشید می توانید در برابر گزینه داور در صفحه شخصی خیر را انتخاب نمایید. هیات تحریریه نشریه انتظار دارد تا داوران محترم با تغییرات به موقع علاقمندی به داوری و پاسخگویی به موقع به نتیجه داوری موجب نشر به هنگام و به روز نشریه گردند.

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
حمید ابراهیمی سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، داشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
سید مرتضی ابطحی ژئومورفولوژی دانشیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
محسن احدنژاد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور دانشگاه زنجان
حسن احمدی برنامه ریزی شهری عضو هیات علمی گروه شهرسازی دانشگاه گیلان
سید عباس احمدی سایر زمینه هایی مطالعاتی جغرافیایی و بین رشته ای هیئت علمی جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران
قادر احمدی برنامه ریزی شهری استادیار گروه شهرسازی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
منیژه احمدی برنامه ریزی روستایی هیئت علمی دانشگاه زنجان
رضا احمدیان برنامه ریزی شهری گروه اموزشی شهرسازی دانشکده فنی ومهندسی دانشگاه ازاداسلامی زنجان
مهدی احمدیان برنامه ریزی شهری دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری از دانشگاه تبریز - کارشناس و مسئول واحد شهرسازی و درآمد شهرداری
ناصر احمدی ثانی سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور دانشیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی
حسن احمدزاده ژئومورفولوژی استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.
علی آذر برنامه ریزی شهری استادیار و عضو هئیت علمی گروه شهرسازی و معماری
جمشید یاراحمدی ژئومورفولوژی رئیس بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی
پاکزاد آزادخانی برنامه ریزی شهری استادیار گروه معماری و برنامه ریزی شهری دانشگاه باختر ایلام، ایران
حسن ایزدی برنامه ریزی روستایی بخش شهرسازی، دانشکده هنر و معماری ، دانشگاه شیراز، شیراز ، ایران
احمد اسدی برنامه ریزی شهری گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بزرگمهر قائنات، قاین، ایران
ایرج اسدی برنامه ریزی شهری گروه شهرسازی ،دانشکده هنر و معماری،دانشگاه مازندران
اسماعیل اسدی آب و هواشناسی استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز
مهدی اسدی آب و هواشناسی کلیماتولوژی
مسعود اسدی محل چالی برنامه ریزی شهری دکتری شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز
میرمحمد اسعدی ژئوتوریسم، اکوتوریسم و گردشگری استادیار و مدیر گروه گردشگری دانشگاه علم و هنر یزد
فریبا اسفندیاری ژئومورفولوژی دانشیار ژئومورفولوژی - دانشگاه محقق اردبیلی
زهرا اسماعیلیان برنامه ریزی شهری هیئت علمی مؤسسه غیر انتفاعی جهاد دانشگاهی استان اصفهان
نجما اسماعیل پور برنامه ریزی شهری استادیار گروه برنامه ریزی دانشگاه یزد
مرضیه اسمعیل پور آب و هواشناسی عضو هیات علمی دانشگاه مراغه
زهرا اشرفی فینی ژئومورفولوژی مدرس مدعو دانشگاه پیام نور
اکبر اصغری زمانی برنامه ریزی روستایی، برنامه ریزی شهری، ژئوتوریسم، اکوتوریسم و گردشگری هیأت علمی
صیاد اصغری سراسکانرود ژئوتوریسم، اکوتوریسم و گردشگری، ژئومورفولوژی، سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
محسن آقایاری هیر برنامه ریزی روستایی، سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تبریز
مهری اکبری آب و هواشناسی هیئت علمی دانشگاه خوارزمی
سعید رضا اکبریان رونیزی برنامه ریزی روستایی، ژئوتوریسم، اکوتوریسم و گردشگری دانشگاه شیراز
محمد اکبرپور برنامه ریزی روستایی دانشگاه رازی
علیرضا ایلدرمی ژئومورفولوژی دانشیار دانشگاه ملایر
بهرام ایمانی برنامه ریزی روستایی عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
کمال امیدوار هیئت علمی دانشگاه یزد
ابوالقاسم امیراحمدی ژئومورفولوژی دانشگاه حکیم سبزواری
عباس امینی فسخودی برنامه ریزی روستایی عضو هیئت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه اصفهان
علیرضا انتظاری آب و هواشناسی دانشیار گروه آموزشی آب و هواشناسی و ژئومورفولوژی، دانشگاه حکیم سبزواری
مژگان انتظاری ژئومورفولوژی دانشگاه اصفهان
حمید رضا بابایی برنامه ریزی شهری معاون پژوهشی و آموزشی پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی
مریم بیاتی خطیبی ژئومورفولوژی گروه پژوهش های جغرافیایی دانشگاه تبریز
سعید بازگیر آب و هواشناسی، سایر زمینه هایی مطالعاتی جغرافیایی و بین رشته ای استادیار گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه تهران
سیدعلی بدری برنامه ریزی روستایی گروه جغرافیای انسانی - دانشکده جغرافیا- دانشگاه تهران
حمید برقی برنامه ریزی روستایی هیئت علمی دانشگاه اصفهان
خدارحم بزی برنامه ریزی شهری عضو هیات علمی دانشگاه گلستان
صادق بشارتی فر برنامه ریزی شهری مدیر گروه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری- دانشگاه ازاد اسلامی واحد ماهشهر- ایران
وحید بیگدلی راد برنامه ریزی شهری استادیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران
رحمت بهرامی برنامه ریزی روستایی گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه پیام نور
جواد بهمنش آب و هواشناسی دانشگاه ارومیه
عیسی پیری برنامه ریزی شهری هیئت علمی و استادیار دانشگاه زنجان
طاهر پریزادی برنامه ریزی شهری گروه جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
نادر پیرمرادیان آب و هواشناسی، سایر زمینه هایی مطالعاتی جغرافیایی و بین رشته ای دانشگاه گیلان
علی اصغر پیله ور برنامه ریزی شهری دانشگاه بجنورد
فرناز پوراصغر آب و هواشناسی گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه تبریز
علی اکبر تقی پور برنامه ریزی شهری استادیار دانشگاه دامغان، دانشکده علوم زمین
ابوالقاسم تقی زادفانید برنامه ریزی شهری عضو هیئت علمی گروه آموزشی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تبریز
علی اکبر تقیلو برنامه ریزی روستایی دانشگاه ارومیه- هیئت علمی
مسعود تقوایی برنامه ریزی شهری استاد دانشگاه اصفهان
ایرج تیموری برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز
راضیه تیموری برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز
جمیله توکلی نیا برنامه ریزی شهری هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
آرا تومانیان سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور استادیار گروه سنجش از دور و gis دانشگاه تهران
مهدی ثقفی ژئومورفولوژی رییس دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی
فیروز جعفری برنامه ریزی شهری گروه برنامه ریزی شهری، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز
مریم جعفری مهرآبادی برنامه ریزی شهری استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه گیلان
مسعود جلالی آب و هواشناسی استادیار آب و هواشناسی - دانشگاه زنجان
حمید جلالیان برنامه ریزی روستایی دانشیار دانشگاه خوارزمی
طاهره جلالی عنصرودی آب و هواشناسی دانشگاه سراسری تبریز
سمیه جنت رستمی سایر زمینه هایی مطالعاتی جغرافیایی و بین رشته ای استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت
رضا جهان بین برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز
خدیجه جوان آب و هواشناسی استادیار آب و هواشناسی دانشگاه ارومیه
حسین حاتمی نژاد برنامه ریزی شهری دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران
لیلا حبیبی برنامه ریزی شهری، ژئوتوریسم، اکوتوریسم و گردشگری هیئت علمی دانشگاه مازندران
احد حبیب زاده ژئومورفولوژی استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
اسدالله حجازی ژئومورفولوژی عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز
محمد تقی حیدری برنامه ریزی شهری گروه جغرافیا- دانشگاه زنجان
دکتر وکیل حیدری ساربان برنامه ریزی روستایی مدیر گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی- استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی- دانشگاه محقق اردبیلی
سید محمد حسینی آب و هواشناسی عضو هیأت علمی دانشگاه سید جمال الدین اسدابادی- همدان
سید موسی حسینی سایر زمینه هایی مطالعاتی جغرافیایی و بین رشته ای استادیار مهندسی منابع آب - آبهای زیر زمینی - گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه تهران
سید هادی حسینی برنامه ریزی شهری عضو هیات علمی / دانشگاه حکیم سبزواری
سعید حسین آبادی برنامه ریزی شهری گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری- دانشگاه بزرگمهر قاینات- استان خراسان جنوبی
عاطفه حسینی صدر آب و هواشناسی مربی گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور(واحد بستان آباد)
هادی حکیمی برنامه ریزی شهری استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز
سمیه خالقی ژئومورفولوژی تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین
کیومرث خداپناه برنامه ریزی روستایی استادیارگروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
منصور خیری زاده
محمود خسروی آب و هواشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی
محمدعلی خلیجی برنامه ریزی شهری استادیار گروه شهرسازی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
اسداله خورانی آب و هواشناسی عضو هیئت علمی دانشگاه هرمزگان
علی محمد خورشیددوست آب و هواشناسی دانشگاه تبریز
فرامرز خوش اخلاق آب و هواشناسی دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران، دانشگاه تهران، دانشکده جغرافیا
کاظم خوشدل ژئومورفولوژی دانشگاه تبریز
هاشم داداش پور برنامه ریزی شهری دانشگاه تربیت مدرس تهران
حسین درخشان آقکند برنامه ریزی شهری استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور مرکز هشترود
یوسف درویشی برنامه ریزی شهری استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری،دانشگاه پیام نور.
یعقوب دین پژوه آب و هواشناسی عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
حسن ذوالفقاری آب و هواشناسی، ژئوتوریسم، اکوتوریسم و گردشگری
وحید ریاحی برنامه ریزی روستایی دانشیار دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی
عباس رجائی برنامه ریزی شهری هیئت علمی دانشگاه تهران
معصومه رجبی ژئوتوریسم، اکوتوریسم و گردشگری، ژئومورفولوژی، سایر زمینه هایی مطالعاتی جغرافیایی و بین رشته ای
اکبر رحیمی برنامه ریزی شهری عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
داریوش رحیمی آب و هواشناسی هیئت علمی اقلیم شناسی دانشگاه اصفهان
ابوالفضل رحمانی ژئومورفولوژی عضودانشگاه علمی کاربردی استان آذربایجانشرقی
محمد رحمانی سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور عضو هیات علمی گروه محیط زیست دانشگاه مازندران
هاشم رستم زاده آب و هواشناسی استاد یار
حسین رضایی آب و هواشناسی دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه ارومیه
محمدرضا رضایی برنامه ریزی شهری هیئت علمی دانشگاه یزد
مجید رضایی بنفشه آب و هواشناسی دانشگاه تبریز
محمد حسین رضائی مقدم ژئومورفولوژی، سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی - استاد ژئومورفولوژی - دانشگاه تبریز
محمدرضا رضوانی برنامه ریزی روستایی دانشگاه تهران
سعید رفیع پور برنامه ریزی شهری استادیار گروه شهرسازی، دانشکده هنر، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران
محمد رحیم رهنما برنامه ریزی شهری رئیس دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد
شهرام روستایی ژئومورفولوژی استاد دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی - دانشگاه تبریز
شهریور روستایی برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز
نادر زالی عضو هیئت علمی دانشگاه رشت
محمد زمانزاده سایر زمینه هایی مطالعاتی جغرافیایی و بین رشته ای استادیار گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه تهران (زمین شناس)
بتول زینالی آب و هواشناسی هیات علمی دانشگاه اردبیل
علی زنگی‌آبادی برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان
یعقوب زنگنه برنامه ریزی شهری دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه حکیم سبزواری
بهروز ساری صراف آب و هواشناسی گروه آب و هو اشناسی دانشگاه تبریز /عضو هیات علمی
فرزانه ساسان پور برنامه ریزی شهری هیئت علمی دانشگاه خوارزمی
بهروز سبحانی آب و هواشناسی عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی
حمدالله سجاسی قیداری برنامه ریزی روستایی هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
جواد سدیدی سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور دانشگاه خوارزمی
فاطمه سرافروزه آب و هواشناسی دکتری تخصصی رشته آب و هواشناسی
محمد حسین سرائی برنامه ریزی شهری دانشیار دانشگاه یزد
سیاوش شایان ژئومورفولوژی هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
علی اکبر شمسی پور آب و هواشناسی دانشیار گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه تهران
رستم صابری فر برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور-هیات علمی
مسعود صفایی پور برنامه ریزی شهری استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز
برومند صلاحی آب و هواشناسی دانشگاه محقق اردبیلی
مصطفی طالشی برنامه ریزی روستایی هیئت علمی دانشگاه پیام نور- مدیر مسئول نشریه جغرافیا و برنامه ریزی فضایی
سیدهادی طیب نیا برنامه ریزی روستایی عضو هیئت علمی/دانشگاه سیستان و بلوچستان
اصغر عابدینی برنامه ریزی روستایی، برنامه ریزی شهری گروه شهرسازی دانشگاه ارومیه
موسی عابدینی ژئومورفولوژی دانشکده علوم انسانی،استاد گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی
مهدی عبداللهی برنامه ریزی شهری دکتری جغرافیا و برنامه ریزی . دانشگاه تبریز- ایران
غلامحسین عبدالله زاده برنامه ریزی روستایی گروه ترویج و آموزش کشاورزی- دانشکده مدیریت کشاورزی- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
علی اصغر عبدالهی برنامه ریزی شهری عضو هیات علمی گروه جغرافیا- دانشگاه شهید باهنر کرمان
قاسم عزیزی آب و هواشناسی استاد-دانشگاه تهران
حسین عساکره آب و هواشناسی، سایر زمینه هایی مطالعاتی جغرافیایی و بین رشته ای گروه جغرافیا، دانشگاه زنجان
اسماعیل علی اکبری برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور تهران -سازمان مرکزی
محمد باقر علیزاده اقدم سایر زمینه هایی مطالعاتی جغرافیایی و بین رشته ای هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز
سیدعلی علوی برنامه ریزی شهری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس
علی اکبر عنابستانی برنامه ریزی روستایی دانشگاه شهید بهشتی
عطا غفاری گیلانده برنامه ریزی شهری هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
منصور غنیان برنامه ریزی روستایی Ahvaz
امان اله فتح نیا آب و هواشناسی عضو هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه
خدر فرجی راد سایر زمینه هایی مطالعاتی جغرافیایی و بین رشته ای استادیار پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی
منوچهر فرج زاده اصل آب و هواشناسی، سایر زمینه هایی مطالعاتی جغرافیایی و بین رشته ای، سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور دانشگاه تربیت مدرس
امین فرجی ملائی برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران
سجاد فردوسی ژئوتوریسم، اکوتوریسم و گردشگری دکتری گردشگری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
محمدرضا فرزین ژئوتوریسم، اکوتوریسم و گردشگری دانشیار گروه مدیریت جهانگردی، دانشگاه علامه طباطبایی
بختیار فیضی زاده سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور استادیار GIS&RS دانشگاه تبریز
صفر قائدرحمتی برنامه ریزی شهری عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
محمود قدیری برنامه ریزی شهری استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه پیام نور
محمدعلی قربانی آب و هواشناسی دانشگاه تبریز
ابوالفضل قنبری برنامه ریزی شهری هیئت علمی دانشگاه تبریز
سیروس قنبری برنامه ریزی روستایی گروه جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی،دانشکده جغرافیا وبرنامه ریزی محیطی،دانشگاه سیستان وبلوچستان،زاهدان، ایران
عزت الله قنواتی ژئومورفولوژی، سایر زمینه هایی مطالعاتی جغرافیایی و بین رشته ای دانشیار ژئومورفولوژی دانشگاه خوارزمی
منیژه قهرودی ژئومورفولوژی، سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
اکبر کیانی برنامه ریزی شهری هیئت علمی دانشگاه زابل. دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه زابل.
مراد کاویانی هیئت علمی دانشگاه خوارزمی
عبدالرضا کرباسی سایر زمینه هایی مطالعاتی جغرافیایی و بین رشته ای هیات علمی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
فریبا کرمی ژئوتوریسم، اکوتوریسم و گردشگری، ژئومورفولوژی هیات علمی دانشگاه تبریز
مصطفی کریمی آب و هواشناسی استادیار اقلیم شناسی گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه تهران
مهدی کرمی دهکردی سایر زمینه هایی مطالعاتی جغرافیایی و بین رشته ای عضو هیات علمی گروه توسعه روستایی دانشگاه شهرکرد
حسین کریم زاده برنامه ریزی روستایی، سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تبریز
صدرا کریم زاده سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور
حسین کوهستانی برنامه ریزی روستایی مدیر گروه ترویج کشاورزی وتوسعه روستایی دانشگاه تبریز
علی گلی برنامه ریزی روستایی هیات علمی بخش جامعه شناسی و برنامه ریزی اجتماعی، دانشگاه شیراز
فاطمه گلابی سایر زمینه هایی مطالعاتی جغرافیایی و بین رشته ای هیئت علمی علوم اجتماعی دانشگاه تبریز
محمد گلشن آب و هواشناسی فارغ التحصیل دکتری تخصصی
ابوالقاسم گورابی ژئومورفولوژی استادیار گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه تهران
منیژه لاله پور برنامه ریزی شهری هیات علمی دانشگاه مراغه
حسن لشکری آب و هواشناسی دانشگاه شهید بهشتی
صدیقه لطفی برنامه ریزی شهری دانشگاه مازندران
فیروز مجرد آب و هواشناسی، سایر زمینه هایی مطالعاتی جغرافیایی و بین رشته ای دانشیار گروه جغرافیا- دانشگاه رازی کرمانشاه
غلام حسن محمدی آب و هواشناسی کارشناسی هواشناسی کاربردی / سازمان هواشناسی کشور
علی محمدخورشیددوست آب و هواشناسی، ژئوتوریسم، اکوتوریسم و گردشگری، سایر زمینه هایی مطالعاتی جغرافیایی و بین رشته ای عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز
رحمت محمدزاده برنامه ریزی شهری گروه معماری- دانشکده فنی مهندسی- دانشگاه تبریز- تبریز- ایران.
جمال محمدی سیداحمدیانی برنامه ریزی شهری هیئت علمی دانشکده جغرافیا دانشگاه اصفهان
سمیرا محمودی برنامه ریزی روستایی دانشگاه گیلان
حسن محمودزاده برنامه ریزی شهری دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
داود مختاری ژئومورفولوژی گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه تبریز
حسین مختاری هشی سایر زمینه هایی مطالعاتی جغرافیایی و بین رشته ای هیئت علمی جغرافیای سیاسی دانشگاه اصفهان
صمد مدادی هریس برنامه ریزی شهری مدیر اجرائی نشریه
عقیل مددی ژئومورفولوژی گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی
محمود مرادی برنامه ریزی روستایی گروه جغرافیا - دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی - بیرجند - ایران
روزبه میرزائی ژئوتوریسم، اکوتوریسم و گردشگری عضو هیات علمی گروه مدیریت جهانگردی دانشگاه مازندران
نفیسه مرصوصی برنامه ریزی شهری مدیر گروه جغرافیا پیام نور
رسول میرعباسی نجف آبادی آب و هواشناسی هیات علمی گروه مهندسی آب دانشگاه شهرکرد
سید حسین میرموسوی آب و هواشناسی هیات علمی دانشگاه زنجان
علی مصیب زاده برنامه ریزی شهری هیت عدمی دانشگله
غلامرضا مقامی مقیم ژئومورفولوژی گروه ژئومورفولوژی دانشده علوم زمین دانشگاه دامغان
شهرزاد مقدم برنامه ریزی شهری دانش آموخته جغرافیا و برنامه ریزی شهری
مهران مقصودی ژئوتوریسم، اکوتوریسم و گردشگری، ژئومورفولوژی، سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور
امجد ملکی ژئومورفولوژی دانشیار دانشگاه رازی
ارش ملکیان سایر زمینه هایی مطالعاتی جغرافیایی و بین رشته ای دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
ایوب منوچهری میاندواب برنامه ریزی شهری، ژئوتوریسم، اکوتوریسم و گردشگری دانشگاه ارومیه- برنامه ریزی شهری
داوود مهدوی برنامه ریزی روستایی هیئت علمی دانشگاه پیام نور
داریوش مهر شاهی ژئومورفولوژی دانشیار بازنشسته دانشگاه یزد
علی موحد برنامه ریزی شهری دانشیار دانشگاه خوارزمی
مهدی مودودی ارخودی برنامه ریزی روستایی گروه جغرافیا دانشگاه بزرگمهر قائنات
سیدمهدی موسی کاظمی محمدی برنامه ریزی شهری مدیر گروه/دانشگاه پیام نور
مهدی مومی پور ژئومورفولوژی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
سودابه نامداری آب و هواشناسی مرکز سنجش از دور دانشگاه شریف
سعید نجفی برنامه ریزی شهری گروه جغرافیا، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
عطا الله ندیری سایر زمینه هایی مطالعاتی جغرافیایی و بین رشته ای دانشگاه تبریز
فریدون نقیبی سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور گروه شهرسازی دانشکده معماری شهرسازی و هنر دانشگاه ارومیه
حسین نگارش ژئوتوریسم، اکوتوریسم و گردشگری، ژئومورفولوژی، سایر زمینه هایی مطالعاتی جغرافیایی و بین رشته ای ریاست دانشکده ٰجغرافیا و برنامه ریزی محیطی دانشگاه سیستان و بلوچستان
سعید نگهبان ژئومورفولوژی دانشگاه شیراز
حسن هوشیار برنامه ریزی شهری استادیار دانشگاه پیام نور مرکز مهاباد
حمیدرضا وارثی برنامه ریزی شهری گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان
مجتبی ولی بیگی برنامه ریزی شهری استادیار دانشگاه فنی مهندسی بویین زهرا
خلیل ولیزاده کامران سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور دانشیار دانشگاه تبریز
علی ولیقلی زاده سایر زمینه هایی مطالعاتی جغرافیایی و بین رشته ای عضو هیات علمی دانشگاه مراغه